DUYURUYU PAYLAŞIN

Değerli Öğrencilerimiz,

2023-2024 Akademik yılı Güz dönemi ilanı Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Staj Hareketliliği Duyurusu öğrencilerimizin elektronik postalarına iletilmiştir. İlanımız https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris?returnUrl=%2F   adresinde 15 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanmış olup; başvurularınızı ve işlemlerinizi yaptığınız 23.05.2023-19.06.2023 15:00 tarihleri arasında olan ilan 03.07.2023-17.07.2023 saat 16.00'ya kadar uzatılmıştır. Başvurular https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris?returnUrl=%2F adresinden e-devlet üzerinden giriş yaparak yapılabilmektedir.  Başvuru koşulları ve hangi evraklarla başvuru yapabileceğiniz Üniversitemiz web sayfasında ve elektronik postalar aracılığıyla duyurulan ilanda yer almaktadır.  

Başvurularda 2022-TR01-KA131-HED-000053722 (AKÜ), 2022-TR01-KA131-HED-0000064914 (AYBÜ), 2022-TR01-KA131-HED-0000065415 (AYBÜ) proje bütçelerinin durumları değerlendirilerek yapılacaktır.Ortak projelerden 7 öğrencinin hibelendirilmesi planlanmaktadır. Başvurular ERASMUS BAŞVURU https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris?returnUrl=%2F    platformu üzerinden yapılacaktır. Başvuru sistemi bütün Türkiye için ortak başvuru sistemi olduğundan başvuru esnasında oluşabilecek sorular için erasmus@etu.edu.tr adresinden destek talep edilebilir.

İlanda başvuru sahipleri başvuru formlarına 5 tercih olarak firmaları yazacaklardır. Üniversitemizin anlaşmalı olduğu firmalar içinden tercih yaparak başvuru yapacak öğrenciler; kabul mektubu yükleme kısmına herhangi bir yükleme yapmayacak olup; adaylar öğrenim anlaşmalarına yalnızca kendi bilgilerini ekleyerek Word olarak yükleyecektir. Kendi girişiminizle firma/kuruluşlardan aldığınız kabul mektubu ve iş planı doldurulmuş bir Learning Agreement ile de başvurabilirsiniz. Kendi bulduğu firma ile başvuru yapacak olan öğrenciler için gerekli olan diğer başvuru evrak listesi ekte yer alan ilanda bulunmaktadır. 

İlanda başvuru sahipleri başvuru formlarına 5 tercih olarak firmaları yazacaklardır. Kendi girişiminizle firma/kuruluşlardan aldığınız kabul mektubu ve iş planı doldurulmuş bir Learning Agreement ile de başvurabilirsiniz. Kendi bulduğu firma ile başvuru yapacak olan öğrenciler için gerekli olan diğer başvuru evrak listesi ekte yer alan ilanda bulunmaktadır. 

 

Kabul mektubunun içermesi gereken asgari şartlar:

  • Kendi bulduğu firma ile başvuran öğrencilerin kurum/kuruluşlardan alacakları kabul mektupları kurum/kuruluşların antetli kağıdına ıslak imzalı, mühürlü hazırlanmalıdır. (Taratılmış olarak iletilecek, staj esnasında orijinalleri firmadan alınarak dönüşte getirilecektir.)
  • Metin içerisinde Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında güz döneminde ortak eğitim (staj) yapılacağı ifadesi yer alması gerekmekte olup, stajın gerçekleşeceği tarihler 90 günü aşmamalı ve başlangıç-bitiş tarihleri hafta içi ­ (20.09.2023- 18.12.2023) olması planlanmaktadır. Ayrıca kabul mektubunun kurum tarafından yazıldığı tarih (imza tarihi) firmaların kabul mektubu gönderebileceği ve sizlerin son başvuruyu yapabileceğiniz son tarih 17.07.2023 tarihini geçemez.

 

Başvuru tarihinden sonra sisteme giriş yapılamayacak olup son tarihten sonra imzalanmış kabul mektupları da kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihinden sonra sistem hatası nedeniyle başvuru yapamadığını beyan eden dilekçe veren öğrencilerin başvuruları da kabul edilmeyecektir ve herhangi bir uzatma işlemi yapılmayacaktır. Sistemsel hata alan öğrencilerin başvuru tarihleri içerisinde mesai saatleri içerisinde Dış İlişkiler Müdürlüğü ile iletişime geçerek yardım almaları veya sorunlarını erasmus@etu.edu.tr adresinden ileterek sorunun çözümünü talep ederek, problemlerinin çözümünü takip ederek başvuru yapmaları beklenmektedir. Sisteme e-devlet üzerinden giriş yapılarak başvuru yapılmasından ötürü YÖK sisteminde kayıtlı olmayan öğrenciler, eğitim dönemine ara veren öğrenciler veya öğrencilikleri askıya alınmış öğrenciler başvuru yapamaktadırlar. YÖK sistemi ile ilgili sorunlar/problemlerin çözümü için lütfen Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçiniz. Öğrencilik durumları nedeniyle başvuru yapamayan öğrencilerimizin durumlarının Erasmus Koordinatörlüğü ile ilgilisi bulunmamakta olup, durumun düzeltilmesini bölümleri/ Öğrenci İşleri Müdürlüğü aracılığıyla talep edebilirler. Öğrencilerimizin bu durumları nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için başvurularını son güne son ana bırakmamaları tavsiye olunur. Son zaman diliminde başvuru yapılmaya çalışılmasından dolayı oluşabilecek teknik aksaklıklardan dolayı süre uzatımı, başvuru düzeltme işlemi yapılamayacaktır.

Evrakların aslının kurumdan posta ile gelmesi zaman aldığı için firma tarafından size iletilmiş olan taratılmış kabul mektubu ve ekte biletilen Learning Agreement alacağınız tamamlanmış Learning Agreement (LA) ile, başvuru yapılabilirsiniz. Ancak orijinal evrakın karşı kurumdan temin edilmesi ve sizde de bulunan evrakın saklanarak istendiğinde Koordinatörlüğümüze sunulması için ve vize başvurusu yapacak öğrencilerin bu evrakların asıllarına ihtiyaçları olduğundan asıllarının 3'er nüsha olarak hemen postalanmasını istemeleri tavsiye edilmektedir.

 

  • Bir Kabul Mektubu (Acceptance Letter) örneği sunulmaktadır. Kırmızı ile yazılmış olanlar dikkat etmeniz gereken noktalardır.
  • Kabul mektubunda belirtilmesi gereken konulardan birisi de firmaların öğrencilere maaş verip vermeyeceği konusudur. Firmanın öğrenciye maaş verip vermeyeceği kabul mektubunda belirtilmelidir. Başvuru yapacak öğrencilerimizin, kabul mektuplarında bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

 Learning agrementlarda; 

  • Erasmus+ Bölüm Koordinatörünüzü ekte göndermiş olduğumuz dosyadan seçerek yazabilirsiniz. Erasmus+ Kurum Koordinatörümüz ise Dr. Işıl Ruhi SİPAHİOĞLU hocamızdır. ''Responsible person'' kısımlarına bölüm koordinatörünüzün adını yazmanız gerekmektedir.

 

COVID-19 BİLGİLENDİRMESİ

COVID-19 salgının devam etmesi ve koşulların sürekli değişmesi veya belirsizliğini tekrar etmesinden dolayı, hareketliliklerin fiziksel veya sanal veya hibrit (hem fiziksel hem sanal) şeklinde mi yapılacağı hareketliliğe başlanmadan hemen öncesine kadar belirsizliğini korumaktadır. Ortak üniversite ve ortak ülkenin durumu, vaka sayısı, aşılama durumu vb. gibi etkenler hareketlilikleri etkilemektedir. Hak kazanan öğrencilerimizin süreçleri fiziksel hareketlilik gerçekleştirilebilecekmiş gibi yapılacak olup süreç içerisinde karşılıklı değerlendirmelerle gözden geçirilmeye devam edilecek olup herhangi bir sorun çıkmaması durumunda gerçekleştirilebilecektir.

Yaşanan salgın süreci nedeniyle vize başvurularında ülkeler çeşitli yeni şartların yanı sıra seyahat edeceklerden PCR testi, aşı, karantina, sağlık sigortaları gibi taleplerde bulunabilmektedirler.

ERASMUS+ başvuruları artık ortak bir sistem üzerinden alındığından ötürü her bir aday öğrencinin e-devlet üzerinden temin ettiği not dökümünü, onaylı TOEFL sonuçlarını ve diğer evrakının taranmış versiyonlarını sisteme yüklemesi gerekmektedir.

TOBB ETÜ Erasmus Koordinatörlüğü

 

Not: Öğrencilerimiz sistem ile ilgili sorularını erasmus@etu.edu.tr adresi üzerinden bize iletirlerse, bu sorular genel bir sıkça sorulan sorular başlığı altında toplanarak yazılı veya sözlü olarak genel olarak sizlerle paylaşılacaktır.

 

Staj Başvuru Formu

Guideline Learning Agreement_Traineeships

Koşullar ve Sı̇stem Hakkında Bı̇lgı̇lendı̇rme (2023-2024 Akademı̇k Yılı Güz Dönemı̇)

ERASMUS 2023-2024 Güz Dönemi ilanı Firma Listesi

Learning Agreement_Traineeships

Örnek Acceptance Letter

TOEFL ITP Denklı̇ği