Bölüm Hakkında

- 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında açılan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçen Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Programı, çağdaş teknoloji çerçevesinde uygulanan bir Türk Dili ve Edebiyatıöğretimini yerel ve evrensel bir anlayışı benimseyerek eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz başta Türk dilini ve edebiyatını olmak üzere, çeşitli toplumların dillerini ve edebiyatlarını analiz ederek dersleri kavramakta, böylece yerli ve evrensel bir bakış açısına sahip olmaktadırlar.

- Bölümde Osmanlı Türkçesi ve yabancı dil öğrenimine önem vererek, akademik dünyaya nitelikli eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Öğretim Üyeleri:

Unvan

Öğretim Üyesi

Lisans

Doktora

Prof . Dr.

Tuba Işınsu İsen Durmuş

Gazi Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Necmettin Turinay

İstanbul Üniversitesi

Erzurum Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

İsa Kerem Bayırlı

ODTÜ

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Prof. Dr.

Leyla Karahan

İstanbul  Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Öğretim Üyelerinin Akademik Yayınları:

 

Kitaplar

Makaleler

Prof. Dr. Tuba Işınsu İsen Durmuş

7

35

  Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Turinay

18

65

  Dr. Öğr. Üyesi İsa Kerem Bayırlı

1

15

Prof. Dr.Leyla Karahan

12

90

 

 

Kitaplar

Makaleler

 Prof. Dr. Tuba Işınsu İsen Durmuş

T. I. Durmuş ( Fatma Sabiha Kutlar (ilk yazar), Ayşe Yıldız (ikinci yazar) ve T. I. Durmuş (üçüncü yazar)), Dîvân-ı Firâk-ı Esiri, 495 pp., Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları e-kitap, 2018. ISBN Numarası: 978-975-17-4082-3T.I.Durmuş, Rıdvan Canım, Edirneli Şevkî Dîvânı,351 pp., Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları e-kitap, 2018. ISBN Numarası: 978-975-17-4045-8 T.I. Durmuş ( Mehmet Gürbüz (ilk yazar), T.I. Durmuş (ikinci yazar), İncinur Gürbüz (üçüncü yazar), Mustafa Durmuş (dördüncü yazar), Dasitan-ı Ferrüh ü Hüma 14. Yüzyıldan 19. Yüzyıla Bir Aşk Hikayesinin Yolculuğu, 2. C. 500 pp., Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2017. ISBN Numarası: 978-975-17-3960-5

T. I. Durmuş, Osmanlının Sürgün Şairleri, 200 pp., İstanbul: Kapı Yayınları, 2014. ISBN Numarası: 978-605-5107-65-9

T. I. Durmuş (H. Orazayev (ilk yazar) ve T. I. Durmuş (ikinci yazar), Terâcim-i Ulemâ-yıDagıstan, 80 pp., Ankara: Grafiker Yayınları, 2012. ISBN Numarası: 978-605-4692-14-9

T. I. Durmuş, Tutsan Elini Ben Fakirin, 115 pp., İstanbul: Doğan Kitap, 2009. ISBN Numarası: 978-605-111-198-8

M. İsen, T. I. Durmuş, Balkanlarda Türk Çocuk Hikayeleri Antolojisi, 360 pp., İstanbul, Varlık Yayınları, 2008. ISBN Numarası: 978-975-434-348-9

35

  Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Turinay

Geleneğin Dünyası/Yeniliğin Ufukları, Birlik Yayınları (Ankara, 1983-208 s.), Akçağ Yay. (Ankara, 1996-227 s.). Abdülhak Şinasi Hisar, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları (1988, ikinci baskı 1993-207 s.). Hüsn ü Aşk/ Klasik Hikâyenin Son Merhalesi, Şeyh Galip Kitabı’ndan(İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayını) ayrı basım (1995). Klasik Romana ve Leylâ vüMecnûn’aDair, Fuzûlî Kitabı’ndan (İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayını) ayrı basım (1996). Değişen Toplum ve Aile, AkçağYayınları (Ankara, 1996, 202 s.). Kültür Dil ve Sanata Dair, Akçağ Yayınları (Ankara, 1997, 234 s.). Müşâhedat, [Ahmet Mithat Efendi’nin büyük romanını sadeleştirerek yayına hazırladı] (Bilge Yayınevi, İstanbul, 1979). Eserin ikinci baskısı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları arasında çıktı (Ankara, 2004, 408 s.). Dua ve Yakarış, Etkileşim Yayınları (İstanbul, 2005-320 s.). Türkçenin Büyük Virtüözü Abdülhak Şinasi Hisar, Edebiyat Ortamı Yayınları (Ankara, 2018-109 s.). Safahat, TOBB Yayınları (Ankara, 2011-1397 s.). Şehrin Büyük Rüyası, Etkileşim Yayınları (İstanbul, 2006-292 s.). Kitaplar ve Muharrirler I/Mütareke Dönemi Edebiyatı(Abdülhak Şinasi Hisar yazıları), YKY (İstanbul, 2008-287 s.). Kitaplar ve Muharrirler II/ Edebiyat Üzerine Makaleler (1928-1936)(Abdülhak Şinasi Hisar yazıları), YKY (İstanbul, 2009-471). Abdülhak Şinasi Hisar Kitaplar ve Muharrirler III/ Romana Dair Bazı Hakikatler (1943-1963) (Abdülhak Şinasi Hisar yazıları), YKY (İstanbul, 2009-262), Türk Müzeciliği, YKY (İstanbul, 2010-184). Geçmiş Zaman Edipleri(Abdülhak Şinasi Hisar yazıları), YKY (İstanbul, 2013-235).

65

  Dr. Öğr. Üyesi İsa Kerem Bayırlı

Bayırlı,İ.K. (2019) Türkçede Anlam Yasaları.Pegem Akademi: Ankara [ISBN: 978-605-241-512-2, DOI:10.14527/9786052415122]

5

Prof.Dr. Leyla Karahan

KİTAPLARI

 

 1. Karahan, Bayburt Kanunnamesi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., 1990.
 2. Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara: Akçağ Yay., 1991.
 3. Karahan, Kıssa-i Yusuf, Ankara: TDK Yay., 1994.
 4. Karahan (A. B. Ercilasun (ilk yazar), Türk Dili, İstanbul: Deniz Yay., 1994.
 5. Karahan, Erzurumlu Darir, Ankara: MEB Yay., 1995.
 6. Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Ankara: TDK Yay., 1996.
 7. Karahan (ilk yazar) (D. Ergönenç ile). Hüseyin Cahit-Türkçe Sarf ve Nahiv, Ankara: TDK Yay, 2000.
 8. Karahan (ilk yazar) (Ülkü Gürsoy ile). Kavâid-i Lisan-ı Türkî, Ankara: TDK Yay, 2004.
 9. Karahan, Türk Dili Üzerine İncelemeler, Ankara: Akçağ Yay., 2011.
 10. Karahan (Ed.), Türkçeyle Yaşamak, Zeynep Korkmaz Kitabı, Ankara: Bengü Yay., 2018.
 11. Karahan (Ed.), Ağız Atlası Kılavuz Kitabı, Ankara: Akçağ Yay., 2018.
 12. Karahan (Ed.), Türklük Biliminin Ulu Çınarı, Zeynep Korkmaz Armağanı, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., 2019.

90

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları:

 

Unvan

Öğretim Üyesi

Lisans

Doktora

       

Prof. Dr.

İsmail Hakkı Aksoyak

Ankara Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr.

Mustafa Kurt

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr.

İbrahim Tüzer

Fırat Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr.

Turan Karataş

Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin Özbay

İstanbul Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr.

Hamiye Duran

Ankara Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr.

Ayşe Yıldız

Ege Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi

Emine Tuğcu

Başkent Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Doç Dr.

Ahmet Arı

Selçuk Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

 

MahnazRoohimaleyk

Tebriz Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr.

Ezgi Metin Basat

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr.

Fevzi Ersoy

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr.

Dilek Ergönenç

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

 

Tunç Tuncel

Hacettepe Üniversitesi

 

 

Berna Akçağ 

Gazi Üniversitesi

 

 

Ortak Eğitim Sistemi:

- TOBB ETÜ öğrencisi yaşıtlarından daha hızlı yol alır!

- 8 dönem ders ve 3 dönem ortak eğitim ile

  Öğrenci ücretli, tam zamanlı, sigortalı olarak çalışır ve diğer üniversite öğrencilerinden erken mezun olur.

 

 

Eylül-Aralık

Ocak- Nisan

Mayıs-Ağustos

1. YIL

1. Sınıf / 1. Dönem

1. Sınıf / 2. Dönem

2. Sınıf  / 1. Dönem

2. YIL

2. Sınıf / 2. Dönem

3. Sınıf / 1. Dönem

Ortak Eğitim-1

3. YIL

3. Sınıf / 2. Dönem

Ortak Eğitim-2

4. Sınıf / 1. Dönem

4. YIL

Ortak Eğitim-3

4. Sınıf / 2. Dönem

Mezun

 

Sayılarla Ortak Eğitim:

- Bugüne kadar 79 kamu kurumu ve şirkete öğrencilerimizi ortak eğitime gönderdik.

- Mezun olan öğrencilerimizin %10’u ortak eğitim yaptıkları firma veya kurumlarda işe başladı.

Son 5 yılda Ortak Eğitime En Çok Öğrenci Gönderilen Kurum ve Kuruluşlar

Kurum/Kuruluş

  Sektör 

Toplam

Türk Dil Kurumu    

  Basın-Yayın

36

Gazi Üniversitesi Tömer

  Eğitim  

30

Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM)

  Eğitim/Basın-Yayın 

20

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

  Basın-Yayın

5

Yunus Emre Enstitüsü

  Eğitim

8

Turkseunıe Belçika

  Eğitim

5

 

 

Mezunlarımız Nerede?

Mezunlarımızın Kariyer Durumu:

Mezunlarımızın 89’u yüksek lisans/doktora seviyesinde akademik kariyerlerine devam etmektedir.

Öğrenim

Sayı

Yüksek Lisans Öğrencisi

59

Doktora Öğrencisi

30

 

Yüksek Lisans/Doktora Yapan Mezunlarımızdan Bazıları:

Mezun

Bulunduğu Üniversite

Ayşe Çıpan

İstanbul Üniversitesi

Neşe Şen

Osmangazi Üniversitesi

Gülben Üzümcü

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Tuğçe İnceoğlu

Şehir Üniversitesi

Hande Bakan

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Ahmet Aral

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Pınar Çelik Önal

Hacettepe Üniversitesi

Merve Akbaş

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Osman Erdoğdu

Şehir Üniversitesi

Zeynep Şan

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Esma Uğur

 TOBB ETÜ

Fatma Çelik

Hacettepe Üniversitesi

Zeynep Süngü

Hacettepe Üniversitesi

Zeynep Koca

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Hamide Türk

Bilkent Üniversitesi

Hilal Kılıç

TOBB ETÜ

Burçin Özkan

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Eren Bütünöz

TOBB ETÜ

Sema Geçer

Dokuz Eylül Üniversitesi

Hamide Yazer

Adnan Menderes Üniversitesi

Sabriye Özdemir

Hacettepe Üniversitesi

Ruken Çakan

Anadolu Üniversitesi

Betül Kurtvuran

Hacettepe Üniversitesi

Mustafa Akşehirlioğlu

TOBB ETÜ

Esma Güder

TOBB ETÜ

Burçin Çalışkan

TOBB ETÜ

Oğuzhan Et

Hacettepe Üniversitesi

Buket Kırmızıgül

Osmangazi Üniversitesi

Fatih Akbay

TOBB ETÜ

Mübarek Atan

Düzce Üniversitesi

Merve Avcı

Hacettepe Üniversitesi

Sıdıka Topbaş

Hacettepe Üniversitesi

Tuğba Beytullahoğlu

Ankara Üniversitesi

 

Öğretim Görevlisi Olan Mezunlarımız:

Mezun

Üniversite

Muhammet Raşit Memiş

Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi

Ahmet Erman Aral

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Hande Bakan

Gazi Üniversitesi

Serkan Cihan

Çankırı Karatekin Üniversitesi

İmren Gece

İstanbul Üniversitesi

Emrah Gülüm

Anadolu Üniversitesi

Saadet Çetin

TOBB ETÜ

BetülKurtvuran

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Merve Akbaş

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Oğuzhan Et

Hacettepe Üniversitesi

Serkan Cihan

Karatekin Üniversitesi

Esengül Sağlam

YTÜ

Raziye Ersan

Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi

Muhammet Can

Osmangazi Üniversitesi

Zeynep Şan

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Zeynep Kozlu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Buket Kırmızıgül

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

İsmail Ilgın

Bülent Ecevit Üniversitesi