Bölüm Hakkında

TOBB ETÜ Psikoloji Bölümü, 2012 yılında kurulan, TOBB ETÜ bünyesinde Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı olan bir bölümdür. TOBB ETÜ Psikoloji bölümü öğrenci kabulüne başladığı ilk dönem, 2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan psikoloji bölümü olmuştur.  Kurulduğu yıl 4 öğretim üyesi ve araştırma görevlisi ile yola çıkan TOBB ETÜ Psikoloji Bölümü farklı alanlarda uzman olan 9 öğretim üyesi ve araştırma görevlisi ile öğrencilerimize eğitim vermeye devam etmektedir. Öğretim üyelerimiz dikkatin kontrolü, öğrenme ve dikkat nörogenetiği, afet ve travma, görsel algı, yakın ilişkilerde bağlanma, psikoterapi araştırmaları, trafik iklimi gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı itibariyle TOBB ETÜ Psikoloji Bölümü bünyesinde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na da öğrenci alımı gerçekleştirmektedir. 2022-2023 öğrenim yılının sonunda bölümümüzün ilk yüksek lisans mezunlarını vermesi beklenmektedir. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda öğrenim gören psikologların üniversitemiz öğrencilerine, personeline ve toplumun farklı kesimlerine yönelik olarak psikoterapi hizmeti başta olmak üzere çeşitli uygulama faaliyetlerinin yürütülmesine ve bu faaliyetlerinin uzman öğretim üyeleri tarafından denetlenmesine olanak sağlayan olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ PUAM) de Psikoloji Bölümümüz koordinatörlüğünde hizmet vermektedir.

 

Bölüm Misyonu ve Vizyonu

TOBB ETÜ Psikoloji bölümünün misyonu, dinamik ve alanında uzman akademik kadrosuyla ürettiği ve geliştirdiği psikoloji bilgisini yaşamın her alanında var olan sorunların analizine ve çözüme kavuşturulmasına ve ayrıca üretilen ve geliştirilen psikoloji bilgisini öğrencilerine aktararak öğrencilerin, kuramsal ve uygulama alanlarında çalışabilmeleri için uzmanlaşmalarına katkı sağlamaktır.

TOBB ETÜ Psikoloji bölümünün vizyonu, bilimsel ve eleştirel düşünme, bilgiyi analiz etme ve alınan bilgiyi kuramsal çerçeve içerisinde uygulama becerileri kazandırarak; öğrencilerin, özgün araştırma yapabilen ve bu araştırmalarda etik değerlere ve kurallara bağlı kalarak ürettiği bilgileri uygulamaya koyabilen ve hem bilimsel alanda hem de uygulamada başarılı olan psikologlar olarak yetiştirilmesidir.

 

Lisans Programının Amacı

TOBB ETÜ Psikoloji Bölümü Lisans Programının amacı psikolojinin bir temel bilim olduğu bilincini benimseterek, psikolojinin bir alt alanında uzmanlaşma öncesinde, lisans müfredatı ile kapsamlı kuram bilgisi ve detaylı yöntem becerisi kazandırarak güçlü bir altyapı oluşturmak ve toplumsal/bilimsel sorumluluk bilincine sahip psikologlar yetiştirmektir. Bu kapsamda, psikoloji alanındaki küresel ilerlemenin izinde, yeni gelişmelerle birlikte program içerisinde yapısal entegrasyonlar gerçekleştirmek ve sürekli gelişim mottosu ile hareket ederek yüksek standartlara ve etik sorumluluk bilincine sahip nitelikli araştırmacı ve uygulamacı psikologların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dinamik ve uzman akademik kadromuz tarafından benimsenen yaşam boyu öğrenme ve yeniliğe açıklık ilkelerinin öğrencilerimiz tarafından da içselleştirilmesi amaçlanmaktadır. Nitekim, psikoloji biliminin insan faktörünün olduğu her alana entegre edilebilir olması sebebiyle disiplinler arası çalışma motivasyonu ve teşviği ile öğrencilerimize hem bağımsız hem de iş birliği içerisinde birer üretici olmaları hedeflenmektedir. Sunulan çok yönlü eğitim planı ile gerek kuramsal gerek uygulama sahalarında öğrencilerimizin farklı alanlara olan ilgilerini ortaya çıkartmak ve bu alanlarda gelişim imkânı oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu şekilde, akademik danışmanlarının gözetiminde, öğrencilerin ilgileri ve kararları çerçevesinde bağımsız hareket etme özgürlüğü kazanması hedeflenmektedir.

Psikoloji biliminin disiplinler arası çalışmaya açık oluşu, diğer bilim dallarında kendini geliştirirken psikolojiye olan ilgisini de besleme ihtiyacı hisseden öğrenciler ortaya çıkartacaktır. Programımız eğitim amaçları her ne kadar nitelikli psikologlar yetiştirmeye yönelik olsa da psikoloji alanında bilgi sahibi olmayı arzulayan tüm öğrencilere doğru ve bilimsel bilgi birikimini edindirmeyi de hedeflemektedir.

Eğitim programımız, bu amaçlar doğrultusunda hem iç hem de dış paydaşları ile birlikte bir bütün halinde hareket etmek ve büyümek adına şeffaf, sorgulanabilir, değerlendirilebilir ve realist eğitim politikaları üretmekte ve uygulamaktır.