Lisans Ders Müfredatı

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Bölüme Başlayan Öğrencilerimiz için Lisans Müfredatı

1.Yıl

GÜZ DÖNEMİ      
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
PSİ 103 Psikolojiye Giriş I (İng) 3 6
MAT 103 Genel Matematik I 4 7
BİL 121 Bilişim Teknolojilerine Giriş 3 6
TAR 101 Uygarlıklar Tarihi 3 6
TÜR 101 TürkDili 1 2 2
İNG 001 İngilizce 1 2 4
OEG 101 Ortak Eğitime Giriş 1 2
Toplam Kredi   18 33

 

BAHAR DÖNEMİ    
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
PSİ 104 Psikolojiye Giriş II (İng) 3 6
PSI 108 Psikoloji için Araştırma Yöntemleri 3 6
SUI 108 Sosyolojiye Giriş 3 6
İKT 105 Ekonomiye Giriş 3 6
MAT 104 Matematik II 4 7
İNG 002 İngilizce II 2 4
TÜR 102 Türk Dili II 2 2
Toplam Kredi   20 37

 

YAZ DÖNEMİ      
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
PSİ 203 Psikoloji için İstatistik I 4 7
PSİ 260 Psikoloji için Araştırma ve Uygulama Etiği 3 6
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2
İNG 003 İngilizce Yazma Becerileri 2 4
  Üniversite Seçmeli Ders 1 3 6
Toplam Kredi   14 25

 

2.Yıl

GÜZ DÖNEMİ      
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
PSİ 204 Psikoloji için İstatistik II (İng) 4 7
PSİ 210 Sosyal Psikoloji (İng) 3 6
PSİ 220 Öğrenme (İng) 3 6
PSİ 240 Gelişim Psikolojisi (İng) 3 6
AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2
İNG 004 İngilizce Sunum Teknikleri (İng) 2 4
Toplam Kredi   17 31

 

BAHAR DÖNEMİ      
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
PSİ 320 Bilişsel Psikoloji (İng) 3 6
PSİ 332  Psikopatoloji (İng) 3 6
PSİ 333 Görüşme Tekniklerine Giriş  (İng) 3 6
PSİ 326 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme  (İng) 3 6
  İkinci Yabancı Dil 1 3 5
Toplam Kredi   15 29

 

YAZ DÖNEMİ      
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
OEG 200 Ortak Eğitim I 0 8

 

3.Yıl

GÜZ DÖNEMİ      
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
PSİ 322 Biopsikoloji (İng) 3 6
PSİ 312   Kişilik Kuramları 3 6
UGİ 315 Girişimcilik ve Liderlik 2 4
  İkinci Yabancı Dil 2 3 5
  Bölüm Seçmeli Ders 1 3 6
  Üniversite Seçmeli Ders 2 3 6
Toplam Kredi   17 33

 

BAHAR DÖNEMİ      
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
OEG 300 Ortak Eğitim II 0 8

 

YAZ DÖNEMİ      
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
PSİ 313 Örgütsel Davranış  (İng) 3 6
  Bölüm Seçmeli Ders 2 3 6
  Bölüm Seçmeli Ders 3 3 6
  Bölüm Seçmeli Ders 4 3 6
  İkinci Yabancı Dil 3 3 5
Toplam Kredi   15 29

 

4.Yıl

 

GÜZ DÖNEMİ      
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
OEG 400 Ortak Eğitim III 0 8

 

BAHAR DÖNEMİ      
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
PSİ 455 Klinik Psikoloji 3 6
  Bölüm Seçmeli Ders 5 3 6
  Bölüm Seçmeli Ders 6 3 6
  İkinci Yabancı Dil 4 3 5
  Üniversite Seçmeli Ders 3 3 6
Toplam Kredi   15 29

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Öncesinde Bölüme Başlayan Öğrencilerimiz için Lisans Müfredatı

1.Yıl

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
PSİ    100   Psikolojiye Giriş 3 6
MAT 103   Matematik I 4 7
BİL 121   Bilişim Teknolojileri 3 2
TAR 101   Uygarlıklar Tarihi 3 6
TÜR 101   Türk Dili 1 2 2
İNG 001   İngilizce 1(İng) 2 4
OEG 101   Ortak Eğitime Giriş 1 2
Toplam Kredi 16 29

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
PSİ 102 Psikolojide Genel Konular 3 6
MAT 104 Matematik II 4 7
İKT 105 Ekonomiye Giriş 3 6
SUİ 108 Sosyolojiye Giriş 3 6
TÜR 102 Türk Dili II 2 2
İNG 002 İngilizce II 2 4
Toplam Kredi 17 31

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
PSİ 201 Psikolojide Araştırma Yöntemleri ve İstatistik I 4 7
PSİ 260 Psikoloji için Araştırma ve Uygulama Etiği 3 6
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 2
PSİ 200 Psikolojide Eleştirel Düşünme ve Akademik Yazı 2 4
İNG 003 İngilizce Yazma Teknikleri 2 4
  Üniversite Seçmeli Ders 3 6
Toplam Kredi 16 29

2.Yıl

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
PSİ 202 Psikolojide Araştrma Yöntemleri ve İstatistik II 4 7
PSİ 210  Sosyal Psikoloji (ing) 3 6
PSİ 220 Öğrenme (ing) 3 6
PSİ 240 Gelişim Pskolojisi (İng) 3 6
AİT 202 Atatürk İlkeleri veİnkilap Tarihi II 2 2
İNG 004 Sunum Teknikleri(ing) 2 4
  Fakülte Seçmeli Ders 3 6
Toplam Kredi 20 37

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
PSİ 312   Kişilik Kuramları (ing) 3 6
PSİ 320 Bilişsel Psikoloji (ing) 3 6
  Bölüm Seçmeli Ders(ing) 3 6
İYD-1 İkinci  Yabancı Dil 1 3 5
  Serbest Seçmeli Ders 3 6
Toplam Kredi 15 29

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
OEG 200 Ortak Eğitim I 0 8
Toplam Kredi 0 8

3.Yıl

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
PSİ 322 Biopsikoloji (İng) 3 6
PSİ 332  Psikopatoloji 3 6
  Bölüm Seçmeli Ders (İng) 3 6
UGİ 315 Girişimcilik ve Liderlik 2 4
İYD-2 İkinci Yabancı Dil 2 3 5
  Serbest Seçmeli Ders 3 6
Toplam Kredi 17 33

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
OEG 300 Ortak Eğitim II 0 8
Toplam Kredi 0 8

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
PSİ 430 Klinik Psikoloji I 3 6
  Bölüm Seçmeli Ders (İNG) 3 6
  Bölüm Seçmeli Ders (İNG) 3 6
  Serbest Seçmeli Ders 3 6
İYD-3 İkinci  Yabancı dİl -3 3 5
Toplam Kredi 15 29

4.Yıl

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
OEG 400 Ortak Eğitim II 0 8
Toplam Kredi 0 8

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı AKTS Kredisi
PSİ 431  Klinik Psikoloji   II 3 6
  Bölüm Seçmeli Ders(ing) 3 6
  Bölüm Seçmeli Ders(ing) 3 6
  Serbest Seçmeli Ders 3 6
İYD-4  İkinci Yabancı Dil 3 5
Toplam Kredi 15 29

 

SEÇMELİ DERS TANIMLARI

 

Üniversite Seçmeli Ders: Psikoloji Bölümü dışındaki bölümlerde açılan 3 veya daha fazla kredilik derslerdir.

Bölüm Seçmeli Ders: Psikoloji: Bölümünde açılmış 3 veya daha fazla kredilik derlerdir.

 

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ KREDİ TABLOSU

SINIF

KREDİ

AKTS(ECTS)

DERS SAYISI

1

38

70

14

2

31

56

11

3

32

62

11

4

30

58

10

TOPLAM

131

246

46