DUYURUYU PAYLAŞIN

Değerli Öğrencilerimiz,

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Staj Hareketliliği başvurularınızı ve işlemlerinizi 30.06.2021 - 26.07.2021 23.59 tarihleri arasında yapabilirsiniz. Başvuru koşulları ve hangi evraklarla başvuru yapabileceğiniz burada bulunan duyuruda yer almaktadır. Başvurularda 14 öğrencinin hibelendirilmesi planlanmaktadır. 2021 sözleşme yılı proje sonuçları henüz açıklanmadığından seçilen öğrencilerimiz hibe için aday öğrenci olacaktır. Aday öğrencilerin hibelendirilmeleri Ulusal Ajans tarafından yararlanıcı kurum olan Üniversitelere hibe dağıtımı yapıldıktan sonra yapılacaktır. Başvurular ORTAM platformu üzerinden yapılacaktır. Ortam Platformu 05.07.2021 - 26.07.2021 tarihleri arasında açık olacak olup 26.07.2021 23:59’dan sonra kapanacaktır.

İlanda Kendi Bulan-1(hibeli) ve Kendi Bulan-2(hibesiz) ve Yerleştirmesi Üniversitemiz Tarafından Yapılacak Firmalar kontenjanları bulunmaktadır.

Kendi girişiminizle firma/kuruluşlardan aldığınız kabul mektubu ve iş planı doldurulmuş bir Learning Agreement ile "Kendi Bulan-1" ve Kendi Bulan-2 kontenjanından başvurabilirsiniz. Kendi bulan kontenjanından başvuru yapacak olan öğrenciler için gerekli olan diğer başvuru evrak listesi ekte yer alan ilanda bulunmaktadır. 

 

Kabul mektubunun içermesi gereken asgari şartlar:

  • Kendi bulan kontenjanından başvuran öğrencilerin kurum/kuruluşlardan alacakları kabul mektupları kurum/kuruluşların antetli kağıdına ıslak imzalı, mühürlü hazırlanmalıdır. (Taratılmış olarak iletilecek, staj esnasında orijinalleri firmadan alınarak dönüşte getirilecektir.)
  • Metin içerisinde Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında güz döneminde ortak eğitim (staj) yapılacağı ifadesi yer alması gerekmekte olup, stajın gerçekleşeceği tarihler 90 günü aşmamalı ve başlangıç-bitiş tarihleri hafta içi ­ (15.09.2021-13.12.2021) olması planlanmaktadır. Üniversitemiz akademik takvimi onaylandıktan sonra kesinleşecek olup, kabul mektubu tarihleri güncellenmek zorunda kalınabilir. Ayrıca kabul mektubunun kurum tarafından yazıldığı tarih (imza tarihi) firmaların kabul mektubu gönderebileceği ve sizlerin son başvuruyu yapabileceğiniz  son tarih  26.07.2021 tarihini geçemez. Başvuru tarihinden sonra sisteme giriş yapılamayacak olup son tarihden sonra imzalanmış kabul mektuplarıda kabul edilmeyecektir. 
  • Evrakların aslının kurumdan posta ile gelmesi zaman aldığı için firma tarafından size iletilmiş olan taratılmış kabul mektubu ve Online Learning Agreement sisteminden alacağınız tamamlanmış Learning Agreement (LA) ile, başvuru yapılabilirsiniz. Ancak orijinal evrakın karşı kurumdan temin edilmesi ve sizde de bulunan evrakın saklanarak istendiğinde Koordinatörlüğümüze sunulması için ve vize başvurusu yapacak öğrencilerin bu evrakların asıllarına ihtiyaçları olduğundan asıllarının 2’şer nüsha olarak hemen postalanmasını istemeleri tavsiye edilmektedir.
  • Kabul Mektubu (Acceptance Letter) örneğini burada bulabilirsiniz. Kırmızı ile yazılmış olanlar dikkat etmeniz gereken noktalardır.
  • Kabul mektubunda belirtilmesi gereken konulardan birisi de firmaların öğrencilere maaş verip vermeyeceği konusudur. Firmanın öğrenciye maaş verip vermeyeceği kabul mektubunda belirtilmelidir. Başvuru yapacak öğrencilerimizin, kabul mektuplarında bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Online Learning Agreement nasıl doldurulur?

Öncelikle öğrencilerimizin https://learning-agreement.eu adresindeki menüden “for trainees “sekmesine tıklayıp kaydolarak kendilerine bir hesap oluşturmaları gerekmektedir.

Bu evrakı doldururken ihtiyaç duyacağınız subject area cod kısmına bölümünüze ait ''ISCED CODES'' u yazılmalıdır. Her bölümün isced code' u burada yer almaktadır. “Trainee ID Number” Üniversitede yer alan öğrenci numaranızdır.

  • Sizlere yol göstermesi açısından örnek bir hesap ile doldurulmuş formun her aşaması fotoğraflanarak burada sunulmaktadır.
  • Online Learning Agreementlarda kurum/kuruluşlarda ortak eğitim öğrencilerinin stajları boyunca yapacakları işlerin tanımlanması gerekmektedir. Bu nedenle firma ile anlaşma sağladıktan sonra formu doldurmaya başlamadan firmalardan bu bilgilerin temin edilmesi ve sonrasında doldurulması tavsiye olunur. Formun 4. Basamağında “Proposed Mobility Programme” kısımında detaylı iş planı yer almaktadır. Ekli İş Planı öğrencinin öğrenim kazanımları ve yeterliliklere göre hazırlanmalı ve içindeki "detaylı iş planı" kısmı hafta hafta ya da aylık olarak öğrenciye verilecek olan işin tanımı tek tek belirtilmelidir. 
  • İmza yerlerininsistem tarafından  online olarak imzalanmasına izin vermektedir. İmza yerlerinde kurumun kendi mühür veya kaşesi bulunmalıdır. Kurumun mühür ya da kaşesi bulunmuyorsa, kurumdan mühür/kaşesinin olmadığına dair kurumun antetli kağıdında yetkili kişinin imzası ile bir yazının alınması ve başvuru ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.   
  •  Erasmus+ Bölüm Koordinatörünüzü burada bulunan dosyadan seçerek yazabilirsiniz. Erasmus+ Kurum Koordinatörümüz ise Dr. Işıl Ruhi SİPAHİOĞLU hocamızdır. ''Responsible person'' kısımlarına bölüm koordinatörünüzün adını yazmanız gerekmektedir.

 

COVID-19 Bilgilendirmesi

COVID-19 salgının devam etmesi ve koşulların sürekli değişmesi veya belirsizliğini tekrar etmesinden dolayı, hareketliliklerin fiziksel veya sanal veya hibrit (hem fiziksel hem sanal) şeklinde mi yapılacağı hareketliliğe başlanmadan hemen öncesine kadar belirsizliğini korumaktadır. Ortak üniversite ve ortak ülkenin durumu, vaka sayısı, aşılama durumu vb. gibi etkenler hareketlilikleri etkilemektedir. Hak kazanan öğrencilerimizin süreçleri fiziksel hareketlilik gerçekleştirilebilecekmiş gibi yapılacak olup süreç içerisinde karşılıklı değerlendirmelerle gözden geçirilmeye devam edilecek olup herhangi bir sorun çıkmaması durumunda gerçekleştirilebilecektir.

Yaşanan salgın süreci nedeniyle vize başvurularında ülkeler çeşitli yeni şartların yanı sıra seyahat edeceklerden PCR testi, aşı, karantina, sağlık sigortaları gibi taleplerde bulunabilmektedirler.

ERASMUS+ Başvuru formundan da görüleceği üzere Yabancı Dil Sınav sonuçları Yabancı Diller Bölümü tarafından onaylanacak ve Erasmus Koordinatörlüğüne toplu olarak iletilecektir. Bu nedenle öğrencilerimizin ERASMUS+ başvurusu yaparken ayrıca Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesini iletmesine gerek duyulmamaktadır.

TOEFL ITP Denkliği