Yan Dal ve Çift Anadal Programları

Yandal Müfredatı: Matematik Bölümü’nde yandal yapmak isteyen öğrenciler bölümlerine göre aşağıdaki tablolarda verilen zorunlu dersleri tamamlamak zorundadırlar.

Mühendislik Fakültesi Öğrencilerine Uygulanacak Yandal Programı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Kredisi

MAT 111

Matematiksel Mantık

3

MAT 209

İleri Analiz I

3

MAT 210

İleri Analiz II

3

MAT 212

Lineer Cebir II

3

MAT 309

Cebir

4

MAT 395

Sayısal Analiz

3

Toplam Kredi

19

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Uygulanacak Yandal Programı (Psikoloji Bölümü de dahil)

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Kredisi

MAT 111

Matematiksel Mantık

3

MAT 201

Lineer Cebir

3

MAT 202

Diferansiyel Denklemler

3

MAT 209

İleri Analiz I

3

MAT 212

Lineer Cebir II

3

MAT 395

Sayısal Analiz

3

Toplam Kredi

18

 

Diğer Fakülte ve Bölüm Öğrencilerine Uygulanacak Yandal Programı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Kredisi

MAT 101

Matematik I

3

MAT 102

Matematik II

3

MAT 111

Matematiksel Mantık

3

MAT 201

Lineer Cebir

3

MAT 202

Diferansiyel Denklemler

3

MAT 212

Lineer Cebir II

3

Toplam Kredi

18

Çift Anadal Müfredatı: İkinci Anadal olarak Matematik Bölümünü seçen öğrenciler Bölüm müfredatındaki tüm derslerden sorumludurlar. Kendi bölümlerinde aynı içerikte dersler alan öğrencilerin intibak işlemleri müracaatları halinde Bölüm Başkanlığı tarafından yapılır.