DUYURUYU PAYLAŞIN

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2021-2022 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ: 07 -18 Haziran 2021 saat 16:00

YABANCI DİL SINAVI: 22 Haziran 2021 Salı günü yapılacak olan sınav bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. (İngilizce sınav notundaki formun doldurulması zorunludur.)

MÜLAKAT TARİHLERİ: 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. (Saat bilgisi daha sonra ilan edilecektir.)

 

Online başvurudan sonra istenen evrakların tümünün taratılarak

 tobbetusabe@gmail.com adresine  gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvurunuz onaylanmayacaktır.

* İstenilen evraklar aşağıda paylaşılmıştır.

* Ödeme makbuzu Öğrenci İşleri Müdürlüğü Lisansüstü sorumlusu tarafından sisteme işlenecektir.

 

EVRAKLAR

 • Lisans diplomasının fotokopisi / mezuniyet belgesi
 • Doktora öğrencileri için yüksek lisans diplomasının fotokopisi
 • Yeni tarihli nüfus kayıt örneği (e-devlet)
 • Nüfus cüzdanının fotokopisi
 • Yeni tarihli ikametgâh belgesi.(e-devlet)
 • Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (e-devlet)
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf
 • Ales sonuç belgesi
 • Yabancı dil sonuç belgesi
 • İmzalı not dökümü
 • Niyet mektubu
 • 2 adet referans mektubu (Verilen mail adresine Referansı alacağız hocanız mail atabilir.)

 

 

Garanti Bankası Mustafa Kemal Mahallesi Şubesi'ndeki 629 84 60 no.lu hesaba (IBAN NO: TR 28 0006 2001 3320 0006 298460) 200.00 TL başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren belge (dekont). Açıklama olarak lütfen adı, soyadı ve başvuru ücreti ibarelerini yazdırmayı unutmayınız.

 

 

Lisanüstü başvurusu için İlk Girişi tıklayınız.
İşleminiz onaylandıktan sonra belirttiğiniz e-posta adresinize bilgi mesajı gelecektir.  
Şartları sağlamayan öğrencilerin başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

 

 

Enstitümüze 2019-2020 Güz Döneminden başlamak üzere tüm programlara başvurularda aşağıdaki koşullar geçerlidir.

 1. İngilizce Dil yeterliliği için yalnızca YDS, eYDS, TOEFL iBT, YÖK DİL ve TOBB ETÜ sınavları geçerli sayılacaktır. TOEFL'ın yalnızca iBT türü geçerlidir, diğer türlerdeki TOEFL belgeleri başvuru için kabul edilmez.
 2. Doktora Programlarına başvuru yapmak isteyen adayların Tezli Yüksek Lisans programından mezun olmuş olması gerekmektedir.
 3. Bütün ALES puan koşulları Sayısal türdedir. Diğer puan türleri dikkate alınmayacaktır.

 

Başvuru Koşulları:

 

Program

Ales

Dil

Lisans Not Ortalaması

Yüksek Lisans Not Ortalaması

Yüksek Lisans (Ücretli)

55

50

-

-

Yüksek Lisans (Burslu)

85

75

2,5/4

-

Doktora (Ücretli)

55

55

-

3,0/4,0

Doktora (Burslu)

85

75

2,5/4,0

3,2/4,0

 

 


MADDE 7- (1) Yüksek lisans programlarına özel başarı burslu statü dışında herhangi bir burslu statü için başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekir:
a) Lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 2,50 /4,00 olması,
b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 85.00 standart puan almış olmaları (Yurtdışından başvuran adaylar, yurtdışındaki bir test merkezinde alınmış olmak kaydıyla, ALES yerine uluslararası GRE ve GMAT sınav sonuç belgeleriyle başvurabilirler),
c) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDS, E-YDS) veya üniversitenin yapacağı dil yeterlilik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 75.00 veya uluslararası geçerliliği olan TOEFL-IBT gibi sınavlardan eşdeğer puan almış olmaları,
ç) Birinci paragrafın (a) bendini sağlamak şartıyla, (b) ve (c) bendlerindeki şartları birlikte sağlayamayan adayların, lisans mezuniyet not ortalamasının yüzde 25’inin, yabancı dil puanının yüzde 25’inin ve başvurduğu programın puan türünden en az 65.00 standart puan almış olmaları şartıyla ALES puanının yüzde 50’sinin toplamından oluşan ağırlıklı not ortalamasının yüz puan üzerinden en az 75 olması gerekir.
d) Ağırlıklı not ortalaması hesaplanırken YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu kullanılır.

(2) Yüksek lisans programlarına özel başarı burslu statüden yararlanarak başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartların tümünü sağlamaları gerekir:
a) Birinci paragrafın (a), (b) ve (c) bentlerindeki şartların tamamını sağlamaları,
b) Lisans mezuniyet ortalamasının yüzde 25’i, başvurulan ALES puanının yüzde 50’si ve yabancı dil puanının yüzde 25’inin toplamından oluşan ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 85 olması.

(3) Doktora programına özel başarı burslu statü dışında herhangi bir burslu statüden yararlanarak başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları gerekir:
a) Lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 2,50 / 4,00 olması,
b) Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 3,20 /4,00 olması,
       b-a) Lisans sonrası doktora programı için lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 3,20 /4,00 olması,
c) Birinci paragrafın (b) bendinde yer alan sınavdan en az 85.00 standart puan almış olmaları,
ç) Birinci paragrafın (c) bendinde yer alan sınavdan en az 75.00 puan almış olmaları,
d) Üçüncü paragrafın (a) veya (b) bendlerinden başvurduğu programa uygun olan koşulu sağlamak şartıyla; (c) ve (ç) bendlerindeki şartları birlikte sağlayamayan adayların, başvuruya esas olan mezuniyet not ortalamasının yüzde 25’inin, yabancı dil puanının yüzde 25’inin ve başvurduğu programın puan türünden en az 65.00 standart puan almış olmaları şartıyla ALES puanının yüzde 50’sinin toplamından oluşan ağırlıklı not ortalamasının yüz puan üzerinden en az 75 olması gerekir.

(4) Doktora programına özel başarı burslu statüden yararlanarak başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları gerekir:
a) Üçüncü paragrafın (a) veya (b) bendlerinden başvurduğu programa uygun olan koşul ile birlikte (c) ve (ç) bendlerindeki şartları sağlamaları,
b) Üçüncü paragrafın (a) veya (b) bendlerinden başvurduğu programa uygun olan mezuniyet ortalamasının yüzde 25’i, başvurulan ALES puanının yüzde 50’si ve yabancı dil puanının yüzde 25’inin toplamından oluşan ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 90 olması.

(5) Doktora programına başvuran adayların yabancı dil şartını başvurdukları dönemin ders ekle-sil süresi sonuna kadar sağlamaları zorunludur.

(6) Anabilim dalları kendi yürüttükleri lisansüstü programlara burslu olarak başvuracak öğrenciler için, bu yönergede belirtilen asgari kriterleri ihlal etmemek koşuluyla yeni kriterler eklenmesini ya da bu kriterlerin yükseltilmesini önerebilir.

- Madde 7(1)’ye dayanarak başvuru yapacak burslu öğrenci adaylarının ücretli öğrenci adaylarında aranan asgari koşulları sağlaması zorunludur.

 

Başvuru koşulları TOBB ETÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ndeki programlara başvurmak için, yönetmelik ve yönergelerle belirlenmiş, gerekli olan en az sınırları belirler; programlara kabul edilme kararı Enstitü Yönetim Kurulu'ndadır.