Akademik Kadro

, Doç. Dr.

Hasan Çolak Doç. Dr.

, Prof. Dr.

Hilmi Demir Prof. Dr.

, Prof. Dr.

Ahmet Yaşar Ocak Prof. Dr.

, Dr. Öğr. Üyesi

Yavuz Özgüldür Dr. Öğr. Üyesi

Tarih Bölüm Başkanı, Tarih Anabilim Dalı Başkanı
, Prof. Dr.

Yusuf Sarınay Prof. Dr.

Rektör
, Dr. Öğr. Üyesi

Harun Yeni Dr. Öğr. Üyesi

Araştırma Görevlileri

, Arş. Gör.

Enes Talha Bilgin Arş. Gör.

Ders Saati Ücretli Öğretim Elemanları

, Prof. Dr.

İrfan Albayrak Prof. Dr.

, Doç. Dr.

Levent Bayraktar Doç. Dr.

, Prof. Dr.

Üçler Bulduk Prof. Dr.

, Dr.

Nahide Işık Demirakın Dr.

, Prof. Dr.

Seyfettin Erşahin Prof. Dr.

, Prof. Dr.

Necdet Hayta Prof. Dr.

, Öğr. Gör. Dr.

Pınar Üre Öğr. Gör. Dr.