Lisans Ders Müfredatı

1. YIL

GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

BİL 113

Bilgisayar Programlama I

3

2

4

8

MAT 101

Matematik I

4

0

4

7

İKT 213

Mikroekonomi Teorisi I

3

0

3

6

---

Finansa Giriş

3

0

3

6

TÜR 101

Türk Dili I

2

0

2

2

İNG 001

İngilizce I

2

2

2

4

 

Toplam

17

4

18

33

BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

BİL 211

Bilgisayar Programlama II

3

2

4

8

MAT 102

Matematik II

4

0

4

7

BİL 132

Bilgisayar Bilimleri için Ayrık Matematik

3

0

3

6

YZM 101

Veri Bilimine Giriş

3

0

3

6

TÜR 102

Türk Dili II

2

0

2

2

İNG 002

İngilizce II

2

2

2

4

UGİ 315

Girişimcilik ve Liderlik

2

0

2

2

 

Toplam

19

4

20

35

YAZ DÖNEMİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

BİL 212

Veri Yapıları

3

2

4

8

BİL 245

Lineer Cebir ve Uygulamaları

3

2

4

8

MÜH 101

Bilim Tarihi

3

0

3

6

BİL 133

Kombinatorik ve Çizge Kuramı

3

0

3

6

AİT 201

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

İNG 003

İngilizce Yazma Becerileri

2

2

2

4

 

Toplam

16

6

18

34

 

2. YIL

GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

END 294

Yöneylem Araştırmaları I

3

0

3

6

BİL 214

Sistem Programlama

3

2

4

8

MAT 202

Diferansiyel Denklemler

3

0

3

6

BİL 345

Olasılık Teorisi

3

0

3

6

PSİ 103

Psikolojiye Giriş

3

0

3

6

AİT 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

İNG 004

İngilizce Sunum Teknikleri

2

2

2

4

 

Toplam

19

4

20

38

BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

BİL 331

Algoritma Analizi

3

0

3

6

END 214

Olasılık ve İstatistik II

3

0

3

6

END 395

Yöneylem Araştırmaları II

3

0

3

6

BİL 441

Yapay Zeka

3

0

3

6

OEG 101

Ortak Eğitime Giriş

1

0

1

2

İYD - 1

İkinci Yabancı Dil I

3

2

3

5

 

Toplam

16

2

16

31

YAZ DÖNEMİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

OEG 200

Ortak Eğitim I

0

0

0

8

 

3. YIL

GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

BİL 372

Veritabanı Sistemleri

3

2

4

8

BİL 470

Yapay Öğrenme

3

0

3

6

ASD – 1

Alan Seçmeli Dersi I

3

0

3

6

ASD – 2

Alan Seçmeli Dersi II

3

0

3

6

İYD - 2

İkinci Yabancı Dil II

3

2

3

5

 

Toplam

15

4

16

31

BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

OEG 300

Ortak Eğitim II

0

0

0

8

YAZ DÖNEMİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

YZM 401

Derin Öğrenme

3

0

3

6

YZM 495

Yenilikçi Yapay Zeka Uygulamaları

1

0

1

2

BİL 476

Veri Madenciliği

3

0

3

6

ASD – 3

Alan Seçmeli Dersi III

3

0

3

6

ASD – 4

Alan Seçmeli Dersi IV

3

0

3

6

İYD - 3

İkinci Yabancı Dil III

3

2

3

5

 

Toplam

16

2

16

31

 

4. YIL

GÜZ DÖNEMİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

OEG 400

Ortak Eğitim III

0

0

0

8

BAHAR DÖNEMİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

YZM 496

Bitirme Projesi

1

4

4

7

ASD – 5

Alan Seçmeli Dersi V

3

0

3

6

ASD – 6

Alan Seçmeli Dersi VI

3

0

3

6

ASD – 7

Alan Seçmeli Dersi VII

3

0

3

6

İYD - 4

İkinci Yabancı Dil IV

3

2

3

5

 

Toplam

13

6

16

30

 

Yapay Zeka Alanı Seçmeli Ders Listesi ***

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ELE 371

Sinyaller ve Sistemler

3

0

3

6

BİL 467

Görüntü İşleme

3

0

3

6

BİL 481

Yazılım Mühendisliği

3

0

3

6

BİL 486

Robotiğe Giriş

3

0

3

6

BİL 571

Doğal Dil İşleme

3

0

3

6

BİL 587

Bilgisayarla Görü

3

0

3

6

BİL 576

Bilgi Erişim Sistemleri

3

0

3

6

END 507

Sezgisel Arama Metotları

3

0

3

6

BİL 415

Sosyal Ağlar

3

0

3

6

YZM XXX

Yapay Zeka Projesi I

1

3

3

6

YZM XXX

Yapay Zeka Projesi II

1

3

3

6

 

Finans Alanı Seçmeli Ders Listesi ***

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

İKT 214

Mikroekonomi Teorisi II

3

0

3

6

İKT 233

Makroekonomi Teorisi I

3

0

3

6

İKT 234

Makroekonomi Teorisi II

3

0

3

6

İŞL 362

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

3

0

3

6

---

Finansal Modelleme

3

0

3

6

END 321

Rassal Modeller

3

0

3

6

İKT 351

Ekonometri I

3

0

3

6

İKT 461

Risk Yönetimi

3

0

3

6

İKT 451

Uygulamalı Ekonometri: Zaman Serisi Analizi

3

0

3

6

İŞL 462

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

3

0

3

6

BİL 481

Yazılım Mühendisliği

3

0

3

6

END 507

Sezgisel Arama Metotları

3

0

3

6

YZM XXX

Hesaplamalı Finans**

3

0

3

6

BİL XXX

Sosyal Ağlar

3

0

3

6

BİL 574

Finansta Yapay Zeka Uygulamaları

3

0

3

6

YZM XXX

Finans Projesi I*

1

3

3

6

YZM XXX

Finans Projesi II*

1

3

3

6

 

* İlgili dersi alacak öğrenciler kayıt haftasında bölüm başkanlığına detaylı proje önerisi vermek zorundadırlar. Proje önerisi bölüm başkanlığınca kabul edilen öğrenciler derse kayıt yaptırabilir.

** Finans alanında özelleşecek öğrencilerinin Alan Seçmeli derslerinden biri olarak YZM XXX Hesaplamalı Finans dersini seçmek zorundadırlar. 

*** Öğrenciler 5. dönem sonunda yapay zeka veya finans alanlarından birini uzmanlaşacakları alan olarak belirleyeceklerdir. Daha sonraki dönemlerdeki alan seçmeli dersleri öğrenciler belirledikleri uzmanlık alanının alan seçmeli dersleri listesinden seçeceklerdir.

Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR