DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26.maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları ve Uygulamalarında belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuracak Tüm Adayların; Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben yazılmış bir dilekçe, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) ve aşağıda belirtilen içeriğe sahip başvuru dosyaları ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir:

. Profesör Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir:
YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalar.

· Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ile yönettiği doktora çalışmaları.

· Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; aşağıdaki belgeleri içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir: YÖK formatlı güncel özgeçmiş, Doktora diplomasının fotokopisi, TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esaslarına göre gerekiyorsa yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin tüm başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No:43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 07/01/2022’dir. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

FAKÜLTE BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Doçent 1 Uluslararası hakimli dergilerde yayınlara sahip olmak. Kurum dışı projelerde yürütücülük yapmış olmak. Tıp fakültesi 1. Ve 2. Sınıflara Biyofizik derslerini verme konusunda deneyimli olmak
Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 Kardiyoloji uzmanı olmak, Ekokadiyografi konusunda yurt dışı eğitimi almış olmak. Koroner ve Periferik işlemler konusunda deneyimli olmak.
MÜHENDİSLİK Elektrik Elektronik Mühendisliği   Profesör 1 Yeni nesil kablosuz haberleşme sistemleri, LTE/5G, OFDM, MIMO, Askeri/Tasarsız ağlar, İnsansız hava araçları ile haberleşme konularında uluslararası saygınlığa sahip dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmak. Doktora derecesini yurtdışında bulunan ve alanında tanınmış bir üniversiteden almış olmak.Doçentlik derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği temel alanında almış olmak. TÜBİTAK ARDEB vb üniversite-dışı kaynaklı rekabetçi araştırma programları tarafından fonlanan projelerde yürütücülük tecrübesine sahip olmak.  Üniversitelerin Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinde haberleşme sistemleri ve ilgili konularda lisans ve lisansüstü düzeyde ders verme deneyimine sahip olmak.
Bilgisayar Mühendisliği   Dr. Öğr. Üyesi 1 Dijital video işleme, dijital görüntü işleme, dijital sinyal işleme, GPGPU, CUDA/OpenCL, paralel programlama, makine öğrenmesi, yapay sinir ağları alanlarında  akademik ve endüstriyel deneyim sahibi olmak.   Doktora derecesini yurtdışında bulunan ve alanında tanınmış bir üniversiteden almış olmak.   Yüksek teknoloji içerikli yurtdışı iş tecrübesine sahip olmak.   Yüksek teknoloji içerikli uluslararası patente sahip olmak. Uzmanlık alanında akademik bir kurumda lisans ya da lisansüstü ders vermiş olmak.
FEN EDEBİYAT Matematik   Profesör 1 Cebir ve Sayılar Teorisi, Şifreleme ve Çizge Teorisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
İngiliz Dili ve Edebiyatı   Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. İngiliz şiiri üzerine uzmanlaşmış olmak ve ilgili bölümde en az 5 yıl eğitim-öğretim tecrübesine sahip olmak. 
MİMARLIK VE TASARIM İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı   Doçent 1 İçmimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik/
Doktora mezunu olmak. Doçentlik unvanını İç Mimarlık  alanından almış olmak. Alanında lisans düzeyinde dersler vermiş olmak.Tasarım Yüksek Lisans alanında dersler vermiş ve tez yönetmiş olmak. Alanında Uluslararası Hakemli dergilerde, seminer ve konferanslarda yayınlar yapmış olmak.Yükseköğretim kurumlarında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında en az 10 yıl görev yapmış olmak.
  Dr. Öğr. Üyesi 1 İçmimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik/
Doktora mezunu olmak. Tarihi yapılar, yeniden işlevlendirme, yaşam kalitesi ve sürdürülebilir kent modelleri konularında bilimsel çalışma  yapmış olmak. Uluslararası Hakemli dergilerde en az iki adet bilimsel yayın yapmış olmak. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiriler sunmuş olmak.
Mimarlık   Doçent 1 Mimarlık Anabilim dalından lisans mezunu. Koruma ve restorasyon alanında yüksek lisans yapmış.  Kent koruma, kent morfolojisi konusunda doktora çalışmaları olan.Endüstriyel miras ve mimari tasarım alanlarında yurtdışında akademik eğitimler alınmış olunması.
  Dr. Öğr. Üyesi 1 Mimarlık Anabilim dalından lisans mezunu ve mimari tasarım alanında yüksek lisans yapmış olmak.Fiziksel çevre denetimi alanında doktora çalışmaları yapmış olmak.Mimarlık eğitimi alanında çalışmalar yapmış,Ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde veya konferanslarda alanında yayınlar yapmış olmak veya ulusal veya uluslararası yayın evleri tarafından basılmış kitapta bölümü olmak. Bir yüksek öğretim kurumunun mimarlık bölümünde, belgelendirmek koşuluyla, en az 5 yıl görev yapmış ve alanında dersler vermiş olmak.
  Dr. Öğr. Üyesi 1 Mimarlık Anabilim dalından lisans mezunu ve Mimarlık Anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. Mimarlık alanında doktora çalışmaları olan, Mimarlık eğitimi alanında çalışmalar yapmış,Hesaplamalı tasarım alanında ve yapı kabuğu alanlarında ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde veya konferanslarda alanında yayınlar yapmış olmak veya ulusal veya uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitapta bölümü olmak. Bir yüksek öğretim kurumunun mimarlık bölümünde, belgelendirmek koşuluyla, en az 5 yıl görev yapmış ve alanında dersler vermiş olmak.
HUKUK Kamu Hukuku   Profesör 1 Doktorasını Siyasal Bilimler, doçentlik unvanını Siyasal Hayat ve Kurumlar dalında almış olmak, Parlamento  Hukuku alanında yayınları bulunmak. 
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında almış olmak, Ceza İnfazına ilişkin yayınları bulunmak.