Lisans Ders Müfredatı

1.Yıl

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı ECTS
TDE 111 Osmanlı Türkçesi I 3 6
TDE 121 Türkiye Türkçesi I 3 6
TDE 131 Edebiyata Giriş 3 6
TDE 143 Çağdaş Türk Edebiyatı 1(Şiir) 3 6
BİL 121 Bilişim Teknolojileri 3 2
İNG 001 İngilizce I 2 4
SSD 1 Serbest Seçmeli Ders 3 6
Toplam Kredi 20 36

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı ECTS
TDE 112 Osmanlı Türkçesi II 3 6
TDE 122 Türkiye Türkçesi II 3 6
TDE 132 Türk Dili Tarihi 3 6
TDE 144 Çağdaş Türk Edebiyatı II (Roman - Hikaye) 3 6
İNG 002 İngilizce II 2 4
OEG 101 Ortak Eğitime Giriş 1 2
TDE 151 Araştırma ve Yazma Teknikleri 2 4
Toplam Kredi 17 34

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı ECTS
TDE 211 Osmanlı Türkçesi-III 3 6
TDE 221 Tarihi Türk Lehçeleri I (Orhun-Uygur) 3 6
TDE 223 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I (Şiir) 3 6
TDE 243 Klasik Türk Edebiyatına Giriş 3 6
BSD - 1 Bölüm Seçmeli Ders 3 6
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 2
İNG 201 İngilizce Okuma ve Konuşma 2 4
Toplam Kredi 19 36

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı ECTS
TDE 212 Osmanlı Türkçesi IV 3 6
TDE 222 Tarihi Türk Lehçeleri II (Karahanlı) 3 6
TDE 224 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı II (Roman - Hikaye) 3 6
BSD - 2 Bölüm Seçmeli Ders 3 6
AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 2
İNG 202 İş Hayatı İçin İngilizce 2 4
SSD - 2 Serbest Seçmeli Ders 3 6
Toplam Kredi 19 36

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı ECTS
TDE 313 Klâsik Edebiyat İncelemeleri I (13 - 15. yy) 3 6
TDE 321 Tarihi Türk Lehçeleri III (Harezm-Çağatay) 3 6
TDE 395 Mesleki İngilizce I 2 4
TDE 323 Milli Edebiyat I (Şiir) 3 6
ÜSD - 1 Üniversite Seçmeli Ders 3 6
İYD - 1 İkinci Yabancı Dil 1 3 5
TDE 315 Dilbilimine Giriş 3 6
Toplam Kredi 20 39

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı ECTS
OEG 200 Ortak Eğitim I 0 8
Toplam Kredi 0 8

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı ECTS
TDE 314 Klâsik Edebiyat İncelemeleri II (16. yy) 3 6
TDE 322 Tarihi Türk Lehçeleri II (Eski Anadolu Türkçesi) 3 6
TDE 396 Mesleki İngilizce II 2 4
TDE 324 Milli Edebiyat II (Roman - Hikaye) 3 6
FSD - 1 Fakülte Seçmeli Ders 3 6
UGİ 315 Girişimcilik ve Liderlik 2 4
YD - 2 İkinci Yabancı Dil 2 3 5
Toplam Kredi 19 37

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı ECTS
OEG 300 Ortak Eğitim II 0 8
Toplam Kredi 0 8

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı ECTS
TDE 413 19. Yüzyıl Türk Edebiyatı I (Şiir) 2 4
TDE 423 Klâsik Edebiyat İncelemeleri III (17. yy) 3 6
TDE 415 Türk Tasavvuf Edebiyatı 3 6
SSD - 3 Serbest Seçmeli Ders 3 6
İYD - 3  İkinci Yabancı Dil 3 3 5
Toplam Kredi 14 27

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı ECTS
OEG 400 Ortak Eğitim II 0 8
Toplam Kredi 0 8

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı ECTS
TDE 414 19. Yüzyıl Türk Edebiyatı II (Roman - Hikaye) 2 4
TDE 424 Klâsik Edebiyat İncelemeleri IV (18 - 19. yy) 3 6
TDE 436 Bitirme Tezi Semineri 3 6
SSD - 4 Serbest Seçmeli Ders 3 6
İYD - 4  İkinci Yabancı Dil 4 3 5
Toplam Kredi 14 27

Seçmeli dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

AKTS

TDE 271

Halk Bilimi

3

6

TDE 280

 

Türkiye Türkçesi Sözdizimi

3

6

TDE 285

Türk Halk Edebiyatı I

3

6

TDE 286

Türk Halk Edebiyatı II

3

6

TDE 287

Dünya Edebiyatı I

3

6

TDE 288

Dünya Edebiyatı II

3

6

TDE 289

Sinemada Edebiyat Uygulamaları

3

6

TDE 290

Eleştirel Film Okumaları

3

6

TDE 291

Reklam Okur Yazarlığı

3

6

TDE 292

Yazarlık I

3

6

TDE 293

Yazarlık II

3

6

TDE 303

Çocuk Edebiyatı

 

 

TDE 304

Türk Edebiyatında Eleştiri ve Deneme         

3

6

TDE 306

Masal ve Hikâye Anlatıcılığı

 

 

TDE 307

Türk edebiyatında Mektup ve Hatırat    

3

6

TDE 308

Yabancılara Türkçe Öğretimi

 

 

TDE 309

Türk Edebiyatında Tiyatro

3

6

TDE 310

Dizimbilim

 

 

TDE 317

Klasik Metin Okumaları I

 

 

TDE 331

Kazak Türkçesi I

3

6

TDE 332

Kazak Türkçesi II

3

6

TDE 361

Klasik Türk Edebiyatında Nesir I

3

6

TDE 362

Klasik Türk Edebiyatında Nesir II

3

6

TDE 365

 

Edebiyat Akımları dersleri

3

6

TDE 371

Drama Yazarlığı

3

6

TDE 372

Yaratıcı Yazarlık

3

6

TDE 373

Türk Dili Araştırmaları

3

6

TDE 374

Tenkitli Yayın Yöntemleri

3

6

TDE 375

Edebiyat Kuramları

3

6

TDE 376

Türk Dilinin Bugünkü Problemleri

3

6

TDE 377

Karşılaştırmalı Tarihi Türkçe Metin İncelemeleri

3

6

TDE 383

Kültür Ekonomisi ve Yönetimi

3

6

TDE 384

Diksiyon

3

6

TDE 416

Klasik Arapça

3

6

TDE 417

Klasik Farsça

3

6

TDE 302

Uygulamalı Dilbilimi

3

6

TDE 301

Anlambilimi

3

6

TDE 451

Anadolu ve Rumeli Ağızları

3

6

TDE 452

Klasik Türk Edebiyatında Üsluplar

3

6

TDE 453

Eski Anadolu Türkçesi Metinleri

3

6

TDE 454

Diyalektoloji Çalışmaları

3

6

TDE 455

Kıpçak Grubu Türk Lehçeleri

3

6

TDE 456

Oğuz Grubu Türk Lehçeleri

3

6

TDE 357

Çağdaş Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi

3

6

TDE 458

Türk Dillerinin Konuşulduğu Ülkelerdeki Dil Politikaları

3

6

TDE 363

Türk Edebiyatında Araştırma ve Yöntem

3

6

TDE 464

Eski Türk Edebiyatında Nazım

3

6

TDE 465

Eski Türk Edebiyatında Nesir

3

6

TDE 466

Şair Tezkireleri

3

6

TDE 467

Osmanlı Kültür ve Düşünce Tarihi

3

6

TDE 468

Karşılaştırmalı Klasik Edebiyat

3

6

TDE 471

Türk Edebiyatında Nasihat, Ahlak ve Siyaset Kitapları

3

6

TDE 472

Türkiye’de Edebiyat Tarihçiliği

3

6

TDE 473

Editörlük

3

6

TDE 368

Edebiyat Eleştirisi

3

6

TDE 369

Türk Edebiyatında Düşünce Akımları

3

6

TDE 476

Türk Edebiyatında Üsluplar

3

6

TDE 478

Türk Edebiyatında Dergiler

3

6

TDE 305

Türk Edebiyatında Deneme, Mektup, Hatırat, Röportaj, Tiyatro

3

6

TDE 484

Türk Dünyası Folkloru

3

6

TDE 487

Senaryo Yazarlığı ve Uygulamaları

3

6

TDE 488

Sinemada Edebiyat Uygulamaları

3

6

TDE 389

Farsça I

3

6

TDE 390

Farsça II

3

6

 

 

2015 - 2016 Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Lisans Ders Müfredatı

1.Yıl

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
TDE 111 Osmanlı Türkçesi I 3
TDE 121 Türkiye Türkçesi I 3
TDE 131 Edebiyata Giriş 3
TDE 141 Çağdaş Türk Edebiyatı (1960 Sonrası) 4
BİL 101 Bilişim Teknolojileri 1
İNG 001 İngilizce I 2
Toplam Kredi 16

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
TDE 112 Osmanlı Türkçesi II 3
TDE 122 Türkiye Türkçesi II 3
TDE 132 Türk Dili Tarihi 3
TDE 142 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-1960) 4
İNG 002 İngilizce II 2
OEG 101 Ortak Eğitime Giriş 1
Toplam Kredi 16

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
TDE 211 Osmanlı Türkçesi-III 3
TDE 221 Tarihi Türk Lehçeleri I (Orhun-Uygur) 3
TDE 231 Yenileşme Dönemi Türk Edeb.-I (Millî Edb.Servet-i Fünûn-Fecr-i Âti) 4
TDE 243 Klasik Türk Edebiyatına Giriş 3
BSD - 1 Bölüm Seçmeli Ders 3
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2
İNG 201 İngilizce Okuma ve Konuşma 2
Toplam Kredi 20

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
TDE 212 Osmanlı Türkçesi IV 3
TDE 222 Tarihi Türk Lehçeleri II (Karahanlı) 3
TDE 232 Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı-II (Tanzimat) 4
BSD - 2 Bölüm Seçmeli Ders 3
AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2
İNG 202 İş Hayatı İçin İngilizce 2
Toplam Kredi 17

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
TDE 311 Klâsik Edebiyat İncelemeleri-I (XIII-XV.yy) 4
TDE 321 Tarihi Türk Lehçeleri III (Harezm-Çağatay) 3
TDE 395 Mesleki İngilizce I 2
SSD - 1 Serbest Seçmeli Ders 3
ÜSD - 1 Üniversite Seçmeli Ders 3
İYD - 1 İkinci Yabancı Dil 1 3
Toplam Kredi 18

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
OEG 200 Ortak Eğitim I 0
Toplam Kredi 0

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
TDE 312 Klâsik Edebiyat İncelemeleri-II (XVI.yy) 4
TDE 322 Tarihi Türk Lehçeleri IV (Eski Anadolu Türkçesi) 3
TDE 396 Mesleki İngilizce II 2
FSD - 1 Fakülte Seçmeli Ders 3
SSD - 2 Serbest Seçmeli Ders 3
UGİ 315 Girişimcilik ve Liderlik 2
İYD - 2 İkinci Yabancı Dil 2 3
Toplam Kredi 20

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
OEG 300 Ortak Eğitim II 0
Toplam Kredi 0

YAZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
TDE 411 Edebiyat Öğretimi 3
TDE 421 Klâsik Edebiyat İncelemeleri III (XVII.yy) 4
TDE 287 Dünya Edebiyatı I 3
SSD - 3 Serbest Seçmeli Ders 3
İYD - 3  İkinci Yabancı Dil 3 3
Toplam Kredi 16

GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
OEG 400 Ortak Eğitim II 0
Toplam Kredi 0

BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu Ders Adı Kredi Sayısı
TDE 412 Dil Öğretimi 3
TDE 422 Klâsik Edebiyat İncelemeleri-IV (XVIII.yy) 4
TDE 434 Bitirme Tezi Semineri 1
TDE 288 Dünya Edebiyatı II 3
SSD - 4 Serbest Seçmeli Ders 3
İYD - 4  İkinci Yabancı Dil 4 3
Toplam Kredi 17