DUYURUYU PAYLAŞIN

Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

Taban Puanına Göre Yatay Geçiş 

  1. Başvuru yapılan program aynı veya farlı puan türünde olabilir.
  2. Başarı şartı aranmaz.
  3. En erken hazırlık sınıfı ikinci dönemine yatay geçiş yapabilir.

 

Başvuru için Gerekli Belgeler 

Yatay geçiş başvuruları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne ilgili form doldurularak web sayfasında ilan edilen belgeler eklenmek suretiyle yapılır.

1.Başvuru formu 'nun doldurulması 

2.Kayıtlı olunan üniversiteden son iki ay içinde alınmış Öğrenci Belgesi (Yatay geçiş başvurusunda bulunanların belgesinde “daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığına” dair açıklama notu bulunmalıdır.)

3.Kayıtlı olunan üniversiteden alınacak resmî not çizelgesi (kapalı zarfta ve mühürlü).

4.Kayıtlı bulunduğu üniversitedeki bölümüne ait müfredat programı ve ders içeriklerini gösterir onaylı belge.

5.ÖSYS Sonuç Belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlarla ilgili sonuç belgesinin internet çıktısı.

6.Disiplin durumunu belirten onaylı belge (disiplin durumu öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)

7.İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Esaslarına İlişkin Yönergenin 6. maddesinde belirtilen İngilizce Dil Seviye Tespit Belgesi (Türkçe programlara geçiş için istenmez)

8.Başvurulan her program için ayrı ayrı olmak üzere başvuru ücreti yatırılması ve banka dekontu

Garanti Bankası Mustafa Kemal Mah. Şubesi (Şube Kodu:1332) 6298460 numaralı hesaba 200 TL yatırıldığına dair banka dekontu. (Başvuru ücreti iade edilmez)

TSK ile Polis Akademisi ve bağlı Yükseköğretim Kurumlarından yapılan başvurularda, ilişik kesilme nedenlerinin belgelenmesi

- Liseyi yurt dışında bitirmiş ise lise diplomasının noter tasdikli Türkçe tercümesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin edilecek Lise Diploma Denklik Belgesi

Birden fazla bölüme yatay geçiş için her bölüm için ayrı form düzenlenmek gerekmektedir.

 

2018-19 Akademik Yılı Yatay Geçiş ile İlgili Önemli Tarihler

 26 Kasım- 7 Aralık 2018

Yatay Geçiş Başvurularının Yapılması

10-12 Aralık 2018

Yatay Geçiş Başvurularının Değerlendirilmesi

13 Aralık 2018

Yatay Geçiş Başvurusu Yapan Adaylar İçin Düzey Belirleme Sınavı (Ön Eleme) ve Sınav Sonuçlarının İlanı

15 Aralık 2018

Yatay Geçiş Başvurusu Yapan Adaylar İçin Yeterlik Sınavı (TOEFL-ITP)

26 Aralık 2018

Yatay Geçiş İçin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananların İlanı

27-28 Aralık 2018

Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Yatay Geçiş Öğrencilerinin Kayıtları

 

Taban puana göre başvurular Güz ve Bahar döneminde alınır. Kontenjanların kullanılmayan kısmı diğer dönemlere aktarılmaz.

 

Koşullu Kabul Alan Öğrenciler

Azami süre olan iki yılı dolduran ve geldiği üniversitede Hazırlık sınıfından başarısız olan öğrenciler öğretim dili en az % 30 İngilizce olan programlara başvurmaları halinde tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacaklardır, ancak başvurulan üniversitenin istediği yabancı dil yeterlilik belgesini sunmaları veya yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları halinde kayıtlarının yapılması mümkün olacaktır.

Yabancı dil hazırlık sınıfında iki yıllık azami süreyi doldurmamış olan öğrenciler kalan süreleri boyunca hazırlık sınıfı eğitim alabilecekler. Ancak hazırlık sınıfı azami süresi olan iki yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin ilişikleri kesileceklerdir veya bu öğrenciler Türkçe eğitim veren programlara geçiş yapabileceklerdir.

 

Sonuçların İlanı

Yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Üniversitenin internet sayfasında Öğrenci İşleri Haber/Duyurular kısmında duyurulur.