Lisans Ders Müfredatı

1. YIL

GÜZ DÖNEMİ
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
FİZ 101  Fizik I 3
FİZ101L  Fizik I Laboratuvarı 1
KİM 101 Genel Kimya 3
KİM 101L  Genel Kimya Laboratuvarı 1
MAT 101 Matematik I 4
OEG 101 Ortak Eğitime Giriş 1
TÜR 101  Türk Dili I 2
İNG 001 İngilizce I 2
Toplam   17
     
BAHAR DÖNEMİ
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
MBN 101 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliğine Giriş 2
FİZ 102 Fizik II 3
FİZ 102L  Fizik II Laboratuvarı 1
MAT 102 Matematik II 4
BİL 141 Bilgisayar Programlama I 4
TÜR 102 Türk Dili II 2
İNG 002  İngilizce II 2
Toplam   18
     
YAZ DÖNEMİ
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
MBN 201  Malzeme Bilimi I 3
MBN 201L  Malzeme Bilimi Laboratuarı I 1
MBN 203  Termodinamik 3
MBN 208   Nano Bilim ve Mühendislikte Kimyasal Kuramlar 3
MAT 201  Doğrusal Cebir 3
AİT 201  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
İNG 003  İngilizce 3 2
Toplam   17

 

2. YIL

GÜZ DÖNEMİ
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
MBN 202  Malzeme Bilimi II 3
MBN 202L Malzeme Bilimi Laboratuarı II 1
MBN 206  Endüstriyel Malzemeler ve Üretim Süreçleri I 3
MBN 206L  Endüstriyel Malzemeler ve Üretim Süreçleri Laboratuarı I 1
MBN 212 Modern Fizik 1 3
MAT 202  Diferansiyel Denklemler 3
AİT 202  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2
İNG 004  İngilizce 4 2
Toplam Kredi   18
     
BAHAR DÖNEMİ
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
MBN 303  Taşınım Mekanizmaları 3
MBN 303L Taşınım Mekanizmaları Laboratuvarı 1
MBN 305  Faz Geçişleri ve Diyagramları 3
MBN 307  Endüstriyel Malzemeler ve Üretim Süreçleri II 3
MBN 307L  Endüstriyel Malzemeler ve Üretim Süreçleri Laboratuarı 1
MBN 312 Katı Hal Fiziği 3
END 320  Mühendislik Ekonomisi 3
İYD - 1  İkinci Yabancı Dil 1 3
Toplam Kredi   20
     
YAZ DÖNEMİ
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
OEG 200 Ortak Eğitim I 0
Toplam Kredi   0

 

3. YIL

GÜZ DÖNEMİ
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
MBN 304  Nanomalzemeler ve Üretim Metotları 3
MBN 308  Malzemelerin Mekaniği 3
MBN 310  Malzeme Biliminde Hesaplamalı Metotlar 3
BSD - 1  Bölüm Seçmeli Ders 3
UGİ 315  Girişimcilik ve Liderlik 2
İYD - 2  İkinci Yabancı Dil 2 3
Toplam Kredi   17
     
BAHAR DÖNEMİ
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
OEG 300 Ortak Eğitim II 0
Toplam Kredi   0
     
YAZ DÖNEMİ
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
MBN 403  Nano Ölçekte Karakterizasyon Yöntemleri 3
MBN 403L  Nano Ölçekte üretim ve Karakterizasyon Laboratuarı 1
BSD - 2  Bölüm Seçmeli Dersi 3
BSD - 3  Bölüm Seçmeli Dersi 3
ÜSD - 1  Üniversite Seçmeli Dersi 3
İYD - 3  İkinci Yabancı Dil 3 3
Toplam Kredi   16

 

4.YIL

GÜZ DÖNEMİ
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
OEG 400 Ortak Eğitim III 0
Toplam Kredi   0
     
BAHAR DÖNEMİ
Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
MBN 497  Bitirme Tasarım Projesi 4
FSD - 1  Fakülte Seçmeli Dersi 3
BSD - 4  Bölüm Seçmeli Dersi 3
İYD - 4  İkinci Yabancı Dil 4 3
Toplam Kredi   13

 

Fakülte Seçmeli Dersler:

Aşağıda verilen liste dışında, MBN hariç Mühendislik Fakültesi Bölümlerinde açılan 3 veya 4 kredilik 2XX/3XX/4XX kodlu derslerden seçilerek alınır. Diğer bölümlerden alınacak seçmeli derslerin içeriği MBN Bölümünde verilen derslerin içeriği ile aynı veya çok benzer olamaz; böyle bir durumda alınan bu dersler seçmeli ders olarak kabul edilmeyecektir. Örneğin, MAK 217 ve BMM 205 dersleri seçmeli ders olarak alınamaz çünkü bu dersler ile MBN201 dersinin içeriği çok benzerdir. Alınacak bir dersin seçmeli ders olarak kabul edilip edilemeyeceği ile ilgili gerekli araştırmaları yapmak öğrencinin kendi sorumluluğudur.

Diğer Dersler Listesi (ilgili bölümlerin müfredatlarında yapılacak değişiklikler yada başka nedenlerden dolayı bölüm kurulu kararı ile değişebilir): 

 1. MAK 112 Bilgisayar Destekli Teknik Resim
 2. MAT 112 Analitik Geometri
 3. MAT 209 İleri Analiz 1
 4. MAT 210 İleri Analiz 2
 5. MAT 211 Doğrusal Cebir 2
 6. MAT 311 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 1
 7. MAT 312A Fonksiyonal Analiz
 8. MAT 434 Varyasyonel Analiz
 9. MAT 442 Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri
 10. MAT 443 Matematiksel Modelleme
 11. MAT 444 Finans Matematiği
 12. MAT 446 Matematiksel Biyoloji
 13. MAT 447 Dinamik Sistemler
 14. YAP 192 Bilim Tarihi

Üniversite Seçmeli Dersler:

Aşağıda verilen liste dışında, HUK, İİBF, FEF veya GSF tarafından verilen ve en az 3 kredilik olan derslerden seçilir. Dersi veren bölüm önşart konusunu düzenler.

1.YAP 191 Eleştirel Düşünce