Bölüm Hakkında

Yabancı Diller Bölümü’nde; Hazırlık, İngilizce bölüm dersleri ve ikinci yabancı dil dersleri olmak üzere üç program yürütülmektedir.

Hazırlık programında öğrencilerimizin, metinleri ve bilgi kaynaklarını analiz etme yeteneklerini geliştirmeleri, bunun yanı sıra kendi öğrenme tarzlarının ve tercihlerinin ayırdına varmaları ve de eleştirel düşünme becerisi kazanmaları gerekmektedir. Programı tamamladıklarında akıcı bir dille İngilizce konuşabilmeleri, gerek günlük gerekse akademik yaşamda İngilizce’yi anlayabilmeleri, duyduklarını ve okuduklarını analiz edebilmeleri ve İngilizce olarak iletişim içine girebilmeleri beklenmektedir.

Öğrenciler 5 düzeyde gruplandırılmaktadırlar: AF (temel), A (alt), B (alt-orta); C (orta) ve D (Ikinci yıl tekrar eden öğrenciler için alt-orta).  AF, A, B ve D düzeyleri programlarının süresi bir yıl, C düzeyinin ise bir dönemdir. C ve D düzeyi öğrencileri Aralık ayında Yeterlik Sınavına girerler. Başarılı  olamazlarsa birinci yıl öğrencileri B, ikinci yıl tekrar öğrencileri D düzeyi programlarına katılırlar.

Eğitim dili İngilizce olan bölümlere devam etmekte olan lisans öğrencilerine (İDE hariç) verilen Lisans İngilizce Dersleri İNG001, İNG002, İNG003 ve İNG004 kodlu dersler olarak toplam dört dersten oluşmaktadır. Bu derslerden İNG001 ve İNG002 Akademik İngilizce (EAP) becerilerini temel alan bir program içermektedir. İNG 001 dersi İNG002 dersi için önkoşuldur. Bu iki ders birlikte alınamaz. Öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları durumunda bu iki dersten TOEFL skorlarına karşılık gelecek harf notu ile muafiyet verebilirler. Detaylar için Öğrenci El Kitabı'nı inceleyiniz. İNG001 ve  İNG 002 dersleri İNG003 ve İNG004 dersleri için önkoşuldur. İNG003 kodlu ders İngilizce Akademik Yazma Becerileri dersidir. İNG004 kodlu ders İngilizce Sunum Becerilerini kapsar. İNG004 Kodlu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Bölüm İngilizce Dersleri Programlarını başarı ile tamamlamış olurlar.

İkinci yabancı dil üçüncü sınıf lisans öğrencileri için  zorunludur.  Almanca, Rusça, Fransızca, Japonca, Arapça, Çince, İtalyanca ve İspanyolca dilleri arasında bir seçim yapılabilir. Program iki yıllıktır. Böylece, TOBB ETÜ öğrencileri yalnızca İngilizce’yi yetkin biçimde kullanan  ve akıcı konuşan  kişiler olarak mezun olmaz; aynı zamanda diğer bir dilin de temel düzeyde kullanıcısı konumuna gelmiş olurlar.

 

Vizyon ve Misyon

TOBB ETÜ YDB olarak vizyonumuz; dil öğretimi ve öğrenimine olan yenilikçi yaklaşımımız, kendini geliştirmiş öğretim görevlisi kadromuz ve kendimize özgü kültürümüz ile Türkiye’nin önde gelen hazırlık okullarından biri olarak uluslararası seviyede nitelikli dil eğitimi sunmaktır.

TOBB ETÜ YDB olarak misyonumuz:

  • öğrencilerimizi ülke içinde ve dışında yüksek öğrenim için gerekli dil bilgisi ve sosyal becerilerle donatmak,
  • özgüveni yüksek, küresel sorunların farkında ve çözüm odaklı düşünen bireyler yetiştirmek,
  • öğrencileri eleştirel düşünebilen ve kendi öğrenme deneyimlerinin sorumluluğunu üstlenen bireylere dönüştürmek.

 

UA Sınavlar

TOBB ETÜ Yabancı Diller Bölümü TOEFL ITP, TOEFL IBT, TELC gibi uluslararası sınavların yapıldığı bir merkezdir. Aynı zamanda 2018 yılı itibariyle PearsonVue Select Test Center olarak yetkilendirilmiştir. Bu kapsamdaki sınavların bazıları şunlardır:

 

GMAT (Lisansüstü yönetime geçiş sınavı) 

ISC2 (Siber güvenlik ve bilgi teknolojileri güvenliği sınavı)

AFP (Ekonomi uzmanları birliği sınavı)

BSB (Avukatlık standartları kurulu sınavı)                                  

ASCP (Amerika klinik patoloji derneği sınavı)

Uluslararası sınavlar ile ilgili sorularınız için Program Dışı Etkinlikler Birimi Koordinatörü Berkay Ündeğer hocaya (bundeger@etu.edu.tr) ulaşabilirsiniz.