Lisans Ders Müfredatı

1. YIL

GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
BİL 113 Bilgisayar Programlama I 4 8
MAT 101 Matematik I 4 7
İKT 213 Mikroekonomi Teorisi I 3 6
İŞL 161 Finansa Giriş 3 6
TÜR 101 Türk Dili I 2 2
İNG 001 İngilizce I 2 4
  Toplam 18 33

BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
BİL 211 Bilgisayar Programlama II 4 8
MAT 102 Matematik II 4 7
BİL 132 Bilgisayar Bilimleri için Ayrık Matematik 3 6
YAP 101 Veri Bilimine Giriş 3 6
TÜR 102 Türk Dili II 2 2
İNG 002 İngilizce II 2 4
UGİ 315 Girişimcilik ve Liderlik 2 4
  Toplam 20 37

YAZ DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
BİL 212 Veri Yapıları 4 8
BİL 245 Doğrusal Cebir ve Uygulamaları 4 8
YAP 191 Eleştirel Düşünce 3 6
BİL 133 Kombinatorik ve Çizge Kuramı 3 6
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2
İNG 003 İngilizce Yazma Becerileri 2 4
  Toplam 18 34

 

2. YIL

GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
END 294 Yöneylem Araştırmaları I 3 6
BİL 214 Sistem Programlama 4 8
MAT 202 Diferansiyel Denklemler 3 6
BİL 345 Olasılık Teorisi 3 6
PSİ 103 Psikolojiye Giriş 3 6
AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2
İNG 004 İngilizce Sunum Teknikleri 2 4
  Toplam 20 38

BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
BİL 331 Algoritma Analizi 3 6
END 214 Olasılık ve İstatistik II 3 6
END 395 Yöneylem Araştırmaları II 3 6
BİL 441 Yapay Zeka 3 6
OEG 101 Ortak Eğitime Giriş 1 2
İYD - 1 İkinci Yabancı Dil I 3 5
  Toplam 16 31

YAZ DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
OEG 200 Ortak Eğitim I 0 8

 

3. YIL

GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
BİL 372 Veritabanı Sistemleri 4 8
BİL 470 Yapay Öğrenme 3 6
ASD – 1 Anabilim Dalı Seçmeli Dersi I 3 6
ASD – 2 Anabilim Dalı Seçmeli Dersi II 3 6
İYD - 2 İkinci Yabancı Dil II 3 5
  Toplam 16 31

BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
OEG 300 Ortak Eğitim II 0 8

YAZ DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
BİL 442 Derin Öğrenme 3 6
YAP 495 Yenilikçi Yapay Zeka Uygulamaları 1 2
BİL 476 Veri Madenciliği 3 6
ASD – 3 Anabilim Dalı Seçmeli Dersi III 3 6
ASD – 4 Anabilim Dalı Seçmeli Dersi IV 3 6
İYD - 3 İkinci Yabancı Dil III 3 5
  Toplam 16 31

 

4. YIL

GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
OEG 400 Ortak Eğitim III 0 8

BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
YAP 496 Bitirme Projesi 4 7
ASD – 5 Anabilim Dalı Seçmeli Dersi V 3 6
ASD – 6 Anabilim Dalı Seçmeli Dersi VI 3 6
ASD – 7 Anabilim Dalı Seçmeli Dersi VII 3 6
İYD - 4 İkinci Yabancı Dil IV 3 5
  Toplam 16 30

Genel Toplam Kredi: 140

Genel Toplam AKTS Kredisi: 289

 

Yapay Zeka Alanı Seçmeli Ders Listesi ***

Dersin Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
ELE 371 Sinyaller ve Sistemler 3 0 3 6
BİL 467 Görüntü İşleme 3 0 3 6
BİL 481 Yazılım Mühendisliği 3 0 3 6
BİL 486 Robotiğe Giriş 3 0 3 6
BİL 571 Doğal Dil İşleme 3 0 3 6
BİL 587 Bilgisayarla Görü 3 0 3 6
BİL 576 Bilgi Erişim Sistemleri 3 0 3 6
END 507 Sezgisel Arama Metotları 3 0 3 6
BİL 415 Sosyal Ağlar 3 0 3 6
YAP 490 Araştırma Projesi I 1 3 3 6
YAP 491 Araştırma Projesi II 1 3 3 6

 

Finans Alanı Seçmeli Ders Listesi ***

Dersin Kodu Dersin Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
İKT 214 Mikroekonomi Teorisi II 3 0 3 6
İKT 233 Makroekonomi Teorisi I 3 0 3 6
İKT 234 Makroekonomi Teorisi II 3 0 3 6
İŞL 362 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 0 3 6
YAP 472 Finansal Modelleme 3 0 3 6
END 321 Rassal Modeller 3 0 3 6
İKT 351 Ekonometri I 3 0 3 6
İŞL 461 Risk Yönetimi 3 0 3 6
İKT 451 Uygulamalı Ekonometri: Zaman Serisi Analizi 3 0 3 6
İŞL 462 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 3 6
BİL 481 Yazılım Mühendisliği 3 0 3 6
END 507 Sezgisel Arama Metotları 3 0 3 6
YAP 471 Hesaplamalı Finans** 3 0 3 6
BİL 415 Sosyal Ağlar 3 0 3 6
BİL 574 Finansta Yapay Zeka Uygulamaları 3 0 3 6
YAP 490 Araştırma Projesi I 1 3 3 6
YAP 491 Araştırma Projesi II 1 3 3 6

* İlgili dersi alacak öğrenciler kayıt haftasında bölüm başkanlığına detaylı proje önerisi vermek zorundadırlar. Proje önerisi bölüm başkanlığınca kabul edilen öğrenciler derse kayıt yaptırabilir.

** Finans Anabilim Dalı öğrencilerinin Anabilim Dalı Seçmeli derslerinden biri olarak YAP 471 Hesaplamalı Finans dersini seçmek zorundadırlar. 

*** Öğrenciler 5. dönem sonunda yapay zeka veya finans alanlarından birini uzmanlaşacakları alan olarak belirleyeceklerdir. Daha sonraki dönemlerdeki alan seçmeli dersleri öğrenciler belirledikleri uzmanlık alanının alan seçmeli dersleri listesinden seçeceklerdir.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR