Yan Dal ve Çift Anadal Programları

Yandal Programı

Başvuru Koşulları

Başvuru koşulları Yan Dal Yönergesinde belirtilmiştir.

 

Zorunlu Dersler

Kuramsal

Uyg

Kredi

AKTS

Türü

Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak Mı?

YAP 101 Veri Bilimine Giriş

3

0

3

6.00

Zorunlu

Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.

BİL 211 Bilgisayar Programlama II

3

2

4

8.00

Zorunlu

Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.

BİL 133 Kombinatorik ve Çizge Kuramı

3

0

3

6.00

Zorunlu

Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.

BİL 212 Veri Yapıları

3

2

4

8.00

Zorunlu

Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.

BİL 245 Doğrusal Cebir ve Uygulamaları

3

2

4

8.00

Zorunlu

Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.

BİL 331 Algoritma Analizi

3

0

3

6.00

Zorunlu

Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.

BİL 345 Olasılık Teorisi

3

0

3

6.00

Zorunlu

Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.

YAP 441 Yapay Zeka

3

0

3

6.00

Zorunlu

 Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.

YAP 470 Yapay Öğrenme

3

0

3

6.00

Zorunlu

 Tüm Bölüm Öğrencileri Alacak.

9 Zorunlu Ders

[1] Öğrenciler yandala başlayabilmek için bütün bölümler için BİL 211 dersinin önkoşulu olan BİL 113 veya BİL 141 dersini almış ve en az CC notu ile geçmiş olmaları gerekiyor.

 • Anadalı Elektrik-Elektronik Mühendisliği olan öğrenciler BİL 265 dersi almayacak, BİL 452 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları dersi alacaklardır.
 • Daha önce BİL 141 dersini almış öğrencilerin yan dal transkriptlerine BİL 113 dersi M harf notu ile işlenecektir.

 

Çift Anadal Programı

Başvuru Koşulları

Başvuru koşulları Çift Anadal Yönergesinde belirtilmiştir.

Bölüm Başvuru Özel Koşulu:

 • BİL 141 Bilgisayar Programlama I dersini daha önce alıp en az BB harf notu ile başarılı olmuş olması.
 • Yapay Zeka Mühendisliği öğrencileri için BİL 113 Bilgisayar Programlama I dersini daha önce alıp en az BB harf notu ile başarılı olmuş olması.
 • Ders Muafiyetleri

  • Öğrencinin anadalında aldığı yukarıda belirtilen dersler öğrencinin intibakında belirtilir. Daha sonra alması durumunda başarılı olunduktan sonra alındıktan sonra notu belli olunca bölüme dilekçe verilerek saydırılabilir.
  • Anadal ve çift anadal programında ortak zorunlu dersler (AİT,TÜR İNG, UGİ, İYD, FİZ, MAT gibi) çift anadal programına başlanılan dönem başında ya da dersler alındıktan sonra notu belli olunca bölüme dilekçe verilerek saydırılabilir.
  • Programa başlanılan döneme kadar anadalda alınmış dersler çift anadal programına kayıt olunan dönemde çift anadal seçmeli derslerine saydırılır. Programa başladıktan sonra saydırılmak istenen seçmeli ders anadalda alındığı dönem ekle-sil tarihine kadar bölüme dilekçe verilmesi halinde fakülte yönetim kurulu kararı ile notu belli olmadan saydırılır.

Ders Muafiyetleri

Ana Dalda Alınan Ders

Bilgisayar Mühendisliği Çift Anadalda Karşılığı Olan Ders

Harf Notu

BİL 141 Bilgisayar Programlama I

BİL 113 Bilgisayar Programlama I

M

ELE 273 Elektrik Mühendisleri İçin Olasılık Teorisi

BİL 345 Olasılık Teorisi

M

Sıra

Yapay Zeka Mühendisliği Çift Anadalında Ders Kodu

Ders Adı

1

İKT 213

Mikroekonomi Teorisi I

2

BİL 113

Bilgisayar Programlama I

3

İŞL 161

Finansa Giriş

4

BİL 211

Bilgisayar Programlama II

5

BİL 132

Bilgisayar Bilimleri İçin Ayrık Matematik

6

YAP 101

Veri Bilimine Giriş

7

BİL 133

Kombinatorik ve Çizge Kuramı

8

BİL 212

Veri Yapıları

9

YAP 191

Eleştirel Düşünce

10

 BİL 245

Doğrusal Cebir ve Uygulamaları

11

END 294

Yöneylem Araştırmaları I

12

BİL 214

Sistem Programlama

13

MAT 202

Diferansiyel Denklemler

14

PSİ 103

Psikolojiye Giriş

15

BİL 345

    Olasılık Teorisi

16

BİL 331

Algoritma Analizi

17

END 214

    Olasılık ve İstatistik II

18

END 395

    Yöneylem Araştırmaları II

19

YAP 441

Yapay Zeka

20

BİL 372

Veritabanı Sistemleri

21

YAP 470

Yapay Öğrenme

22

 ASD – 1

YAP Seçmeli Dersi  - 1

23

 ASD - 2

YAP Seçmeli Dersi  - 2

24

BİL 442

Derin Öğrenme

25

YAP 495

Yenilikçi Yapay Zeka Uygulamaları

26

 BİL 476

Veri Madenciliği

27

 ASD – 3

YAP Seçmeli Dersi  - 3

28

 ASD - 4

YAP Seçmeli Dersi  - 4

29

YAP 496

Bitirme Projesi

30

 ASD – 5

YAP Seçmeli Dersi  - 5

31

 ASD - 6

YAP Seçmeli Dersi  - 6

32

 ASD - 7

YAP Seçmeli Dersi  - 7

Not: BİL Anadal olup YAP Çift Anadal yapmak isteyen öğrenciler YAP seçmeli ders olarak BİL Anadal’da zorunlu olan dersleri seçemezler. (Örnek: BİL 481). Aynı şekilde BİL Anadalda seçmeli olarak da YAP zorunlu müfredatındaki dersleri seçemezler. (Örnek: YAP 441, YAP 470, END 294, END 395, PSİ 103, YAP 191 gibi)