DUYURUYU PAYLAŞIN
07.11.2022 Tarihli 6 kişilik İngilizce Öğretim Görevlisi Kadrosu için Başvuru Ön Değerlendirme Sonuçları
Aşağıda isimleri yazılı adaylar için GİRİŞ SINAVI  (31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 4 Mart 2014 gün ve 28931 Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri uyarınca yapılması gereken sözlü sınav) 25.11.2022-30.11.2022 tarihleri arasında TOBB ETÜ Yabancı Diller Bölümü'nde yapılacaktır. Adayların belirtilen gün ve saatte 50 dklık bir ders planıyla ( 3 kopya) hazır  bulunmaları gerekmektedir. Ders planı dinleme, konuşma, yazma, okuma ve/veya gramer öğretimine odaklı olabilir. 
TC Kimlik No ALES ALES*0,40 Dil Puanı Dil Puanı *0,60 Toplam Lisans Mezuniyet Notu Durum Giriş Sınavı
33***610 89,32 35,73 97,5 58,5 94,23 70,83 Ön Değerlendirme Başarılı 25 Kasım 2022 09.00
33***744 85,03 34,01 100 60 94,01 83,43 Ön Değerlendirme Başarılı 25 Kasım 2022 09.45
49***542 84,61 33,84 98,75 59,25 93,09 94,4 Ön Değerlendirme Başarılı 25 Kasım 2022 10.30
13***574 84,30 33,72 98,75 59,25 92,97 84,83 Ön Değerlendirme Başarılı 25 Kasım 2022 11.45
27***406 82,85 33,14 98,75 59,25 92,39 86,23 Ön Değerlendirme Başarılı 25 Kasım 2022 13.45
38***302 84,40 33,76 96,25 57,75 91,51 79,23 Ön Değerlendirme Başarılı 25 Kasım 2022 14.30
17***904 86,18 34,47 95 57 91,47 83,66 Ön Değerlendirme Başarılı 25 Kasım 2022 15.15
27***636 82,31 32,92 97,5 58,5 91,42 87,86 Ön Değerlendirme Başarılı 28 Kasım 2022 11.30
53***138 81,22 32,49 97,5 58,5 90,99 82,03 Ön Değerlendirme Başarılı 28 Kasım 2022 09.00
34***224 81,19 32,48 97,5 58,5 90,98 86,46 Ön Değerlendirme Başarılı 28 Kasım 2022 09.45
15***694 81,79 32,72 96,25 57,75 90,47 80,86 Ön Değerlendirme Başarılı 28 Kasım 2022 13.30
19***928 79,42 31,77 97,5 58,5 90,27 56,36 Ön Değerlendirme Başarılı 28 Kasım 2022 14.15
68***424 80,71 32,28 96,25 57,75 90,03 82,03 Ön Değerlendirme Başarılı 28 Kasım 2022 15.00
13***912 80,66 32,26 96,25 57,75 90,01 86 Ön Değerlendirme Başarılı 29 Kasım 2022 09.00
17***696 74,61 29,84 100 60 89,84 92,3 Ön Değerlendirme Başarılı 29 Kasım 2022 09.45
28***936 77,74 31,09 97,5 58,5 89,59 79,93 Ön Değerlendirme Başarılı 29 Kasım 2022 10.30
55***818 76,81 30,72 97,5 58,5 89,22 86 Ön Değerlendirme Başarılı 29 Kasım 2022 11.15
47***400 73,40 29,36 97,5 58,5 87,86 62,66 Ön Değerlendirme Başarılı 30 Kasım 2022 09.00
54***314 75,63 30,25 95 57 87,25 72,46 Ön Değerlendirme Başarılı 30 Kasım 2022 09.45
50***762 79,33 31,73 92,5 55,5 87,23 74,56 Ön Değerlendirme Başarılı 30 Kasım 2022 10.30
46***680 73,56 29,42 96,25 57,75 87,17 81,33 Ön Değerlendirme Başarılı 30 Kasım 2022 11.15
36***994 76,97 30,79 93,75 56,25 87,04 82,96 Ön Değerlendirme Başarılı 30 Kasım 2022 13.15
22***802 70,97 28,39 92,5 55,5 83,89 55,66 Ön Değerlendirme Başarılı 30 Kasım 2022 14.00
99***984 70,00 28,00 92,5 55,5 83,50 79,7 Ön Değerlendirme Başarılı 30 Kasım 2022 14.45
44***278 78,08 31,23 0 0 31,23 75,73 Belirtilen Şartları Taşımıyor  
32***644 72,60 29,04 0 0 29,04 89,26 Belirtilen Şartları Taşımıyor  
39***956 79,51 31,80 92,5 55,5 87,30 85,76 Belirtilen Şartları Taşımıyor  
45***788 70,76 28,30 91,25 54,75 83,05 71,06 Belirtilen Şartları Taşımıyor  
38***688 0,00 0,00 93,75 56,25 56,25 74,33 Belirtilen Şartları Taşımıyor