Araştırma Konuları

Deneyim Tasarımı

Deneyim Tasarımı

Bölümümüzde, deneyim tasarımı kullanıcıların ürünleri nasıl algıladığı, nasıl kullandığı ve nasıl kullanmak istediği ile ilgili araştırmalar yürütülmektedir. ürünlerin kullanıcı ile ilişkisi, etkileşimi ve kullanıcıların pozitif ürün deneyimi, farklı ürünler ve sistemler bazında araştırılmaktadır.

Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre Berkman
 • Dr. Öğr. Üyesi Bülben Yazıcı
İlgili Dersler
 • EÜT 333 Tüketici Davranışları
 • EÜT 409 Kullanıcı Araştırmaları
 • TSR 507 İleri Ürün Araştırmaları

Tasarımda Kullanıcı Araştırmaları

Tasarımda Kullanıcı Araştırmaları

Günümüzde kullanıcı araştırmaları endüstriyel tasarımın önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu amaçla bölümümüzde, kullanıcıların ürünleri nasıl algıladığı, nasıl kullandığı ve nasıl kullanmak istediği ile ilgili araştırmalar yürütülmektedir.

İlgili Projeler:

 • Kullanıcı İhtiyaç Ve Beklentilerine Göre Açık Alan Egzersiz Aletlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001 Programı, 2015 Sosyal Etkileşimli Robot Kullanıcı Testleri, SciRobot Teknoloji, 2015
 • Teknolojik Ürün Kullanım Evreleri (Kalıcı, Süregelen Ürün Deneyimi) Modelinin Tasarım Sürecindeki Etkisinin Anlaşılması, 2016-2017
Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre Berkman
 •  Dr. Öğr. Üyesi Aydın Öztoprak
İlgili Dersler
 • EÜT 409 Kullanıcı Araştırmaları
 • TSR 507 İleri Ürün Araştırmaları

Biyomimikri

Biyomimikri

Biyomimikri'nin Tasarımdaki Yeri ve Önemi” konusunda eğitsel web portal hazırlanması ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

İlgili Projeler:

 • BIOFORENT "Biomimicry for Entrepreneurs" Avrupa Birliği Erasmus + programı Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği Proje Başvurusu
Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Bülben Yazıcı

Kavramsal ve Bilgisayar Destekli Tasarım

Kavramsal ve Bilgisayar Destekli Tasarım

Herhangi bir fikrin ürüne dönüşmesi ürün geliştirme süreci sonunda mümkün olmaktadır. Ürün geliştirme süreçleri göreceli olarak pahalı ve yavaş süreçlerdir ve bu süreçleri hızlandırmak amacıyla bilgisayar destekli tasarım yazılım ve donanımları ağırlıklı olarak kullanılmakta ve bu araçların farklı uygulamaları araştırılmaktadır.

İlgili Projeler:

 • Savunma Sanayi Endüstriyel Tasarım İhtiyaç ve Gereklilik Araştırması, 2016 Tam Otomatik Kemoterapi İlacı Hazırlama Ünitesi Tasarımı, Oncosem AŞ – KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Desteği, 2015
 • Raylı Sistemler Kavramsal Tasarım Projesi, ASELSAN A.Ş., 2013
 • Fototerapi Cihazı Tasarımı, Medikal Ürünler Tasarım Merkezi, 2012
 • “Medikal Ürün Tasarım Merkezi”, Ankara Kalkınma Ajansı, 2012
Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Aydın Öztoprak
 •  Öğr. Gör. Ekrem Çağlar Şahin
İlgili Dersler
 • EÜT 216 Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı I
 • EÜT 217 Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı II
 • EÜT 318 Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı III
 • EÜT 405 Bilgisayar Destekli Üretim

Farkındalık için Tasarım

Farkındalık için Tasarım

Son yıllarda, teknolojinin kişisel sağlık alanında kullanımı yaygınlaştıkça, sağlık araştırmaları, tasarımda disiplinler arası çalışmaların odak noktalarından biri olmuştur. Bunlar çoğunlukla teknoloji yoluyla farkındalık yaratma ve insanları sağlıklı olmaya teşvik etme yönünde davranış değişikliğine yönlendirmeyi hedefleyen araştırmalar veya tasarımlardır.

İlgili Projeler:

 • Kullanıcı İhtiyaç ve Beklentilerine Göre Açık Alan Egzersiz Aletlerinin Geliştirilmesi, 2015-2018
Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Aydın Öztoprak
İlgili Dersler
 • EÜT427 Akıllı Ürünler

Medikal Ürün Geliştirme ve Endüstriyel Tasarım

Medikal Ürün sektöründe ülkemiz %85 oranında ithalata bağımlıdır. İleri teknoloji, kullanım kolaylığı ve estetik unsurları barındıran bu sektörde ülkemiz üreticilerine bilimsel katkı sağlamak ve ürün geliştirme adımlarına yol göstermek amacıyla medikal ürün geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

İlgili Projeler:

 • Tam Otomatik Kemoterapi İlacı Hazırlama Ünitesi Tasarımı, Oncosem AŞ – KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Desteği, 2015
 • Santrifüj ve Santrifüj Kilitlenme Mekanizması Tasarımı, NÜVE Tıbbi Cihazlar, 2013
 • “Medikal Ürün Tasarım Merkezi”, Ankara Kalkınma Ajansı, 2012
 • Fototerapi Cihazı Tasarımı, Medikal Ürünler Tasarım Merkezi, 2012
Araştırmacılar
 • Dr. Öğr. Üyesi Aydın Öztoprak