DUYURUYU PAYLAŞIN

Değerli Öğrenciler,

2020-2021 Akademik Yılı Yaz Dönemi ilanı Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Staj Hareketliliği başvurularının 09.03.2021 - 30.03.2021 tarihleri arasında erasmus@etu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Başvurular sonucu 20 öğrencinin hibelendirilmesi planlanmaktadır.

İlanda Kendi Bulan-1 (hibeli) ve Kendi Bulan-2 (hibesiz) ve Yerleştirmesi Üniversitemiz Tarafından Yapılacak firmaların kontenjanları bulunmaktadır.

Kendi girişiminizle firma/kuruluşlardan aldığınız kabul mektubu ve iş planı doldurulmuş bir Learning Agreement ile "Kendi Bulan-1" ve “Kendi Bulan-2” kontenjanından başvurabilirsiniz. Kendi bulan kontenjanından başvuru yapacak olan öğrenciler için gerekli olan diğer başvuru evrak listesi buradaki ilanda bulunmaktadır. 

Öncelikle başvuru formlarında metin kayması olmamasına dikkat edilmelidir, metinleri kaymış başvuru formları kabul edilmeyecektir.

Staj Başvuru Formu

Kabul mektubu içermesi gereken asgari şartlar:

  • Kendi bulan kontenjanından başvuran öğrencilerin kurum/kuruluşlardan alacakları kabul mektupları kurum/kuruluşların antetli kağıdına ıslak imzalı, mühürlü hazırlanmalıdır. 
  • Metin içerisinde Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında yaz döneminde ortak eğitim (staj) yapılacağı ifadesi yer alması gerekmekte olup, stajın gerçekleşeceği tarihler 90 günü aşmamalı ve başlangıç-bitiş tarihleri hafta içi ­ (19.05.2021-16.08.2021) olmalıdır. Ayrıca kabul mektubunun kurum tarafından yazıldığı tarih (imza tarihi) firmaların kabul mektubu gönderebileceği son tarih olmalıdır. (29.03.2021) Başvuru tarihinden sonra getirilen evraklar kabul edilmeyecektir. 
  • Evrakların aslının kurumdan posta ile gelmesi zaman aldığı için firma tarafından size iletilmiş olan taratılmış kabul mektubu ve Online Learning Agreement sisteminden alacağınız tamamlanmış Learning Agreement (LA) ile, başvuru yapılabilirsiniz. Ancak orijinal evrakın karşı kurumdan temin edilmesi ve sizde de bulunan evrakın saklanarak istendiğinde Koordinatörlüğümüze sunulması için ve vize başvurusu yapacak öğrencilerin bu evrakların asıllarına ihtiyaçları olduğundan asıllarının 2’şer nüsha olarak hemen postalanmasını istemeleri tavsiye edilmektedir.
  • Kabul Mektubu (Acceptance Letter) örneği burada sunulmaktadır. Kırmızı ile yazılmış olanlar dikkat etmeniz gereken noktalardır.
  • Kabul mektubunda belirtilmesi gereken konulardan birisi de firmaların öğrencilere maaş verip vermeyeceği konusudur. Firmanın öğrenciye maaş verip vermeyeceği kabul mektubunda belirtilmelidir. Başvuru yapacak öğrencilerimizin, kabul mektuplarında bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Online Learning Agreement nasıl doldurulur:

Öncelikle öğrencilerimizin https://learning-agreement.eu adresindeki menüden “for trainees “sekmesine tıklayıp kaydolarak kendilerine bir hesap oluşturmaları gerekmektedir. 

Bu evrakı doldururken ihtiyaç duyacağınız subject area code kısmına bölümünüze ait ''ISCED CODES'' u yazılmalıdır. Her bölümün ISCED CODE' u burada yer almaktadır. “Trainee ID Number” Üniversitede yer alan öğrenci numaranızdır. OLA Adımları

  • Sizlere yol göstermesi açısından örnek bir hesap ile doldurulmuş formun her aşaması fotoğraflanarak burada sunulmaktadır.
  • Online Learning Agreement’larda kurum/kuruluşlarda ortak eğitim öğrencilerinin stajları boyunca yapacakları işlerin tanımlanması gerekmektedir. Bu nedenle firma ile anlaşma sağladıktan sonra formu doldurmaya başlamadan firmalardan bu bilgilerin temin edilmesi ve sonrasında doldurulması tavsiye olunur. Formun 4. Basamağında “Proposed Mobility Programme” kısımında detaylı iş planı yer almaktadır. Ekli İş Planı öğrencinin öğrenim kazanımları ve yeterliliklere göre hazırlanmalı ve içindeki "detaylı iş planı" kısmı hafta hafta ya da aylık olarak öğrenciye verilecek olan işin tanımı tek tek belirtilmelidir. 
  • İmza yerlerinin sistem tarafından  online olarak imzalanmasına izin vermektedir. İmza yerlerinde kurumun kendi mühür veya kaşesi bulunmalıdır. Kurumun mühür ya da kaşesi bulunmuyorsa, kurumdan mühür/kaşesinin olmadığına dair kurumun antetli kağıdında yetkili kişinin imzası ile bir yazının alınması ve başvuru ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.   
  • Erasmus+ Bölüm Koordinatörünüzü burada bulunan dosyadan seçerek yazabilirsiniz. Erasmus+ Kurum Koordinatörümüz ise Dr. Işıl Ruhi SİPAHİOĞLU hocamızdır. ''Responsible Person'' kısımlarına bölüm koordinatörünüzün adını yazmanız gerekmektedir.

 

COVID-19 Bilgilendirmesi

COVID-19 salgının devam etmesi ve koşulların sürekli değişmesi veya belirsizliğini tekrar etmesinden dolayı, hareketliliklerin fiziksel veya sanal veya hibrit (hem fiziksel hem sanal) şeklinde mi yapılacağı hareketliliğe başlanmadan hemen öncesine kadar belirsizliğini korumaktadır. Ortak üniversite ve ortak ülkenin durumu, vaka sayısı, aşılama durumu vb. gibi etkenler hareketlilikleri etkilemektedir. Hak kazanan öğrencilerimizin süreçleri fiziksel hareketlilik gerçekleştirilebilecekmiş gibi yapılacak olup süreç içerisinde karşılıklı değerlendirmelerle gözden geçirilmeye devam edilecek olup herhangi bir sorun çıkmaması durumunda gerçekleştirilebilecektir.

Yaşanan salgın süreci nedeniyle vize başvurularında ülkeler çeşitli yeni şartların yanı sıra seyahat edeceklerden PCR testi, aşı, karantina, sağlık sigortaları gibi taleplerde bulunabilmektedirler.

 

ERASMUS için 2020-2021 Bahar Döneminde Düzenlenecek Olan İngilizce Sınavı:

2019-2020 Bahar döneminde salgın nedeniyle bir kereliğine mahsus olarak Hazırlıktan şartlı bölüme geçmiş öğrencilerin TOEFL sonucu olmadığı için, sadece belirtilen öğrenciler için, Yabancı Diller Bölümü tarafından sadece ERASMUS+ programlarının 2020-2021 akademik yılı yaz dönemi sonuna kadarki başvuru ilanlarında kullanılmak üzere   17 Mart 2021 Çarşamba günü Çevrimiçi İngilizce sınavı yapılacaktır. Başvuru için buradaki linkten kaydolunabilmektedir.

İngilizce Sınavı Başvuru Şartları:

1)     2019-2020 Bahar döneminde salgın nedeniyle bir kereliğine mahsus olarak Hazırlıktan şartlı bölüme geçmiş TOEFL sonucu bulunmayan öğrenciler;

2)     Yüksek Lisans veya Doktora programlarına TOEFL sonucu dışındaki sınav sonuçları ile kabul edilmiş öğrenciler.

Not: 2020-2021 Güz Döneminde YDB tarafından düzenlenmiş olan şartlı geçiş sınavı sonucu bulunan öğrenciler bu sonuçları ile başvuru yapabileceklerdir ve tekrar İngilizce sınavına girmelerine gerek yoktur.

ERASMUS+ Başvuru formundan da görüleceği üzere Yabancı Dil Sınav sonuçları Yabancı Diller Bölümü tarafından onaylanacak ve Erasmus Koordinatörlüğüne toplu olarak iletilecektir. Bu nedenle öğrencilerimizin ERASMUS+ başvurusu yaparken ayrıca Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesini iletmesine gerek duyulmamaktadır.

TOEFL ITP Denkliği