Lisans Ders Müfredatı

1. YIL

GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
BİL 113 Bilgisayar Programlama I 4 8
MAT 101 Matematik I 4 7
İKT 213 Mikroekonomi Teorisi I 3 6
İŞL 161 Finansa Giriş 3 6
TÜR 101 Türk Dili I 2 2
İNG 001 İngilizce I 2 4
  Toplam 18 33

BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
BİL 211 Bilgisayar Programlama II 4 8
MAT 102 Matematik II 4 7
BİL 132 Bilgisayar Bilimleri için Ayrık Matematik 3 6
YAP 101 Veri Bilimine Giriş 3 6
TÜR 102 Türk Dili II 2 2
İNG 002 İngilizce II 2 4
UGİ 315 Girişimcilik ve Liderlik 2 4
  Toplam 20 37

YAZ DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
BİL 212 Veri Yapıları 4 8
BİL 245 Doğrusal Cebir ve Uygulamaları 4 8
YAP 191 Eleştirel Düşünce 3 6
BİL 133 Kombinatorik ve Çizge Kuramı 3 6
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2
İNG 003 İngilizce Yazma Becerileri 2 4
  Toplam 18 34

 

2. YIL

GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
END 294 Yöneylem Araştırmaları I 3 6
BİL 214 Sistem Programlama 4 8
MAT 202 Diferansiyel Denklemler 3 6
BİL 345 Olasılık Teorisi 3 6
PSİ 103 Psikolojiye Giriş 3 6
AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2
İNG 004 İngilizce Sunum Teknikleri 2 4
  Toplam 20 38

BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
BİL 331 Algoritma Analizi 3 6
END 214 Olasılık ve İstatistik II 3 6
END 395 Yöneylem Araştırmaları II 3 6
YAP 441 Yapay Zeka 3 6
OEG 101 Ortak Eğitime Giriş 1 2
İYD - 1 İkinci Yabancı Dil I 3 5
  Toplam 16 31

YAZ DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
OEG 200 Ortak Eğitim I 0 8

 

3. YIL

GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
BİL 372 Veritabanı Sistemleri 4 8
YAP 470 Yapay Öğrenme 3 6
ASD – 1 Anabilim Dalı Seçmeli Dersi I 3 6
ASD – 2 Anabilim Dalı Seçmeli Dersi II 3 6
İYD - 2 İkinci Yabancı Dil II 3 5
  Toplam 16 31

BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
OEG 300 Ortak Eğitim II 0 8

YAZ DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
BİL 442 Derin Öğrenme 3 6
YAP 495 Yenilikçi Yapay Zeka Uygulamaları 1 2
BİL 476 Veri Madenciliği 3 6
ASD – 3 Anabilim Dalı Seçmeli Dersi III 3 6
ASD – 4 Anabilim Dalı Seçmeli Dersi IV 3 6
İYD - 3 İkinci Yabancı Dil III 3 5
  Toplam 16 31

 

4. YIL

GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
OEG 400 Ortak Eğitim III 0 8

BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
YAP 496 Bitirme Projesi 4 7
ASD – 5 Anabilim Dalı Seçmeli Dersi V 3 6
ASD – 6 Anabilim Dalı Seçmeli Dersi VI 3 6
ASD – 7 Anabilim Dalı Seçmeli Dersi VII 3 6
İYD - 4 İkinci Yabancı Dil IV 3 5
  Toplam 16 30

Genel Toplam Kredi: 140

Genel Toplam AKTS Kredisi: 289

 

Yapay Zeka Alanı Seçmeli Ders Listesi ***

Dersin Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ELE 371 Sinyaller ve Sistemler 3 0 3 6
BİL 467 Görüntü İşleme 3 0 3 6
BİL 481 Yazılım Mühendisliği 3 0 3 6
BİL 486 Robotiğe Giriş 3 0 3 6
BİL 571 Doğal Dil İşleme 3 0 3 6
BİL 587 Bilgisayarla Görü 3 0 3 6
BİL 576 Bilgi Erişim Sistemleri 3 0 3 6
END 507 Sezgisel Arama Metotları 3 0 3 6
BİL 415 Sosyal Ağlar 3 0 3 6
YAP 490 Araştırma Projesi I 1 3 3 6
YAP 491 Araştırma Projesi II 1 3 3 6

 

Finans Alanı Seçmeli Ders Listesi ***

Dersin Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
İKT 214 Mikroekonomi Teorisi II 3 0 3 6
İKT 233 Makroekonomi Teorisi I 3 0 3 6
İKT 234 Makroekonomi Teorisi II 3 0 3 6
İŞL 362 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 0 3 6
YAP 472 Finansal Modelleme 3 0 3 6
END 321 Rassal Modeller 3 0 3 6
İKT 351 Ekonometri I 3 0 3 6
İŞL 461 Risk Yönetimi 3 0 3 6
İKT 451 Uygulamalı Ekonometri: Zaman Serisi Analizi 3 0 3 6
İŞL 462 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 3 6
BİL 481 Yazılım Mühendisliği 3 0 3 6
END 507 Sezgisel Arama Metotları 3 0 3 6
YAP 471 Hesaplamalı Finans** 3 0 3 6
BİL 415 Sosyal Ağlar 3 0 3 6
BİL 574 Finansta Yapay Zeka Uygulamaları 3 0 3 6
YAP 490 Araştırma Projesi I 1 3 3 6
YAP 491 Araştırma Projesi II 1 3 3 6

* İlgili dersi alacak öğrenciler kayıt haftasında bölüm başkanlığına detaylı proje önerisi vermek zorundadırlar. Proje önerisi bölüm başkanlığınca kabul edilen öğrenciler derse kayıt yaptırabilir.

** Finans Anabilim Dalı öğrencilerinin Anabilim Dalı Seçmeli derslerinden biri olarak YAP 471 Hesaplamalı Finans dersini seçmek zorundadırlar. 

*** Öğrenciler 5. dönem sonunda yapay zeka veya finans alanlarından birini uzmanlaşacakları alan olarak belirleyeceklerdir. Daha sonraki dönemlerdeki alan seçmeli dersleri öğrenciler belirledikleri uzmanlık alanının alan seçmeli dersleri listesinden seçeceklerdir.