Yan Dal ve Çift Anadal Programları

İkinci Anadal (Çift Anadal) Müfredatı

İkinci Anadal olarak MBN'i seçen öğrenciler bölüm müfredatındaki tüm derslerden sorumludurlar. Kendi bölümlerinde aynı içerikte dersler alan öğrencilerin intibak işlemleri, müracaatları halinde MBN Bölüm Başkanlığı tarafından yapılır.

 

Yan Dal Müfredatı

  1. Öğrenciler, MBN Yan Dal Programından mezun olmak için, aşağıda belirtilen zorunlu ve seçmeli dersler havuzundan toplam 25 kredilik ders almalıdırlar.
  2. Makine Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği bölümleri öğrencileri MBN 201 ve MBN 201L dersleri dışındaki zorunlu derslerin tamamını alacaklar, eksik kredilerini seçmeli derslerden tamamlayacaklardır.
  3. Diğer bölüm öğrencileri zorunlu derslerin tamamını alacaklar, eksik kredilerini seçmeli derslerden tamamlayacaklardır.
  4. Ön koşullar bölüm müfredatı ile aynıdır.

 

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

Kredi

MBN 201

Malzeme Bilimi I

3

0

3

MBN 201L

Malzeme Bilimi Lab. I

0

2

1

MBN 202

Malzeme Bilimi II

3

0

3

MBN 202L

Malzeme Bilimi Lab. II

0

2

1

MBN 206

Endüstriyel Malzemeler ve Üretim Süreçleri I

3

0

3

MBN 307

Endüstriyel Malzemeler ve Üretim Süreçleri II

3

0

3

MBN 307L

Endüstriyel Malzemeler ve Üretim Süreçleri Lab.

0

2

1

MBN 304

Nanomalzemeler ve Üretim Metotları

3

0

3

MBN 403

Nano Ölçekte Karakterizasyon Yöntemleri

3

0

3

 

Seçmeli Dersler Havuzu

Ders Kodu

Dersin Adı

Kuramsal

Uygulama

Kredi

MBN 203

Termodinamik

3

0

3

MBN 208

Nano Bilim ve Mühendislikte Kimyasal Kuramlar

3

0

3

MBN 212

Modern Fizik I

3

0

3

MBN 303

Taşınım Mekanizmaları

3

0

3

MBN 305

Faz Geçişleri ve Diyagramları

3

0

3

MBN 310

Malzeme Biliminde Hesaplamalı Metotlar

3

0

3

MBN 312

Katı Hal Fiziği

3

0

3

MBN BSD1

Bölüm Seçmeli Ders 1

3

0

3

MBN BSD2

Bölüm Seçmeli Ders 2

3

0

3