Bölüm Zorunlu Dersleri

Ders Kodu Ders Adı Önkoşul Kredi  
EÜT 101 Endüstri Ürünleri Tasarımına Giriş Önkoşul: - 2 Kredi -
Endüstriyel ürün tasarımı sürecini ve bu sürecin farklı aşamalarında ne gibi yollar izleyeneceği bu dersin temel konusudur.
EÜT 105 Ürün Görselleştirme I Önkoşul: - 3 Kredi -
Öğrencilerin tasarlama süreçlerinde gerekli olan hızlı eskiz yapma becerilerinin geliştirilmesi için gerekli olan temel çizim bilgilerinin verilmesi dersin temel konusudur.
EÜT 106 Ürün Görselleştirme II Önkoşul: EÜT 105 3 Kredi -
Öğrencilerin tasarlama süreçlerinde gerekli olan hızlı eskiz yapma ve sunum becerilerinin geliştirilmesi için gerekli olan çizim bilgilerinin verilmesi dersin temel konusudur.
EÜT 109 Teknik Çizim Önkoşul: - 2 Kredi -
Ders, endüstriyel tasarım disiplini için gerekli olan tasarım ve üretim için teknik çizim uygulamalarına temel oluşturacak konuları kapsamaktadır. Kağıt üzerinde iki boyutta ifade edilen parça tanımlarının üç boyutlu olarak algılanmasının sağlanması, üretim için teknik resim yapabilme yeteneğinin oluşturulması dersin temel konusudur.
EÜT 110 Yapısal Tasarım Önkoşul: - 2 Kredi -
Endüstriyel tasarım disiplini için gerekli olan temel yapısal bilgilerini içermektedir. Fiziğin temel kuralları, maddelerin yapısı, statik, dinamik optik gibi tasarım prosesinin her aşamasında gerekli olan bilgi alt yapısını verir.
EÜT 121 Temel Tasarım I Önkoşul: - 6 Kredi -
Bu dersin amacı tasarım temel ilkelerini öğrencilere aktarmak, temel tasarım kavramları, tasarımın unsurları, görsel düşünce, düşüncenin iki boyuta aktarımı, organizasyon, kompozisyon, soyutlama gibi konularda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktadır. Öğrenciler verilen temel tasarım problemlerine çözüm ararken bilindik kalıpların dışına çıkmaları için cesaretlendirilir. Ders, öğrencilerin “gündelik hayatta tasarım” konusunda farkındalıkların gelişmesi için, eğitim programı dışında aktiviteler ile desteklenir.
EÜT 122 Temel Tasarım II Önkoşul: EÜT 121 6 Kredi -
Bu derste, EÜT 121 Temel Tasarım I dersinde çalışılmış olan temel tasarım unsurları ve ilkeleri daha kapsamlı egzersizler ile 3 boyutta uygulanır. Ayrıca bu çalışmalarla öğrencilerin farklı malzemeler ile çalışmaları ve el becerilerini geliştirmeleri sağlanır.
EÜT 203 Maket Yapımı Önkoşul: - 2 Kredi -
Bu ders kapsamında, öğrencilere, atölyeler ve maket malzemeleri tanıtılacak, maket yapımı ile ilgili teknik bilgiler verilecek ve öğrencinin maket yaparak tasarım sürecine katkıda bulunmayı öğrenmesi sağlanacaktır.
EÜT 211 Ürün Tasarımında Ergonomi Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu ders kapsamında öğrencilerin endüstriyel tasarım alanında ergonomi prensipleri kullanımı ve ürün kullanıcı ilişkisi konularında bilgi sahibi olması beklenmektedir.
EÜT 215 Bilgisayar Destekli Sunum Teknikleri Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu dersin bilgisayar ortamında 2 boyutlu tasarım programları kullanarak, ürün tanıtım görselleri ve sunumları oluşturma üzerine odaklanır.
EÜT 216A Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı I Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu derste öğrencilerden, 3 boyutlu sayısal modelleme ve üretim programı Rhinoceros 3D ile modelleme yapma ve sunma becerileri kazanmaları beklenmektedir.
EÜT 218 Endüstriyel Tasarım Tarihi I Önkoşul: - 2 Kredi -
Modern tasarım kavramının tarihsel sürecini, ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmeler ve değişimler üzerinden incelemektedir.
EÜT 221A Endüstri Ürünleri Tasarımı Stüdyosu I Önkoşul: EÜT 122 6 Kredi -
Mesleki eğitim sürecinin ilk proje dersi olan bu süreçte, öğrenciler, baştan sona bir ürün tasarımının nasıl yapıldığı konusunda bilgilendirilir ve bu yönde alıştırmalar ve çalışmalar yaparlar. Ders kapsamındaki projeler basit ölçekli olup, fikrin ortaya çıkışından pazarlanmasına kadar olan süreyi kapsar ve öğrencilerin süreci tanıması açısından kritik rol oynar. Mekanizma tasarımı, sistem tasarımı ve kavramsal tasarım, insan ve ürün ilişkisi, yaratıcı süreçler ve fonksiyonel tasarım kavramları incelenir.
EÜT 222A Endüstri Ürünleri Tasarımı Stüdyosu II Önkoşul: EÜT 221A 6 Kredi -
Endüstri Ürünleri Tasarımı Stüdyosu II dersi ürün tasarımına farklı yaklaşımları, ürün kullanım senaryolarını hazırlamayı, temel malzeme ve yapı bilgisinin ürün tasarımında kullanımını ve basit mekanizmaların tasarım çözümlerinde uygulamalarını kapsamaktadır. Dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin sınırları çizilmiş bir tasarım problemine çözüm alternatifleri geliştirebilmesi ve bu alternatifleri teknik çizimler ile ifade edebiliyor olması beklenmektedir.
EÜT 249 Malzeme ve Üretim I Önkoşul: - 3 Kredi -
Endüstri Ürünleri Tasarımına uygun malzeme seçiminin önemi, malzeme davranışlarının tanımlanması, piyasada sık kullanılan malzemeler ve kullanım alanları üzerinde durulmaktadır. Derste tanımlanan malzemelerin hangi üretim yöntemleriyle endüstriyel ortamda uygulandıkları, sebep – sonuç ilişkileri ve göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörler eşlenmektedir. Derste tanımlanan malzemelerin hangi üretim yöntemleriyle endüstriyel ortamda uygulandıkları, sebep – sonuç ilişkileri ve göz önünde bulundurulması gereken önemli faktörler eşlenmektedir.
EÜT 250 Malzeme ve Üretim II Önkoşul: EÜT 249 3 Kredi -
Bu ders kapsamında, öğrenciye, endüstriyel tasarım alanında kullanılan malzemeler (plastikler, metaller, ahşaplar, tekstiller vb.) tanıtılacak ve kullanım alanları ile ilgili bilgiler verilecektir.
EÜT 317A Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı II Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu derste öğrencilerden 3 boyutlu sayısal modelleme ve üretim programı Autodesk 3DS MAX ile modelleme yapma ve sunma becerileri kazanmaları beklenmektedir.
EÜT 318A Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı III Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu derste öğrencilerden 3 boyutlu sayısal katı modelleme ve üretim programı SolidWorks ile katı modelleme yapma ve üretim çizimleri oluşturma becerileri kazanmaları beklenmektedir.
EÜT 319 Endüstriyel Tasarım Tarihi II Önkoşul: EÜT 218 2 Kredi -
20. yüzyılın başı itibariyle modern tasarım felsefesinin temel yapı taşlarını oluşturan dönemsel gelişmelere teorik ve yapısal öğretilere ürün, gündelik hayat pratikleri ve endüstriyel tasarımcı kimlikleri üzerinden incelemek.
EÜT 321A Endüstri Ürünleri Tasarımı Stüdyosu III Önkoşul: - 6 Kredi -
Öğrencilerin, stüdyo derslerinde dönemlik projeler ortaya çıkartmaları beklenmektedir. Ders kapsamında ortaya çıkan ürünler, fikir aşamasından prototip aşamasına kadar işlenecek ve raporlanacaktır. Bu süreçte ürün kimliği, ürün ailesi kavramları, teknoloji ve yenilik kavramları, arayüz tasarımı gibi konular ele alınır.
EÜT 322A Endüstri Ürünleri Tasarımı Stüdyosu IV Önkoşul: EÜT 321A 6 Kredi -
Ders kapsamında öğrencilerden, fikir aşamasından prototip ve test etme aşamasına kadar geçen süreçte, tasarım becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Bu süreçte marka ve kurum kimliği, sistem tasarımı kavramları incelenir. Öğrencilerin bireysel ve takım çalışması pratikleri kazanmaları beklenmektedir.
EÜT 330 Pazarlama Önkoşul: - 2 Kredi -
Bu ders temel pazarlama kavramları, pazarlama fırsatlarının analizi pazarlama stratejisi, küresel pazarlama, tüketici davranışları, yeni ürün tasarımında trend analizi, pazarlama kararları, marka yönetimi, reklam ve halkla ilişkiler yönetimi, pazar araştırması, yüksek teknoloji ve inovatif ürünlerin pazarlanması ve tasarım firmaları ve tasarımcılar için pazarlama yöntemleri konularını içermektedir. Konular, ders anlatımı sırasında tartışmalar ve dünyadaki vakalardan örneklerle desteklenmektedir.
EÜT 331 Tasarımda Kullanıcı Araştırmaları Önkoşul: - 3 Kredi -
Ders, bir ürünün potansiyel kullanıcıları ile ilgili bilgi edinmek amacıyla yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Kullanıcı odaklı ürün tasarımında potansiyel kullanıcıların ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarım yapılmaktadır. Kullanıcı araştırmaları tasarımın potansiyel kullanıcılarla ilgili gerçek verilere dayandırılarak yapılması için kullanılan yöntemleri kapsamaktadır. Kullanıcı araştırmaları dersinde, bir ürünü ya da servisi bir süreliğine kullanması hedeflenen kişilerle (kullanıcılarla) ilgili bilgi sahibi olmayı sağlayan teknikler üzerinde durulmaktadır.
EÜT 405 Bilgisayar Destekli Üretim Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu derste öğrencilerden 3 boyutlu ileri sayısal katı modelleme ve üretim programı SolidWorks ile katı modelleme yapma ve üretim çizimleri oluşturma becerileri kazanmaları beklenmektedir.
EÜT 408 Mesleki Uygulamalar Önkoşul: - 1 Kredi -
Ders, öğrencilerin endüstri ürünleri tasarımı mesleğine ilişkin pratik bilgilerini ve yeteneklerini uygulamalı bir çevrede geliştirmelerini hedeflemektedir. Şirket kurma, bir organizasyon yönetme, müşteri ile ilişkiler gibi konularda yasal, finansal ve yönetimsel bilgiler bu alanda çalışan profesyonellerin katılımıyla irdelenecektir. Telif hakkı, patent, tasarım tescili, faydalı model, marka kavramları incelenecektir.
EÜT 421 Endüstri Ürünleri Tasarımı Stüdyosu V Önkoşul: - 6 Kredi -
Dördüncü sınıf itibariyle, öğrencilerin, stüdyo dersinde, o dersin öğretim eleman(lar)ı ile dönemlik projeler ortaya çıkartmaları beklenmektedir. Ders kapsamında ortaya çıkan ürünler, fikir aşamasından prototip aşamasına kadar işlenecek ve raporlanacaktır.
EÜT 422 Endüstri Ürünleri Tasarımı Stüdyosu VI (Mezuniyet Projesi) Önkoşul: EÜT 421 6 Kredi -
Mesleki eğitim sürecinin son proje dersinde öğrencilerden profesyonel ortaklarla beraber proje yapmaları beklenmektedir. Akademi-Sanayi işbirliğinde ortaya çıkması beklenen ürünle beraber öğrencilerin ürün tasarım sürecinin bütün girdilerini profesyonel olarak ele alması istenmektedir. Bu süreçte öğrencilerden, endüstri ile müşterek ürün geliştirme deneyimi kazanmaları ve proje ve yenilik yönetimi konusunda edindikleri deneyimi projeye yansıtmaları beklenmektedir.
EÜT 451 Portfolyo Sunum Teknikleri Önkoşul: - 2 Kredi -
Öğrencinin kendini yaratıcı biçimde sunabilmesi ve tanıtabilmesi için portfolyo tasarımı yapmaları sağlanacaktır.

Bölüm Seçmeli Dersler

EÜT 209 Evrensel Tasarım Önkoşul: - 3 Kredi -
Engelliler de dahil olmak üzere herkes için tasarlanacak mekân ve ürünlere ait özellikler ve bu mekânlar üzerindeki proje çalışmaları ile ilgilidir. Kullanıcı özelliklerinin tanımlanarak, gereksinimler doğrultusunda, belirlenen ürünlerde uygulamalar yapılacaktır.
EÜT 224 Modelaj Kil Çamur Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu ders, plastik modelleme malzemeleri, kil kullanarak temel şekillendirme, ürün inşası, temel formları üç boyutlu olarak üretme ile ilgilidir.
EÜT 315 Modüler Tasarım Önkoşul: - 3 Kredi -
Çeşitli tasarım alanlarında kullanılan ve birim mantığına dayanan bu tasarım anlayışının öğrenciye aktarılması ve bununla beraber çeşitli kısa çalışmalar yapılması hedeflenen bir derstir.
EÜT 316 Sürdürülebilir Tasarım Önkoşul: - 3 Kredi -
Yeni sayılabilecek fakat önemli bir yer kazanmış bu tasarım anlayışı ile ilgilenen bu derste, öğrencilerin, sürdürülebilir tasarım hakkında bilgi edinmeleri ve bu yönde çalışmalar yapmaları hedeflenmektedir.
EÜT 323 Ürün Dili ve Anlamı Önkoşul: - 3 Kredi -
EÜT 333 Tüketici Davranışları Önkoşul: - 3 Kredi -
EÜT 340 Animasyon Uygulamaları Önkoşul: - 3 Kredi -
EÜT 351 Tasarımda Cinsiyet Çalışmaları Önkoşul: - 3 Kredi -
EÜT 371 Kent Kültürü Önkoşul: - 3 Kredi -
EÜT 375 Tasarımda Yeni Akımlar Önkoşul: - 3 Kredi -
EÜT 392 Tasarımda Yaratıcılık Önkoşul: - 3 Kredi -
EÜT 398 Destekleyici Teknolojiler Önkoşul: - 3 Kredi -
EÜT 400 Tasarım Yönetimi Önkoşul: - 3 Kredi -
Ders, bir pazarda bulunan şirketlerin tasarım ve tasarım ile ilgili kararlarını yönetim kararları ile birlikte ele alması durumunu incelemektedir. Ders, ürün geliştirme sürecinde üretim teknikleri ve işletme ile ilgili genel bilgilerin, politikaların, ulusal ve uluslararası pazar dinamikleri, rekabet, trendler ile ilgili bilgi, teknik ve yöntemlerin incelenmesine odaklanmaktadır.
EÜT 401 Sahne Tasarımı Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu derste, diğer mekânlardan daha farklı tasarım ölçütleri taşıyan sahne tasarımında, gerekli iletişim biçimine uygun olan özellikler konusundaki bilgiler verilecektir. Televizyon ve tiyatro sahneleri için senaryo oluşumu, tema yaratımı konusunda çalışmalar yaptırılacaktır.
EÜT 403 Tasarım Yarışması Projesi Önkoşul: - 3 Kredi -
EÜT 418 Ambalaj Tasarımı Önkoşul: - 3 Kredi -
Ders proje, müşteri ve kullanıcı odaklı ambalajların çeşitlenmesini incelemektedir. Dersin temel amaçlarından biri, ambalaj tasarımının üç boyutlu ve işlevsel olmasının yanında taşıdığı grafik anlatımlar açısından da ele alınması gerektiğini anlatmaktır.
EÜT 423 Takı Tasarımı Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu ders kapsamında takı ve mücevher tasarımı konularında çalışmalar yapılacaktır. Ders boyunca takı tasarımının estetik, ergonomik ve fonksiyonel özellikleri üzerinde teorik ve uygulamalı çalışmalar yapılır.
EÜT 425 Tasarım Yöntemleri Önkoşul: - 3 Kredi -
Bu teorik dersin amacı, tasarımcılar ve akademisyenler tarafından geliştirilmiş tasarım yöntemlerinin, bunların endüstri üzerindeki etkilerinin ve endüstrideki kullanım şekillerin anlatılmasıdır.
EÜT 426 İleri Bilgisayar Teknikleri Önkoşul: - 3 Kredi -
EÜT 427 Akıllı Ürünler Önkoşul: - 3 Kredi -
Ders kapsamında gelecekte var olması beklenen teknolojiler ve bu teknolojilerin gelişimini etkileyecek eğilimler incelenecektir. Bunlara ek olarak gelecekte oluşabilecek kullanıcı ihtiyaçları, malzemeler ve yaşam sitilleri üzerinden tasarım problemleri üretilecek ve bu problemlere kavramsal tasarım çözümleri önerilecektir.
EÜT 429 Tasarım Kuramı Önkoşul: - 3 Kredi -
Farklı alanlarda uygulanacak tasarım ilkelerini belirleyen felsefeyi, nesnel, yapısalcı vb. kurallar ve kültürlerarası ilişkilerdeki etkinliği üzerinde durulur.
EÜT 431 Araç Tasarımı Önkoşul: - 3 Kredi -
EÜT 435 Deneyim Tasarımı Önkoşul: - 3 Kredi -
Ders kapsamında insan bilgisayar etkileşimi ve ara yüzü konularında temel konular, kullanılabilirlik ve akıllı ürünlerle etkileşim konuları işlenmektedir.
EÜT 437 Kent Mobilyaları Tasarımı Önkoşul: - 3 Kredi -
Derste insan-ürün, insan-mekân ve insan-çevre ilişkileri eleştirel bir bakış açısıyla irdelenmektedir. Öğrencilerin ürün analizleri yaparak problem tanımlama ve çözüm üretmeleri beklenmektedir.
EÜT 441 Ulaşım Araçları Çizimi Önkoşul: - 3 Kredi -
Ders, endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerinin desen ve çizim becerilerini artırmak ve ulaşım araçları tasarımına ilgili öğrencilerinin bu yöndeki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere, ulaşım araçlarının çeşitli araç ve teknikleri kullanılarak görselleştirilmesini kapsamaktadır.
EÜT 443 Sergileme Elemanları Tasarımı Önkoşul: - 3 Kredi -

Fakülte Seçmeli Dersler

SAT 107 Sanat Tarihi I Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 108 Sanat Tarihi II Önkoşul: SAT 107 3 Kredi -
SAT 111 Sanat Sosyolojisi Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 112 Sanat Felsefesi Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 116 Müze Eğitimi ve Tasarım Müzeleri Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 203 İletişim Kültür ve Teknoloji Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 205 Fotoğraf I Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 206 Fotoğraf II Önkoşul: SAT 205 3 Kredi -
SAT 209 Yazma ve İfade Becerileri Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 211 Estetik Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 213 Mitoloji Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 215 Türk ve İslam Sanatları Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 219 İletişim Sosyolojisi Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 220 Tasarım ve İletişim Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 222 Yirmibirinci Yüzyılda Sanat ve Tasarım Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 224 Türkiye'de Sanat ve Tasarım Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 226 Sanat ve Tasarım Eleştirisi Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 228 Sosyal Psikoloji Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 230 Kültür Tarihi Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 301 Serbest Araştırma Dersi Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 302 Resim Önkoşul: - 3 Kredi -
SAT 303 Koro Önkoşul: - 3 Kredi -