DUYURUYU PAYLAŞIN
04.05.2023 Tarihli 8 kişilik İngilizce Öğretim Görevlisi Kadrosu için Başvuru Ön Değerlendirme Sonuçları
Aşağıda isimleri yazılı adaylar için GİRİŞ SINAVI  (31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 4 Mart 2014 gün ve 28931 Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri uyarınca yapılması gereken sözlü sınav) 30.05.2023-02.06.2023 tarihleri arasında TOBB ETÜ Yabancı Diller Bölümü'nde yapılacaktır. Adayların belirtilen gün ve saatte 50 dklık bir ders planıyla hazır bulunmaları gerekmektedir. Ders planı dinleme, konuşma, yazma, okuma ve/veya gramer öğretimine odaklı olabilir. 
TC Kimlik No ALES ALES*0,40 Dil Puanı Dil Puanı *0,60 Toplam Lisans Mezuniyet Notu Durum Giriş Sınavı
19**590 83,16 33,26 100 60 93,26 91,6 Ön Değerlendirme Başarılı 30 Mayıs 2023, 10.00
25**172 84,65 33,86 98,75 59,25 93,11 96,5 Ön Değerlendirme Başarılı 30 Mayıs 2023, 10.45
12**742 88,23 35,29 96,25 57,75 93,04 97,43 Ön Değerlendirme Başarılı 30 Mayıs 2023, 11.30
39**774 87,36 34,94 96,25 57,75 92,69 90,43 Ön Değerlendirme Başarılı 30 Mayıs 2023, 13.30
54**890 83,38 33,35 97,5 58,5 91,85 77,6 Ön Değerlendirme Başarılı 30 Mayıs 2023, 14.15
40**336 77,93 31,17 100 60 91,17 75,26 Ön Değerlendirme Başarılı 31 Mayıs 2023, 09.30
48**068 77,29 30,92 96,25 57,75 88,67 86,7 Ön Değerlendirme Başarılı 31 Mayıs 2023, 10.15
37**394 80,62 32,25 93,75 56,25 88,50 99,53 Ön Değerlendirme Başarılı 31 Mayıs 2023, 11.00
38**016 85,58 34,23 90 54 88,23 93,7 Ön Değerlendirme Başarılı 1 Haziran 2023, 9.30
23**758 81,38 32,55 92,5 55,5 88,05 99,06 Ön Değerlendirme Başarılı 1 Haziran 2023, 10.15
10**952 80,88 32,35 92,5 55,5 87,85 81,8 Ön Değerlendirme Başarılı 1 Haziran 2023, 11.00
25**004 80,53 32,21 91,25 54,75 86,96 90,43 Ön Değerlendirme Başarılı 1 Haziran 2023, 13.30
32**644 72,59 29,04 96,25 57,75 86,79 89,26 Ön Değerlendirme Başarılı 1 Haziran 2023, 14.15
33**594 74,07 29,63 93,75 56,25 85,88 72 Ön Değerlendirme Başarılı 2 Haziran 2023, 9.30
18**828 71,29 28,52 90 54 82,52 62 Ön Değerlendirme Başarılı 2 Haziran 2023, 10.15
39**956 79,5 31,80 92,5 55,5 87,30 85,76 Belirtilen şartları taşımıyor  
28**146 83,06 33,22   0 33,22 81,1 Eksik Belge