Faaliyetler

Müdahale ve Destek Çalışmaları

Bireysel görüşmeler  

Bireysel görüşmeler belirli sorunlarla ilgili danışma, değerlendirme ve psikoterapi hizmeti almak isteyen öğrencilerimizin faydalanabileceği bir müdahale şeklidir. Bu sorunların sadece ciddi psikolojik problemler olması gerekmez.

Öğrencilerimiz;

  • Kişisel, mesleki ve akademik gelişimlerini ilgilendiren konularda kendilerini tanıma, karar verme ve psiko-sosyal becerilerini geliştirme,
  • Kendi içsel kaynakları ya da sosyal çevrenin desteğiyle aşabileceği ilişkisel ya da akademik uyum sorunları gibi hafif düzeyde sorunlarla başa çıkma konularında destek alma,
  • Kendi kişisel kaynakları ve sosyal desteğin tek başına yetmediği, çeşitli yaşam olayları ya da stres yaratan durumlar karşısında verdikleri duygusal tepkileri (örneğin: isteksizlik, ilişkisel sorunlar, sınav kaygısı) gidermeye yönelik profesyonel bir yardım alma,
  • Uzun süreli ve günlük yaşamı önemli düzeyde etkileyen psikolojik problemlerin (örneğin: depresyon, panik, yeme sorunları) üstesinden gelebilme gibi amaçlarla bireysel görüşmelere başvurabilirler.

Bireysel görüşmeler alanında uzman bir psikolog ile gerçekleştirilir. Haftada 1 sıklıkta, 50 dakikalık seanslar halinde, toplamda en fazla 8-10 seans olacak şekilde planlanır. Yapılan başvuru ve görüşme içerikleri gizlilik ilkesi gereği gizli tutulur. Öğrenciler ilk görüşmede görüşmelerin temel ilkelerine dair daha detaylı bilgi edinebilecektir. Süreç çoğunlukla sorun alanlarının belirlenmesi ve değerlendirme ile başlayıp, belirlenen sorunlar üzerine çalışılması ile devam etmektedir.

Başvuru için Bireysel Görüşme için Başvuru Formunun eksiksiz biçimde doldurulması gerekmektedir. Formun doldurulmasının ardından başvuru değerlendirilir, belirtilen uygun gün ve saatler göz önüne alınarak mümkün olan en kısa zamanda randevu verilir. Randevu bilgisi formda belirtilen e-posta aracılığı ile başvuru sahibine iletilir.

İlk görüşme randevusuna katılım gösterilmesi önemlidir. İlk görüşmeye habersiz olarak katılmayan öğrencilerin başvurusu iptal edilir ve yeni bir başvuru yapmaları gerekir. Çeşitli sebeplerle ilk görüşme ve devam eden görüşmelere katılamama gibi durumlarda merkezimizi mutlaka bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Grupla görüşmeler

Grupla görüşmeler pek çok farklı amaca yönelik olarak, birden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir psikolojik müdahale şeklidir. Kimi psikolojik sorunlar ya da zorluklar (örn. stres, özgüven, ilişki problemleri) grup çalışması yoluyla en az bireysel görüşmeler kadar etkili şekilde ele alınabilmektedir. Grupla görüşmelere katılarak;

  • Başkalarının da size benzer zorluklar yaşayabileceğini fark edebilir,
  • Diğer katılımcıların deneyimlerinden faydalanabilir, onlara kendi deneyimlerinizden yola çıkarak destek olabilir,
  • Grup lideri ve diğer katılımcılardan kendinizle ilgili geri bildirim alabilir,
  • Empati, kendini ifade, çatışma çözümü, farklılıklara saygı gibi alanlarda sosyal becerileri grup içinde deneyimleyerek geliştirebilir,
  • Sorunlarınızla ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Grubun özelliklerine ve amaçlarına bağlı olarak katılımcı sayısı ve görüşmelerin süresi değişebilmektedir. PDM’de gerçekleştirilen görüşmeler çoğunlukla haftada 1 sıklıkta ve yaklaşık olarak 1,5 saatlik seanslar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Grupla görüşmelerde gizlilik şarttır. Yalnızca grup lideri değil, her bir grup üyesinin diğer üyelerin kimliğini ve grup görüşmelerinde paylaştığı bilgileri gizli tutması gerekmektedir.

PDM’de yürütülecek grup çalışmalarının konuları ile başlangıç ve bitiş tarihleri yıl içinde duyurulacaktır. Size uygun gruplardan birine katılmak için Grupla Görüşme için Başvuru Formunu eksiksiz şekilde doldurmanız gerekmektedir.

Grup çalışmaları için başvurular alındıktan sonra muhtemel katılımcılarla bireysel bir ön görüşme gerçekleştirilecektir. Bu görüşme için verilecek randevu e-posta ile başvuru sahibine iletilecektir. Bu görüşmenin amacı kişinin problemlerinin gruba uygun olup olmadığını değerlendirmek ve gerekli durumlarda kişiyi bireysel görüşmeler gibi farklı destek çalışmalarına yönlendirebilmektir. Ayrıca bu görüşmede grupla ilgili daha detaylı bilgi edinecek ve grubun gerçekten size uygun olup olmadığıyla ilgili siz de ikinci bir değerlendirme yapabileceksiniz.

Bireysel ön görüşmeye katılmayanlar grupla görüşmelere devam edemeyeceğinden, bu görüşmeye katılımınız önemlidir. Görüşmeye katılmanıza engel olan acil bir durum söz konusu ise merkezimizi bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Önleme ve Eğitim Çalışmaları

Seminer ve eğitim çalışmaları

PDM’nin en önemli işlevlerinden biri yalnızca sorun alanlarına müdahale etmek değil, psikolojik sorunlar kişinin yaşantısını zorlu bir hale sokmadan önce gerekli koruyucu önlemleri alabilmektir. Bunun için yalnızca psikolojik destek için başvuranların değil, tüm öğrencilerin ve öğrencilerle yakın temas halinde olan akademik ve idari personelin psikolojik konularda bilgi ve farkındalıklarını artırmanın önemli olduğu düşünülmektedir.

Seminer ve eğitimler yoluyla öğrenci ve üniversite personelinin sıklıkla karşılaştığı sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca akademik, mesleki ve sosyal yaşantıda ihtiyaç duyulabilen temel beceriler desteklenmektedir. Yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler üniversite ve PDM web sayfası yoluyla duyurulacaktır.

Merkezimiz tarafından gerçekleştirilmiş olan seminer ve eğitim çalışmalarına Seminerler bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Bilgilendirici broşür çalışmaları

Seminer ve eğitim çalışmalarıyla benzer şekilde, sıklıkla karşılaşılan zorluklar ve üniversite yaşamına dair konularla ilgili bilgilendirici broşürlerimizden faydalanabilirsiniz.

Katıldığınız seminer, eğitim çalışmaları ve bilgilendirici broşürler ile ilgili geri bildirim vermek ve gelecekte yapılacak çalışmalarla ilgili talep ve önerilerinizi iletmek için Seminer ve Broşür Çalışmaları için Geri Bildirim Formu’nu doldurabilirsiniz.