BAŞVURU TARİHLERİ

Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı için yılda 1 kez olmak üzere Dış İlişkiler Müdürlüğünce elektronik postalarınıza gönderilen ilanlardaki başvuru süreleri takip edilir.

BAŞVURU KOŞULLARI:

 • Lisans öğrencileri için asgari 2.20 ortalama ve TOEFL belgesi;
 • Lisansüstü öğrenciler için asgari 2.50 ortalama ve TOEFL belgesi.

Programdan yararlanamayacak öğrenciler

 • İngilizce Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık Programı öğrencileri Erasmus Programından yararlanamazlar.
 • Mezuniyetlerinden önceki son ders döneminde Erasmus programına katılamazlar.
 • Doktora programlarının aşağıda belirtilen aşamalarında Erasmus Değişim Programından yararlanılamaz:
  1. Doktora yeterlilik sınavına girmemiş olan doktora öğrencileri için doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde
  2. Tez Önerisi Savunmasına girilmesi gereken son dönemde
  3. Programın azami süresinin son döneminde
 • Henüz seminer dersi almamış ya da program ders yükünü tamamlamamış olan 4.dönem tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Erasmus Programı'ndan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda karar vermeye öğrencinin tez ve/veya akademik danışmanı ve EABD Başkanlığı yetkilidir.

Her derecede de (lisans, lisansüstü ve doktora) her bir öğrenci hareketliliklerden toplamda 3-12 ay süreyle hareketliliklerden faydalanabilir.

BAŞVURU BELGELERİ

 1. Başvuru Formu
 2. TOEFL Belgesi

SEÇİM KRİTERLERİ

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında Yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyeti için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 1’er puan azaltma uygulanır.

2020 sözleşme dönemi başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 • Akademik başarı düzeyi : %50
 • Dil seviyesi : %50

(Toplam 100 puan üzerinden)

 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +1 puan
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -1 puan
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -1 puan

Puan sıralamasına göre başvuru formunda gerçekleştirilen 5 tercih üzerinden bütün başvuru sahiplerinin yerleştirmesi yapılır. Bu yerleştirme sonrasında sıralamada hak kazanan öğrencilerin başvuruları ortak üniversitelere gönderilir.

DEĞERLENDİRME SONRASI HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKEN BELGELER

 1. Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)   (Hazırlık Rehberi)
 2. Kabul Mektubu (Kabul mektubu örneği)
 3. Sağlık Sigortası (Gidilecek ülkede geçerli)
 4. Euro Hesabı (Garanti Bankası Mustafa Kemal Şubesi)
 5. Pasaportun Kimlik Kısmının ve Vize sayfasının fotokopisi
 6. Hibe Sözleşmesi (Örnek) (Üniversitemiz Tarafından Hazırlanacak)

HAREKETLİLİK TAMAMLANDIKTAN SONRA İLETİLMESİ GEREKEN BELGELER

 1. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Katılım Sertifikası 
 2. Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) (Islak imzalı)
 3. Resmi Onaylı Transkript