Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2016 - 2017 Akademik Yılı Yaz Dönemi Jüri Takvimi
TOBB Armağan Ürünleri Tasarım Yarışması