DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yapay Zeka Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümlerine Araştırma Görevlisi olarak atanmak üzere başvuran adayların 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yazılı sınav yapmak üzere oluşturulan jürimiz, adayları 09 Kasım 2020 tarihinde sınava tabi tutmuştur. Sınav her sınav jürisi tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiş, giriş (yazılı) sınavı notu üç jüri üyesinin değerlendirilmesinin ortalaması olarak alınmış ve sonuç aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Ad Soyad Ales 30% Y.DİL Y. DİL %10 Lisans Mezuniyet Ortalaması  30% Giriş Sınav Notu 30% Başarı Puanı Sonuç
Yusuf Abdulaziz Yılmaz 96,83 29,049 88,75 8,875 92 27,6 90 27 92,524 Elektrik Elektronik Mühendilsiği Bölümü KABUL
Muhammed Yılmaz 92,26 27,678 92,5 9,25 88 26,4 85 25,5 88,828 Yapay Zeka Mühendilsiği Bölümü KABUL