DUYURUYU PAYLAŞIN

Üniversite İçinden Yatay Geçiş

Akademik Başarı Puanına Göre Yatay Geçiş

1.En erken ikinci sınıfın birinci dönemine, en geç üçüncü sınıfın birinci dönemine yatay geçiş yapılabilir.

2.Yetenek sınavı ile öğrenci almış olan programlara yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 

3.Başvuru yapılan program eşdeğer diploma programı olmalıdır. 

 

Taban Puanına Göre Yatay Geçiş 

  1. Başvuru yapılan program aynı veya farklı puan türünde olabilir.
  2. En erken birinci sınıfın birinci dönemine, yatay geçiş yapılabilir.
  3. Yurt dışından öğrenci kabulü esaslarına göre daha önceki yıllarda Üniversiteye kabul edilmiş olan öğrencilerin taban puan kriterine göre yapacakları yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde “yurt dışından öğrenci kabulüne dair”  yönergede yer alan ve öğrencinin Üniversiteye kayıt yaptırdığı yıla ait asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlara ait puan şartlarını sağlamaları gerekir.

 

Başvuru için Gerekli Belgeler 

Yatay geçiş başvuruları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne ilgili form doldurularak web sayfasında ilan edilen belgeler eklenmek suretiyle yapılır.

1.Başvuru formu 'nun doldurulması 

2.Kayıtlı olunan üniversiteden son iki ay içinde alınmış Öğrenci Belgesi (Taban puana göre yatay geçiş başvurusunda bulunanların belgesinde “daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığına” dair açıklama notu bulunmalıdır.)

3.Kayıtlı olunan üniversiteden alınacak resmî not çizelgesi (kapalı zarfta ve mühürlü).

4.Kayıtlı bulunduğu üniversitedeki bölümüne ait müfredat programı.

5.ÖSYS Sonuç Belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarla ilgili sonuç belgesinin internet çıktısı.

6.Disiplin durumunu belirten onaylı belge (disiplin durumu öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)

7.İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönergenin 6. maddesinde belirtilen İngilizce Dil Seviye Tespit Belgesi (Türkçe programlara geçiş için istenmez)

8.Başvurulan her program için ayrı ayrı olmak üzere başvuru ücreti yatırılması ve banka dekontu

Garanti Bankası Mustafa Kemal Mah. Şubesi (Şube Kodu:1332) 6298460 numaralı hesaba 200 TL yatırıldığına dair banka dekontu. (Başvuru ücreti iade edilmez)

TSK ile Polis Akademisi ve bağlı Yükseköğretim Kurumlarından yapılan başvurularda, ilişik kesilme nedenlerinin belgelenmesi

- Liseyi yurt dışında bitirmiş ise lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilecek Lise Diploma Denklik Belgesi

Birden fazla bölüme yatay geçiş için her bölüm için ayrı form düzenlenmek gerekmektedir.

 

2018-19 Akademik Yılı Yatay Geçiş ile İlgili Önemli Tarihler

 

22- 23 Aralık 2018

Üniversite İçi Yatay Geçiş Başvuruları (2018/19 Bahar Dönemi)

18- 19 Nisan 2019

Üniversite İçi Yatay Geçiş Başvuruları (2018/19 Yaz Dönemi)

24- 25 Ağustos 2019

Üniversite İçi Yatay Geçiş Başvuruları (2019/20 Güz Dönemi)

 

Akademik başarı kriterine göre başvurular Güz döneminde alınır. Güz döneminden kalan boş kontenjan Bahar Döneminde, yine boş kontenjan kalırsa Yaz dönemlerinde ilan edilerek başvuru alınabilir.

Taban puana göre başvurular Güz ve Bahar döneminde alınır. Kontenjanların kullanılmayan kısmı diğer dönemlere aktarılmaz.

 

Sonuçların İlanı

Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitenin internet sayfasında Öğrenci İşleri Haber/Duyurular kısmında duyurulur.