DUYURUYU PAYLAŞIN

Finans Doktora Programımız finansın teori derslerini temel alan, teorinin yanında uygulamalı ve finansta yer alan güncel yaklaşımları da içeren zengin bir müfredat üzerine tasarlanmıştır. Finans, ekonomi ve ilgili çeşitli alanlarda, disiplinler arası uzmanlığa ve bilgi birikimine sahip olan zengin akademik kadromuz ile; programda yer alacak doktora öğrencilerimizi finans alanında güncel literatürü takip ederek bilimsel bilgiyi özgün araştırma yolları ile genişleten, bilgileri doğru ve güvenilir şekilde gelecek nesillere aktarma becerisine sahip olan alanında uzman araştırmacılar olarak akademik ve sektörel hayata hazırlamak ana hedeflerimizdendir.

Program müfredatı için tıklayınız.