DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB ETÜ Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, klinik psikoloji alanında bilim insanı-uygulamacı anlayışı ile kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerilere sahip, etik ilke ve standartlara bağlı uygulamacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programdan mezun olan klinik psikologların bilimsel araştırma yöntemleri, psikopatoloji, psikolojik değerlendirme, kanıta dayalı psikoterapi uygulamaları ve meslek etiği konularında yetkin; bilgi ve becerilerini insan ve toplum yararına kullanan uzmanlar olmaları hedeflenmektedir.

 

TOBB ETÜ Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının ilk iki döneminde öğrencilere klinik psikoloji alanında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan kuramsal dersler ve uygulama dersleri sunulacaktır. Sonraki dönemlerde ise öğrencilere Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ve anlaşmalı hastanelerde süpervizyon altında klinik uygulamalar yapmayı ve özgün bir araştırmanın tasarlanarak yürütüleceği tez/proje sürecini kapsayan bir eğitim programı sunulacaktır. Ayrıca programın öğrencileri, öğretim üyelerinin yürüttükleri ulusal ve uluslararası projelerde yer alabilecek ve ilgi alanları doğrultusunda çeşitli konularda araştırma deneyimi kazanabilecektir.

 

Programın Süresi ve Yapısı

TOBB ETÜ’de bir akademik yıl üç dönemden oluşmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans Programının normal süresi üç dönem olup, program en fazla beş dönemde tamamlanabilmektedir. Tezli Yüksek Lisans Programının normal süresi ise altı dönemden oluşur ve program en fazla sekiz dönemde tamamlanabilir.

Tezsiz program kuramsal dersleri ve uygulama derslerini içeren 11 ders ve dönem projesinden; Tezli program ise kuramsal dersleri ve uygulama derslerini içeren 13 ders, seminer dersi ve tezden oluşur. TOBB ETÜ Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı müfredatı https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/psikoloji/lisans-ustu-programlar/29 adresinden izlenebilir.

Tezli programda öğrenciler tez danışmanı gözetiminde bilimsel araştırma yaparak tez yazar ve tezlerini jüri önünde savunur. Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrencilerden ise dönem projesi hazırlamaları ve bu projeleri danışmanlarına sunmaları beklenir.

TOBB ETÜ Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının öğrenim dili Türkçedir. Dersler, TOBB ETÜ Söğütözü kampüsünde hafta içi gündüz dersleri olarak yürütülecektir.

 

Kimler Başvurabilir?

TOBB ETÜ Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı dört yıllık psikoloji lisans diploması sahibi tüm mezunların ve psikoloji lisans programında son dönemini okumakta olan mezun adaylarının başvurularına açıktır.

 

Başvuru Koşulları

Önemli Not: TOBB ETÜ Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 2021-2022 akademik yılında yalnızca Tezli programa öğrenci kabul edecektir.

TOBB ETÜ Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü TOBB ETÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yapılır.

Programa başvuranların ALES (e-ALES), YDS (e-YDS) ve mezuniyet not ortalaması için minimum başarı puanlarını sağlamış olmaları gerekir. Programa burslu ya da burssuz olarak kabul edilebilecek adaylar için minimum başarı puanları aşağıda belirtilmiştir.

ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES ya da e-ALES’ten alınması gereken puanlar:

Yüksek Lisans
Programı

Burslu

Burssuz

Tezli

Tezsiz

Tezli

Klinik Psikoloji

85 (Eşit Ağırlık)

75 (Eşit Ağırlık)

80 (Eşit Ağırlık)

 

YDS, e-YDS ya da TOBB ETÜ tarafından yapılacak yabancı dil (İngilizce) sınavından alınması gereken puanlar:

Yüksek Lisans
Programı

Burslu

Burssuz

Tezli

Tezsiz

Tezli

Klinik Psikoloji

80

75

75

 

 

Lisans mezuniyet not ortalaması:

Yüksek Lisans
Programı

Burslu

Burssuz

Tezli

Tezsiz

Tezli

Klinik Psikoloji

3,00/4,00

2,75/4,00

2,50/4,00