Klinik Psikoloji Lisans Üstü Programı

Yüksek Lisans

TEZLİ

YL derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 36, AKTS: 251 (183 + 8 + 60)
Alınması gereken zorunlu dersler: 8 Ders / Alınması gereken seçmeli dersler: 5 Ders

DERS KODU DERS ADI T P K AKTS
GÜZ DÖNEMİ
PSİ 540 Klinik Psikolojide Etik 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
BAHAR DÖNEMİ
PSİ 501 İleri Düzey Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders  3 0 3 9
YAZ DÖNEMİ
PSİ 510 Klinik Psikoloji Uygulamaları I 0 4 2 16
PSİ 511 Psikoterapi Süpervizyonu I 0 6 3 24
GÜZ DÖNEMİ
PSİ 520 Klinik Psikoloji Uygulamaları II 0 4 2 16
PSİ 521 Psikoterapi Süpervizyonu II 0 6 3 24
PSİ 590 Seminer  0 0 0 8
PSİ 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 0
BAHAR DÖNEMİ
PSİ 530 Klinik Psikoloji Uygulamaları III 0 4 2 16
PSİ 531 Psikoterapi Süpervizyonu III 0 6 3 24
PSİ 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 0
YAZ DÖNEMİ
PSİ 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 60

 

TEZSİZ

YL derecesi almak için gerekli olan en az toplam kredi sayısı: 31, AKTS: 143
Alınması gereken zorunlu dersler: 6 Ders / Alınması gereken seçmeli dersler: 5 Ders

DERS KODU DERS ADI T P K AKTS
GÜZ DÖNEMİ
PSİ 540 Klinik Psikolojide Etik 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
BAHAR DÖNEMİ
PSİ 501 İleri Düzey Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 3 0 3 9
PSİ 510 Klinik Psikoloji Uygulamaları I 0 4 2 16
PSİ 511 Psikoterapi Süpervizyonu I 0 6 3 24
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
--  Seçmeli Ders 3 0 3 9
YAZ DÖNEMİ
PSİ 520 Klinik Psikoloji Uygulamaları II 0 4 2 16
PSİ 521 Psikoterapi Süpervizyonu II 0 6 3 24
PSİ 598 Dönem Projesi 0 0 0 0

 

SEÇMELİ DERSLER

PSİ 502 Psikolojide Nitel Araştırma Yöntemleri  3 0 3 9
PSİ 541 Klinik Değerlendirme  3 0 3 9
PSİ 542 Zihinsel İşlevin Değerlendirilmesi  3 0 3 9
PSİ 543 Nöropsikolojik Değerlendirme  3 0 3 9
PSİ 544 Kişilik Değerlendirmesi  3 0 3 9
PSİ 545 Çocuk-Ergen Değerlendirmesi  3 0 3 9
PSİ 546 Tanısal Değerlendirme ve Psikofarmakolojik Tedavi  3 0 3 9
PSİ 551 İleri Klinik Psikoloji  3 0 3 9
PSİ 561 Gelişimsel Psikopatoloji   3 0 3 9
PSİ 562 Çocuk-Ergen Psikoterapisi   3 0 3 9
PSİ 571 Yetişkin Psikopatolojisi ve Psikoterapisi I  3 0 3 9
PSİ 572 Yetişkin Psikopatolojisi ve Psikoterapisi II  3 0 3 9
PSİ 573 Bilişsel-Davranışçı Terapi  3 0 3 9
PSİ 574 Şema Terapi  3 0 3 9
PSİ 575 Psikodinamik Psikoterapiler  3 0 3 9
PSİ 576 Grup Terapileri  3 0 3 9
PSİ 577 Aile ve Çift Terapileri  3 0 3 9
PSİ 578 Farkındalık Temelli Terapiler  3 0 3 9
PSİ 579 Karşılaştırmalı Psikoterapi Yaklaşımları  3 0 3 9
PSİ 581 Travma, Afet ve Kriz Psikolojisi  3 0 3 9
PSİ 582 Sağlık Psikolojisi  3 0 3 9
PSİ 583 Duygular  3 0 3 9
PSİ 584 Klinik Psikolojide Seçme Konular  3 0 3 9

ÖN KOŞULLU DERSLER

PSİ 520 Klinik Psikoloji Uygulamaları II Ön Koşul PSİ 510 
PSİ 521 Psikoterapi Süpervizyonu II Ön Koşul PSİ 511
PSİ 530  Klinik Psikoloji Uygulamaları III Ön Koşul PSİ 520 
PSİ 531 Psikoterapi Süpervizyonu III Ön Koşul PSİ 521
PSİ 572 Yetişkin Psikopatolojisi ve Psikoterapisi II  Ön Koşul PSİ 571

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki diğer yüksek lisans programlarında açılan dersler danışman onayına bağlı olarak alınabilir.

 

 

Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

PSİ 501 İleri Düzey Araştırma Yöntemleri ve İstatistik

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Bu ders lisansüstü seviyedeki öğrencilerin psikoloji araştırmalarında ağırlıklı olarak kullanılan yöntemlerle ilgili bilgi ve becerilerini artırmalarını hedeflemektedir. Bu derste öğrenciler çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizi, gruplar arası ve grup içi karşılaştırmalar, aracı ve düzenleyici değişken analizi gibi ileri düzey istatistik yöntemleri ile ilgili bilgi edineceklerdir. Bu analizleri gerçekleştirmekte sıklıkla faydalanılan bilgisayar programlarını kullanma, yaptıkları analizleri yorumlama ve raporlama becerileri kazanacaklardır.

 

PSİ 510 Klinik Psikoloji Uygulamaları I

Kredi: 0-4-2 / AKTS: 16

Bu derste öğrenciler klinik psikolojinin çalışma alanlarından birinde bir ruh sağlığı çalışanının süpervizyonu altında gözlem ve uygulama deneyimi kazanacaktır.

 

PSİ 520 Klinik Psikoloji Uygulamaları II

Kredi: 0-4-2 / AKTS: 16

Bu derste öğrenciler klinik psikolojinin çalışma alanlarından birinde bir ruh sağlığı çalışanının süpervizyonu altında gözlem ve uygulama deneyimi kazanacaktır.

 

PSİ 530 Klinik Psikoloji Uygulamaları III

Kredi: 0-4-2 / AKTS: 16

Bu derste öğrenciler klinik psikolojinin çalışma alanlarından birinde bir ruh sağlığı çalışanının süpervizyonu altında gözlem ve uygulama deneyimi kazanacaktır.

 

PSİ 511 Psikoterapi Süpervizyonu I

Kredi: 0-6-3 / AKTS: 24

Bu dersin amacı, belirli bir psikoterapi yaklaşımı çerçevesinde öğrencilere grup süpervizyonu sunulmasıdır. Derste, öğrencilerin takip ettikleri vakalar üzerinden formülasyon, değerlendirme, tedavi planlama, terapi tekniklerinin uygulanması ve terapi etkinliğinin değerlendirilmesi gibi klinik becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

PSİ 521 Psikoterapi Süpervizyonu II

Kredi: 0-6-3 / AKTS: 24

Bu dersin amacı, belirli bir psikoterapi yaklaşımı çerçevesinde öğrencilere grup süpervizyonu sunulmasıdır. Derste, öğrencilerin takip ettikleri vakalar üzerinden formülasyon, değerlendirme, tedavi planlama, terapi tekniklerinin uygulanması ve terapi etkinliğinin değerlendirilmesi gibi klinik becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

PSİ 531 Psikoterapi Süpervizyonu III

Kredi: 0-6-3 / AKTS: 24

Bu dersin amacı, belirli bir psikoterapi yaklaşımı çerçevesinde öğrencilere grup süpervizyonu sunulmasıdır. Derste, öğrencilerin takip ettikleri vakalar üzerinden formülasyon, değerlendirme, tedavi planlama, terapi tekniklerinin uygulanması ve terapi etkinliğinin değerlendirilmesi gibi klinik becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

PSİ 540 Klinik Psikolojide Etik

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Klinik psikolojinin bilimsel araştırma, yayın ve mesleki uygulama alanlarını ilgilendiren etik konuların ele alınacağı bu derste etik değerler, etik karar verme ve problem çözme, etik konulara yönelik farklı yaklaşımlar (örn., teleolojik ve deontolojik), Amerikan Psikoloji Birliği ve Türk Psikologlar Derneği gibi mesleki kuruluşların yayımlamış olduğu etik kodlar ile ilgili bilgi ve beceriler artırılacaktır.

 

PSİ 590 Seminer

Kredi: 0-0-0 / AKTS: 8

Bu dersin amacı tez aşamasındaki öğrencilerin geniş bir alanyazın taraması gerçekleştirerek tez araştırmaları için olası araştırma sorularını geliştirmesini sağlamaktır. Araştırma sorularına uygun metodoloji, veri toplama yöntem ve araçları, çalışmanın alanyazına katkıları gibi konularda öğrencilere geri bildirim verilerek danışmanlık yapılacaktır.

 

PSİ 598 Dönem Projesi

Kredi: 0-0-0 / AKTS: 0

Bu derste tezsiz yüksek lisans programında yer alan öğrencilerin klinik psikoloji ile ilgili ilgilendikleri konularda alanyazın bilgilerini ve bilimsel yöntem ile ilgili becerilerini artırmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda ilgili alanyazının taranması, araştırma sorusu ve yöntemin belirlenmesi, uygun verinin toplanıp analizi ve sonuçların tartışılması söz konusu olacaktır. Bu çalışmalar bir rapor olarak sunulacaktır.

 

PSİ 599 Yüksek Lisans Tezi

Kredi: 0-0-0 / AKTS: 60

Yüksek lisans tez çalışması klinik psikoloji kapsamındaki konularla ilgili araştırma deneyimi kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrenciler klinik psikolojinin değerlendirme, tanı koyma, psikopatoloji, psikoterapi ve diğer çalışma alanlarıyla ilgili geliştirdikleri araştırma sorularını yanıtlamak üzere uygun bilimsel yöntemleri kullanıp araştırma yürütecek, verilerini analiz edecek, sonuçlarını sunacak ve alanyazına olan katkılarını tartışacaktır.

 

Seçmeli Dersler

PSİ 502 Psikolojide Nitel Araştırma Yöntemleri

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Bu ders psikolojinin araştırma sorularının nitel araştırma yöntemleriyle nasıl ele alınabileceği ile ilgili temel bilgilerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Öncelikli olarak nitel araştırmaların üzerine kurulu olduğu epistemolojik ve ontolojik varsayımlar ile nicel yöntemlere özgü geçerlik, güvenirlik gibi kavramlarının nitel araştırmadaki karşılıkları, nitel veri kaynakları gibi konulara değinilecektir. Ardından psikolojide yaygın olarak kullanılan nitel yöntemlerden tema analizi, yoruma dayalı fe­nomenolojik analiz, gömülü teori, anlatı analizi, konuşma çözümlemesi gibi veri analizi yöntemleri tanıtılacaktır. Ayrıca karma yöntemli araştırma örnekleri incelenecektir. Son olarak, kaliteli bir nitel araştırmanın esasları ve nitel bulguların raporlanması ve yayımlanmasıyla ilgili önemli noktalar üzerinde durulacaktır.

 

PSİ 541 Klinik Değerlendirme

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Bu ders öğrencilerin özel olarak klinik psikoloji araştırmalarında ve müdahalelerinde kullanabilecekleri değerlendirme ve görüşme becerilerini kazanmalarını hedeflemektedir. Öğrenciler klinik psikolojide değerlendirmenin hangi amaçlarla gerçekleştirildiği, bilgi edinmeyi amaçladıkları psikolojik süreçlerin anlaşılmasında en uygun değerlendirme yollarının hangileri olduğu gibi konularda teorik ve pratik bilgiler edinecektir. Klinik psikolojinin çalışma alanlarında davranışsal gözlem yapabilme, ilk görüşme ve danışan öyküsü alma gibi konulardaki temel becerileri geliştirecekler ve sınıf ortamında kısa uygulamalar yapacaklardır. Ayrıca bazı psikolojik bozuklukların belirtilerinin taranması ve takibinde sıklıkla kullanılan değerlendirme araçlarını tanıyacaklardır.

 

PSİ 542 Zihinsel İşlevin Değerlendirilmesi

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Bu derste psikolojik işlevselliğin değerlendirilmesinde önemli ve kendine özgü kuramların ve ölçüm araçlarının geliştirilmesinde etkili olan zihinsel işlevlerin değerlendirilmesine dair bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle bu dersin kapsamına temel zeka teorilerini, zekayı değerlendirmek için kullanılan mevcut araçları ve zeka ölçümlerinin kullanımını ve yorumlanmasını çevreleyen konular dahil edilecektir. Öğrenciler ayrıca ülkemizde ve dünyada çocuk ve yetişkinlerin zihinsel işlevlerinin değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan güncel test bataryalarını tanıyacaklardır.

 

PSİ 543 Nöropsikolojik Değerlendirme

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Bilişsel işlevselliği değerlendirmek için performansa dayalı bir yöntem olan nöropsikolojik değerlendirmenin temellerinin öğretileceği bu derste temel amaç beyin hasarı, beyin hastalığı ve ciddi akıl hastalığı gibi durumların bilişsel, duyusal, motor, duygusal ve işlevsel sonuçlarını incelemek olacaktır. Bu ders ayrıca nöropsikolojik değerlendirmenin tanısal bilgilerin toplanması, ayırıcı tanısal bilgiler, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi ve işlevsel iyileşmenin öngörülmesi gibi çeşitli spesifik kullanımlarını ele alacaktır.

 

PSİ 544 Kişilik Değerlendirmesi

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Bu derste öğrenciler bireylerin hayatlarının farklı alanlarını yaygın şekilde etkileyen süreğen duygulanım ve davranış örüntülerini, kronik psikopatolojik süreçleri ve kişilik özelliklerini anlamaya yönelik olarak kullanılan değerlendirme yöntemlerini öğreneceklerdir. Bu amaçla özellikle alanda sıklıkla kullanılan objektif (örn., Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) ve projektif  (örn., Tematik Algı Testi, Rorschach Mürekkep Lekesi Testi) ölçüm gibi yöntemler ile ilgili teorik ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecektir.

 

PSİ 545 Çocuk-Ergen Değerlendirmesi

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde sıklıkla karşılaşılan davranış ve duygulanım bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, konuşma bozuklukları, öğrenme bozukluğu, devinsel bozukluklar gibi nörogelişimsel bozuklukların değerlendirmesi ile ilgili temel bilgi ve becelerilerin kazandırılmasını hedefleyen bir derstir. Bu bağlamda, çocuk-ergen ve ailesi ile öngörüşme, uygun değerlendirme araçlarının seçimi, bu araçların uygulanma esasları ve çocuk-ergen değerlendirmesine özgü etik ve mesleki konular ele alınacaktır.

 

PSİ 546 Tanısal Değerlendirme ve Psikofarmakolojik Tedavi

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Bu derste Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [DSM]) ve Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması (International Classification of Diseases [ICD]) gibi sistemlere dayalı olarak psikolojik belirtilerin sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili esaslara değinilecektir. Ayrıca öğrencilerin bozuklukların psikofarmakolojik tedavisine yönelik güncel yaklaşımlarla ilgili genel bir bakış açısı kazanmaları beklenecektir. Bu yaklaşımların psikososyal müdahaleler ile nasıl entegre edildiği ve etkililikleri bilimsel bulgular ışığında ele alınacaktır.

 

PSİ 551 İleri Klinik Psikoloji

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Bu ders klinik psikolojinin belirli bir alanında derinlemesine okuma ve tartışmalar yapılmasını hedefleyen bir derstir. Özellikle klinik psikoloji alanında gelişmekte olan araştırma ve uygulama alanlarında yöntemsel ve kuramsal tartışmaların takip edilmesi, eleştirel bir bakış açısıyla güncel bulguların değerlendirilmesi, ülkemizde ve dünyada klinik psikolojinin gelişimi ve güncel durumu, psikolojinin diğer alt alanları ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi gibi çeşitlendirilebilecek konular bu dersin kapsamına girecektir.

 

PSİ 561 Gelişimsel Psikopatoloji

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Bu dersin kapsamına çocukluk ve ergenlik döneminde gelişen ve sıklıkla karşılaşılan psikolojik bozukluklar girmektedir. Bu anlamda klinik psikoloji ve gelişim psikolojisinin kesiştiği konular ele alınacaktır. Bu konuların başında çocuk ve ergen psikopatolojisinin ortaya çıkmasına etki eden risk faktörleri, sürdürücü faktörler, bozuklukların sınıflandırılması, değerlendirilmesi, yetişkinlik dönemi psikopatolojilerinin gelişimine etkileri ve yaygın müdahale yaklaşımları gelecektir. Gelişimsel psikopatolojiler kapsamında çocuklukta davranım ve uyum bozuklukları, kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm, öğrenme güçlükleri ve benzeri sorunlar ile ilgili detaylı bilgi yer alacaktır.

 

PSİ 562 Çocuk-Ergen Psikoterapisi

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9                                 

Gelişimsel psikopatolojiler ve çocuk ve ergenler ile bu yaş grubunun ailelerinin ihtiyaç duydukları sorun alanlarına yönelik müdahale yaklaşımlarının ele alınacağı bir derstir. Çocuk-ergen psikoterapisinde çalışma esasları ve etik konular, farklı psikoterapi yaklaşımları dersin temel çerçevesini oluşturacaktır.

 

PSİ 571 Yetişkin Psikopatolojisi ve Psikoterapisi I

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Bu ders yetişkinlerin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen problemler ve psikopatolojik tabloların psikoterapi bağlamında nasıl ele alınabileceğinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Kanıta dayalı psikoterapiler, psikoterapinin etkililiğini etkileyen ortak faktörler, psikoterapide değişim mekanizmaları, terapötik ittifak gibi tüm psikoterapi yaklaşımlarıyla yakından ilişkili konular ele alınacaktır. Ardından psikolojik bozuklukların psikoterapinin amaçları ve varsayımlarına uygun olarak nasıl formüle edildiği, psikoterapinin planlanması, hedeflerinin belirlenmesi ve psikoterapinin sonlandırılması ele alınacaktır.

 

PSİ 572 Yetişkin Psikopatolojisi ve Psikoterapisi II

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Yetişkin Psikopatolojisi ve Psikoterapisi I dersinin devamı niteliğindeki bu derste belirli psikolojik bozuklukların (örn., kaygı bozuklukları, depresyon, yeme bozuklukları) psikolojik tedavisinde kullanılan yaklaşımlar, en etkili müdahale yöntemleri, formülasyon, belirli bozukluklar için psikoterapi planının yapılması ve müdahale başlıkları hakkında kavramsal ve uygulamalı örnekler ele alınacaktır.

 

PSİ 573 Bilişsel-Davranışçı Terapi

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Psikolojik problemlerin anlaşılması ve müdahale edilmesinde duygu, düşünce ve davranış ilişkisini merkeze alan bir psikoterapi yaklaşımı olan Bilişsel-Davranışçı Terapi’nin tanıtılacağı ve uygulama prensiplerinin anlatılacağı bir derstir. Bu derste Bilişsel-Davranışçı Terapi’nin tarihsel gelişimi ve önemli kuramcıları, kuramsal ve araştırma bulgularına dayalı varsayımları, yapısı, teknikleri ve etkililiği ile ilgili konular ele alınacaktır. Öğrenciler Bilişsel-Davranışçı Terapi müdahalelerinde başvurulan tekniklerin amaç ve uygulamalarına dair detaylı bilgi edinecektir.

 

PSİ 574 Şema Terapi

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Değiştirilmesi zor, çocukluk ve ergenlik döneminde belirgin kökenleri bulunan psikolojik rahatsızlıklar için tasarlanmış, bilişsel, davranışçı, kişilerarası ve yaşantısal teknikleri birleştiren, bütünleştirici bir kuram ve terapi yaklaşımı olan Şema Terapi’nin kuramsal temelleri ve uygulama prensiplerinin ele alınacağı bir derstir.

 

PSİ 575 Psikodinamik Psikoterapiler

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Bu derste klasik psikanalitik düşünce ve takip eden ego psikolojisi, nesne ilişkileri, kendilik psikolojisi, ilişkisel psikanaliz gibi çağdaş psikanalitik yaklaşımlar ve bu yaklaşımlara dayalı olarak geliştirilen psikodinamik terapilere yer verilecektir. Psikodinamik terapilerin diğer psikoterapi okullarından farkları ve onlarla olan ortak yönleri, etkililiğine dair bilimsel araştırma yaklaşımları, kanıta dayalı uygulamalar, psikodinamik terapilerin uygulanmasında yaygın olarak kullanılan teknikler, psikoterapi çerçevesi dersin genel başlıklarını oluşturacaktır.

 

PSİ 576 Grup Terapileri

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Grup terapileri dersi klinik psikolojide kullanılan grupla müdahale yollarına dair temel bilgilerin edinilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle farklı grup terapisi yaklaşımlarını içine alan bütüncül bir bakış açısıyla yürütülecektir. Bu derste amaçları ve ele alınan sorun alanlarına göre farklılaşan kısa ya da uzun süreli, açık ya da kapalı olarak tasarlanan psikoeğitim, danışma ve psikoterapi grupları tanıtılacaktır. Bir grup müdahalesinin nasıl planlanacağı, grup liderinin sahip olması beklenen klinik beceriler, eş terapistlik, grup üyelerinin seçimi, grup hedeflerine ulaşılması için öngörülen gelişim aşamaları gibi sorular cevaplanmaya çalışılacaktır. Ayrıca klinik psikolojinin uygulama alanlarında başvurulan genel etik düzenlemelerin grup uygulamalarına nasıl uyarlandığı (örn., bilgi gizliliği) ve kültürel çeşitlilik gibi konulara güncel alanyazın çerçevesinde değinilecektir.

 

PSİ 577 Aile ve Çift Terapileri

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Öğrenciler bu ders kapsamında genel sistem kuramının temelleri ve aile terapisi alanındaki çeşitli kuramsal yönelimlerin önemli varsayımlarını öğreneceklerdir. Temel olarak Minuchin, Bowen ve Satir gibi aile terapisi alanındaki uygulamaları geliştiren kuramcılardan faydalanılacak ve bu kuramcıların yapısal, çok-nesilli ve deneyimsel modelleri esas alınacaktır. Derste işlenecek seçilmiş konular arasında travmatik aile/yaşam olayları, psikosomatik aileler, yaşlanan aileler, kök aileler, tek ebeveynli aileler ve yeniden evlenen aileler yer alacaktır.

 

PSİ 578 Farkındalık Temelli Terapiler

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Bu derste yeni nesil farkındalık temelli psikoterapiler olarak adlandırılan Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi gibi psikolojik müdahale yaklaşımları ele alınacaktır. Farkındalık kavramı, farkındalıkla ilgili psikolojik süreçler, farkındalığın duygu düzenleme ve strese yönelik verilen tepkilerle ilişkisi gibi konular ve farkındalık temelli psikoterapilerin diğer psikoterapi yaklaşımlarıyla ilişkisi dersin temel başlıklarını oluşturacaktır. Ayrıca bu yaklaşımların temel prensipleri ve müdahale yöntemleri, etkililik çalışmaları ve yakın geleceğe dair öngörülere yer verilecektir.

 

PSİ 579 Karşılaştırmalı Psikoterapi Yaklaşımları

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Bu ders psikoterapinin ne olduğu, temel varsayımları, hedefleri ve bu hedeflere ulaşmada kullanılan temel teknikler açısından klinik psikoloji tarihçesi içinde geliştirilen farklı yaklaşımların geniş bir perspektiften incelenmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede birinci dalga psikodinamik terapiler, ikinci dalga bilişsel-davranışçı terapiler, üçüncü dalga hümanistik terapiler ve dördüncü dalga bütüncül terapiler karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Öğrencilerin bu yaklaşımlar arasındaki benzerlik ve farklılıklara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşması dersin nihai hedefi olacaktır.

 

PSİ 581 Travma, Afet ve Kriz Psikolojisi

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9   

Bu ders öğrencilere doğal ve insan yapımı felaketlerin psikolojik ve sosyal yönleri hakkında genel bir bakış açısı sağlamak için tasarlanmıştır. Afet risk yönetimi, hazırlık ve müdahale, afet durumlarında araştırma yöntemleri ve zorluklar, toplum katılımını kolaylaştırmanın önemi, afet mağdurlarında psikolojik stres ve gelişim, acil durum çalışanları ve gönüllülerle kullanılabilecek psikolojik müdahale yöntemleri bu ders kapsamında değinilecek konular arasındadır.

 

PSİ 582 Sağlık Psikolojisi

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Bu ders sağlık psikolojisinin ilgi alanına giren ve klinik psikoloji ile kesişen konularda kuramsal temeller ve güncel araştırma bulgularını kapsayacaktır. Öğrenciler beden ve zihin sağlığı arasındaki ilişki, fiziksel hastalıkların duygusal temelleri, sağlık davranışlarını etkileyen kişilik faktörleri, stres, beden ve zihin sağlığını etkileyen kültürel ve çevresel faktörler, sağlık sisteminde ruh sağlığı çalışanlarının rolü ve hizmet alanları gibi konularda derinlemesine bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca sigara bırakma, dijital bağımlılık, diyet, egzersiz, kronik ve ölümcül hastalıklarla başa çıkma gibi biyopsikososyal etmenlerin bir arada ele alınabileceği durumlarda kullanılabilecek davranışsal ve psikolojik müdahale programlarını tanıyacaklardır.

 

PSİ 583 Duygular

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Duygular dersi iki ana odak noktası çerçevesinde yürütülecektir. Dersin ilk yarısında psikoloji içindeki farklı yaklaşımların (örn., biyolojik, sosyal, gelişimsel, klinik) duyguyu nasıl tanımladığı, temel ve ikincil duyguları nasıl sınıflandırdığı, duygusal zeka, duygu düzenleme, duygular ve bilişin ilişkisi, kültürel etmenlerin duygular üzerindeki etkileri gibi konuları içerecektir. Dersin ikinci yarısında ise temel ve ikincil duygulardan korku, kaygı, üzüntü, öfke, tiksinme, neşe, utanç, suçluluk gibi spesifik duygular ele alınacaktır. Her bir spesifik duygu için biyolojik temelleri, gelişimi, sosyal ifadesi ve en önemlisi normal ve anormal olarak nasıl değerlendirildiği, psikopatolojilerde duyguların rolü gibi klinik psikolojiyi yakından ilgilendiren konular ele alınacaktır.

 

PSİ 584 Klinik Psikolojide Seçme Konular

Kredi: 3-0-3 / AKTS: 9

Bu ders klinik psikoloji alanında gelişmekte olan yeni çalışma alanları (örn., psikoterapide sanal gerçeklik), disiplinlerarası kuram ve uygulamalar (örn., psikopatolojilerin nörobilişsel temelleri), kültürel etkiler (örn., ayrımcılık) gibi konuları ele almayı hedefleyen etkileşimli bir derstir. Ders öğrencilerin hem klinik psikolojiyle kesişen pek çok güncel mesele ile ilgili bilgi ve farkındalıklarını artırmayı, hem de alanda ya da farklı disiplinlerle işbirliği içinde çalışan uzmanlarla bir araya gelmelerini hedeflemektedir. Bu amaçla, uygun akademik dönemlerde dersin, farklı alanlarda uzmanlar davet edilerek haftalık seminerler şeklinde planlanması tasarlanmaktadır.