DUYURUYU PAYLAŞIN

Değerli Öğrencilerimiz,

2021-2022 Akademik yılı bahar dönemi ilanı Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Staj Hareketliliği duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz. Başvurularınız ve işlemleriniz 21.10.2021- 11.11.2021 23.59  tarihleri arasında yapılabilmektedir.  Başvuru koşulları ve hangi evraklarla başvuru yapabileceğiniz ilanda yer almaktadır.   Başvurularda 11 öğrencinin hibelendirilmesi planlanmaktadır. Aday öğrencilerin hibelendirilmeleri Ulusal Ajans tarafından yararlanıcı kurum olan Üniversitelere hibe dağıtımı yapıldıktan sonra yapılacaktır. Başvurular ORTAM platformu üzerinden yapılacaktır. Ortam Platformu 21.10.2021-11.11.2021 tarihleri arasında açık olacak olup 11.11.2021 23:59'dan sonra kapanacaktır.

İlanda Kendi Bulan-1(hibeli) ve Kendi Bulan-2(hibesiz) ve Yerleştirmesi Üniversitemiz Tarafından Yapılacak Firmalar kontenjanları bulunmaktadır.

Kendi girişiminizle firma/kuruluşlardan aldığınız kabul mektubu ve iş planı doldurulmuş bir Learning Agreement ile "Kendi Bulan-1" ve Kendi Bulan-2 kontenjanından başvurabilirsiniz. Kendi bulan kontenjanından başvuru yapacak olan öğrenciler için gerekli olan diğer başvuru evrak listesi ilanda bulunmaktadır. 

 

Kabul mektubunun içermesi gereken asgari şartlar:

  • Kendi bulan kontenjanından başvuran öğrencilerin kurum/kuruluşlardan alacakları kabul mektupları kurum/kuruluşların antetli kağıdına ıslak imzalı, mühürlü hazırlanmalıdır. (Taratılmış olarak iletilecek, staj esnasında orijinalleri firmadan alınarak dönüşte getirilecektir.)
  • Metin içerisinde Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında bahar döneminde ortak eğitim (staj) yapılacağı ifadesi yer alması gerekmekte olup, stajın gerçekleşeceği tarihler 90 günü aşmamalı ve başlangıç-bitiş tarihleri hafta içi ­ (11.01.2022-11.04.2022) olması planlanmaktadır. Ayrıca kabul mektubunun kurum tarafından yazıldığı tarih (imza tarihi) firmaların kabul mektubu gönderebileceği ve sizlerin son başvuruyu yapabileceğiniz  son tarih  07.11.2021 tarihini geçemez. Başvuru tarihinden sonra sisteme giriş yapılamayacak olup son tarihden sonra imzalanmış kabul mektuplarıda kabul edilmeyecektir. 
  • Evrakların aslının kurumdan posta ile gelmesi zaman aldığı için firma tarafından size iletilmiş olan taratılmış kabul mektubu ve Online Learning Agreement sisteminden alacağınız tamamlanmış Learning Agreement (LA) ile, başvuru yapılabilirsiniz. Ancak orijinal evrakın karşı kurumdan temin edilmesi ve sizde de bulunan evrakın saklanarak istendiğinde Koordinatörlüğümüze sunulması için ve vize başvurusu yapacak öğrencilerin bu evrakların asıllarına ihtiyaçları olduğundan asıllarının 2'şer nüsha olarak hemen postalanmasını istemeleri tavsiye edilmektedir.
  • Kabul Mektubu (Acceptance Letter) örneğine buradan ulaşabilirsiniz. Kırmızı ile yazılmış olanlar dikkat etmeniz gereken noktalardır.
  • Kabul mektubunda belirtilmesi gereken konulardan birisi de firmaların öğrencilere maaş verip vermeyeceği konusudur. Firmanın öğrenciye maaş verip vermeyeceği kabul mektubunda belirtilmelidir. Başvuru yapacak öğrencilerimizin, kabul mektuplarında bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

 


Learning Agreement nasıl doldurulur:

Bu evrakı doldururken ihtiyaç duyacağınız subject area cod kısmına bölümünüze ait ''ISCED CODES'' u yazılmalıdır. Her bölümün isced code' u burada yer almaktadır. "Trainee ID Number" Üniversitede yer alan öğrenci numaranızdır.

  • Learning Agreementlarda kurum/kuruluşlarda ortak eğitim öğrencilerinin stajları boyunca yapacakları işlerin tanımlanması gerekmektedir. Bu nedenle firma ile anlaşma sağladıktan sonra formu doldurmaya başlamadan firmalardan bu bilgilerin temin edilmesi ve sonrasında doldurulması tavsiye olunur. Formda  detaylı iş planı yer almaktadır. Ekli İş Planı öğrencinin öğrenim kazanımları ve yeterliliklere göre hazırlanmalı ve içindeki "detaylı iş planı" kısmı hafta hafta ya da aylık olarak öğrenciye verilecek olan işin tanımı tek tek belirtilmelidir. 
  • İmza yerlerinde kurumun kendi mühür veya kaşesi bulunmalıdır. Kurumun mühür ya da kaşesi bulunmuyorsa, kurumdan mühür/kaşesinin olmadığına dair kurumun antetli kağıdında yetkili kişinin imzası ile bir yazının alınması ve başvuru ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.   
  • Erasmus+ Bölüm Koordinatörünüzü bu dosyadan seçerek yazabilirsiniz. Erasmus+ Kurum Koordinatörümüz ise Dr. Işıl Ruhi SİPAHİOĞLU hocamızdır. ''Responsible person'' kısımlarına bölüm koordinatörünüzün adını yazmanız gerekmektedir.

 

COVID-19 BİLGİLENDİRMESİ

COVID-19 salgının devam etmesi ve koşulların sürekli değişmesi veya belirsizliğini tekrar etmesinden dolayı, hareketliliklerin fiziksel veya sanal veya hibrit (hem fiziksel hem sanal) şeklinde mi yapılacağı hareketliliğe başlanmadan hemen öncesine kadar belirsizliğini korumaktadır. Ortak üniversite ve ortak ülkenin durumu, vaka sayısı, aşılama durumu vb. gibi etkenler hareketlilikleri etkilemektedir. Hak kazanan öğrencilerimizin süreçleri fiziksel hareketlilik gerçekleştirilebilecekmiş gibi yapılacak olup süreç içerisinde karşılıklı değerlendirmelerle gözden geçirilmeye devam edilecek olup herhangi bir sorun çıkmaması durumunda gerçekleştirilebilecektir.

Yaşanan salgın süreci nedeniyle vize başvurularında ülkeler çeşitli yeni şartların yanı sıra seyahat edeceklerden PCR testi, aşı, karantina, sağlık sigortaları gibi taleplerde bulunabilmektedirler.

ERASMUS+ Başvuru formundan da görüleceği üzere Yabancı Dil Sınav sonuçları Yabancı Diller Bölümü tarafından onaylanacak ve Erasmus Koordinatörlüğüne toplu olarak iletilecektir. Bu nedenle öğrencilerimizin ERASMUS+ başvurusu yaparken ayrıca Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesini iletmesine gerek duyulmamaktadır.

Sorularınızı erasmus@etu.edu.tr adresine mail ile iletebilirsiniz.

TOBB ETÜ Erasmus Koordinatörlüğü

 

Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Staj Hareketliliği İlanı

Learning Agreement

Koordinatörler

ISCED Codes

Örnek Kabul Mektubu (Acceptance Letter)

TOEFL ITP Denkliği