Programda Yer Alan Tüm Dersler
Kodu  Ders Adı
İKT 105 Ekonomiye Giriş
MAT 103 Genel Matematik I
İŞL 113 İşletme Yönetimine Giriş
OEG 101 Ortak Eğitime Giriş
TÜR 101 Türk Dili I
ING 001 İngilizce I
İKT 110 Ekonomik Analiz ve Uygulamalar
MAT 104 Genel Matematik II
TAR 101 Uygarlıklar Tarihi
HUK 115 Hukuka Giriş
TÜR 102 Türk Dili II
ING 002 İngilizce II
İKT 213  Mikroekonomi Teori I
İKT 253 İstatistik 
İKT 261 İktisatçılar ve İşletmeciler için Matematik
İKT 233 Makroekonomi Teori I
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
ING 003 İngilizce Yazma Becerileri
İKT 214  Mikroekonomi Teori II
İŞL 253 Genel Muhasebeye Giriş
İKT 234 Makroekonomi Teori II
AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
ING 004 İngilizce Sunum Teknikleri
İKT 311 Uluslararası Ekonomi I 
İKT 335 Para Teorisi ve Politikası
İKT 351 Ekonometri I
UGİ 315 Girişimcilik ve Liderlik
İKT 338 Finansal Piyasalar
İKT 313 Kamu Ekonomisi
İKT 472 Ekonomik Düşünceler Tarihi
FSD1 Fakülte Seçmeli Dersi I
FSD2 Fakülte Seçmeli Dersi II
FSD3 Fakülte Seçmeli Dersi III
ÜSD1 Üniversite Seçmeli Ders I
ÜSD2 Üniversite Seçmeli Ders II
ÜSD3 Üniversite Seçmeli Ders III
ÜSD4 Üniversite Seçmeli Ders IV
IYD 1 İkinci Yabancı Dil 1
IYD 2 İkinci Yabancı Dil 2
IYD 3 İkinci Yabancı Dil 3
IYD 4 İkinci Yabancı Dil 4
OEG 200 Ortak Eğitim I
OEG 300 Ortak Eğitim II
OEG 400 Ortak Eğitim III
İKT 495 İleri Mikroekonomi Teorisi
İKT 496 İleri Makroekonomi Teorisi
İKT 332 Uluslararası Ekonomi II
İKT 395 Endüstriyel Organizasyon
İKT 396 Kamu Ekonomisinden Konular
İKT 411 Ekonomik Gelişmenin Temelleri
İKT 315 Çalışma Ekonomisi
İKT 316 Sosyal Güvenlik ve İşgücü Piyasası
İKT 336 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
İKT 400 Ekonomi Semineri
İKT 415 Oyun Kuramı
İKT 416  Deneysel İktisat
İKT 417 Refah Ekonomisi
İKT 418 Çevre Ekonomisi
İKT 421 Doğal Kaynaklar Ekonomisi
İKT 422 Enerji Ekonomisi
İKT 424 Düzenlemeler ve Antitröst Ekonomisi
İKT 431 Kamu Maliyesi
İKT 432 Analitik Siyasi İktisat
İKT 434 Türkiye Ekonomisi
İKT 435 Türkiye Ekonomisinden Güncel Konular
İKT 436 Turizm Ekonomisi
İKT 437 Finansal Kurumlar
İKT 438 Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Dönüşümü 
İKT 441 Uygulamalı Makroekonomi
İKT 451 Uygulamalı Ekonometri: Zaman Serisi Analiz
İKT 452 Uygulamalı Ekonometri: Mikroekonometri 
İKT 471 İktisat Tarihi
İKT 472 Ekonomik Düşünceler Tarihi
İKT 473 Osmanlı İktisat Tarihi
İKT 481 Analitik Yazı Teknikleri
İKT 499 Serbest Araştırma Dersi