DUYURUYU PAYLAŞIN

Değerli Öğrencilerimiz,

2023-2024 Akademik yılı Yaz dönemi ve 2024-2025 Güz ve Bahar Dönemleri ilanı Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Mezuniyet Sonrası Staj Hareketliliği Duyurusu öğrencilerimizin elektronik postalarına bu elektronik posta ile iletilmiştir. İlanımız https://turnaportal.ua.gov.tr  adresinde 13 Mart 2024 tarihinde yayınlanmış olup, okulla ilişiği kesilmemiş ve hali hazırda mezun olabilecek son sınıf öğrencilerimizin başvurabildiği ilanımıza başvurularınızı ve işlemlerinizi 13.03.2024-02.04.2024 16:00 tarihleri arasında https://turnaportal.ua.gov.tr   adresinden e-devlet üzerinden giriş yaparak yapılabilmektedir.  Başvuru koşulları ve hangi evraklarla başvuru yapabileceğiniz Üniversitemiz web sayfasında ve elektronik postalar aracılığıyla duyurulan ilanda yer almaktadır.  Başvurular 2023-1-TR01-KA131-HED-000113141, projesinden değerlendirilecektir. Başvurular ERASMUSBAŞVURU https://turnaportal.ua.gov.tr     platformu üzerinden yapılacaktır. Başvuru sistemi bütün Türkiye için ortak başvuru sistemi olduğundan başvuru esnasında oluşabilecek sorular için erasmus@etu.edu.tr adresinden destek talep edilebilir.

İlanda başvuru sahipleri başvuru formlarına 5 tercih olarak firmaları yazabilirler. Kendi bulduğu firma ile başvuru yapacak olan öğrenciler için gerekli olan diğer başvuru evrak listesi ekte yer alan ilanda bulunmaktadır. 

Kabul mektubunun içermesi gereken asgari şartlar:

  • Kendi bulduğu firma ile başvuran öğrencilerin kurum/kuruluşlardan alacakları kabul mektupları kurum/kuruluşların antetli kağıdına ıslak imzalı, mühürlü hazırlanmalıdır. (Taratılmış olarak iletilecek, staj esnasında orijinalleri firmadan alınarak dönüşte getirilecektir.)
  • Metin içerisinde Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Mezuniyet Sonrası Staj Hareketliliği kapsamında öğrencilerin kendi belirlediği bir tarih aralığında staj yapılacağı ifadesi yer alması gerekmektedir.

!!!!!!!Öğrencilerimizin bir diğer dikkat etmesi gereken husus ise Learnin Agreement'da  Before the Mobility kısmının Table B bölümünde sadece 3.seçeneği (aşağıda verilmiş olan tablo) doldurmaları gerekmektedir.

3.The traineeship is carried out by a recent graduate and, upon satisfactory completion of the traineeship, the institution undertakes to:

Award ECTS credits  (or equivalent):  Yes ☐    No ☐   

If yes, please indicate the number of credits: ….

Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility Document (highly recommended): Yes ☐   No ☐

Başvuru tarihinden sonra sisteme giriş yapılamayacak olup son tarihten sonra imzalanmış kabul mektupları da kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihinden sonra sistem hatası nedeniyle başvuru yapamadığını beyan eden dilekçe veren öğrencilerin başvuruları da kabul edilmeyecektir ve herhangi bir uzatma işlemi yapılmayacaktır. Sistemsel hata alan öğrencilerin başvuru tarihleri içerisinde mesai saatleri içerisinde Dış İlişkiler Müdürlüğü ile iletişime geçerek yardım almaları veya sorunlarını erasmus@etu.edu.tr adresinden ileterek sorunun çözümünü talep ederek, problemlerinin çözümünü takip ederek başvuru yapmaları beklenmektedir. Sisteme e-devlet üzerinden giriş yapılarak başvuru yapılmasından ötürü YÖK sisteminde kayıtlı olmayan öğrenciler, eğitim dönemine ara veren öğrenciler veya öğrencilikleri askıya alınmış öğrenciler başvuru yapamaktadırlar. YÖK sistemi ile ilgili sorunlar/problemlerin çözümü için lütfen Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçiniz. Öğrencilik durumları nedeniyle başvuru yapamayan öğrencilerimizin durumlarının Erasmus Koordinatörlüğü ile ilgilisi bulunmamakta olup, durumun düzeltilmesini bölümleri/ Öğrenci İşleri Müdürlüğü aracılığıyla talep edebilirler. Öğrencilerimizin bu durumları nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için başvurularını son güne son ana bırakmamaları tavsiye olunur. Son zaman diliminde başvuru yapılmaya çalışılmasından dolayı oluşabilecek teknik aksaklıklardan dolayı süre uzatımı, başvuru düzeltme işlemi yapılamayacaktır.

Evrakların aslının kurumdan posta ile gelmesi zaman aldığı için firma tarafından size iletilmiş olan taratılmış kabul mektubu ve ekte biletilen Learning Agreement alacağınız tamamlanmış Learning Agreement (LA) ile, başvuru yapılabilirsiniz. Ancak orijinal evrakın karşı kurumdan temin edilmesi ve sizde de bulunan evrakın saklanarak istendiğinde Koordinatörlüğümüze sunulması için ve vize başvurusu yapacak öğrencilerin bu evrakların asıllarına ihtiyaçları olduğundan asıllarının 3'er nüsha olarak hemen postalanmasını istemeleri tavsiye edilmektedir.

  • Bir Kabul Mektubu (Acceptance Letter) örneği sunulmaktadır. Kırmızı ile yazılmış olanlar dikkat etmeniz gereken noktalardır.
  • Kabul mektubunda belirtilmesi gereken konulardan birisi de firmaların öğrencilere maaş verip vermeyeceği konusudur. Firmanın öğrenciye maaş verip vermeyeceği kabul mektubunda belirtilmelidir. Başvuru yapacak öğrencilerimizin, kabul mektuplarında bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

 Learning agrementlarda; 

  • Erasmus+ Bölüm Koordinatörünüzü ekte göndermiş olduğumuz dosyadan seçerek yazabilirsiniz. Erasmus+ Kurum Koordinatörümüz ise Dr. Öğr. Üye. Işıl Ruhi SİPAHİOĞLU hocamızdır. ''Responsible person'' kısımlarına bölüm koordinatörünüzün adını yazmanız gerekmektedir. Bununla birlikte Fakülte/Bölüm bilgisine ise Hocamızın bilgileri girilmelidir. Yanlış bilgilerle doldurulmuş formlar kabul edilmeyecektir.

COVID-19 BİLGİLENDİRMESİ

COVID-19 salgının devam etmesi ve koşulların sürekli değişmesi veya belirsizliğini tekrar etmesinden dolayı, hareketliliklerin fiziksel veya sanal veya hibrit (hem fiziksel hem sanal) şeklinde mi yapılacağı hareketliliğe başlanmadan hemen öncesine kadar belirsizliğini korumaktadır. Ortak üniversite ve ortak ülkenin durumu, vaka sayısı, aşılama durumu vb. gibi etkenler hareketlilikleri etkilemektedir. Hak kazanan öğrencilerimizin süreçleri fiziksel hareketlilik gerçekleştirilebilecekmiş gibi yapılacak olup süreç içerisinde karşılıklı değerlendirmelerle gözden geçirilmeye devam edilecek olup herhangi bir sorun çıkmaması durumunda gerçekleştirilebilecektir.

Yaşanan salgın süreci nedeniyle vize başvurularında ülkeler çeşitli yeni şartların yanı sıra seyahat edeceklerden PCR testi, aşı, karantina, sağlık sigortaları gibi taleplerde bulunabilmektedirler.

ERASMUS+ başvuruları artık ortak bir sistem üzerinden alındığından ötürü her bir aday öğrencinin Öğrenci İşleri Müdürü Adviye SARI’nın imzasını taşıyan orjinal  not dökümünün eklenmesi ( onaylı not dökümünün üzerinde 100’lük sistemden notlar yer almaktadır; değerlendirmede 100’lük sistemden yapıldığından bu not dökümü öğrencinin yararına olduğundan önem arz etmektedir.), Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının “Aslı gibidir.” onaylı TOEFL sonuçlarını ve diğer evrakının taranmış versiyonlarını sisteme yüklemesi gerekmektedir. Orjinallerini ise başvuru tarihleri içerisinde Erasmus Koordinatörlüğüne elden teslim etmesi gerekmektedirBu iki başvuru biçiminden herhangi birini veya/ve ikisini de  tamamlamayanlar şeklen red edilecektir.

TOBB ETÜ Erasmus Koordinatörlüğü

Not: Başvurularda bilgiler girilirken TOEFL ITP için TOEFL PBT başlığı  seçilmesi ve buna uygun puanın beyan edilmesi; TOEFL IBT puanları içinse TOEFL başlığının seçilmesi ve buna uygun bir beyan gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Doğru beyanlar yapılmadığı takdirde değerlendirme aşamasında problem yaratmakta ve uygun bir puanlama yapılamamaktadır. 

Not: Kendilerinin kabul aldıkları firma ile başvuru gerçekleştirecek öğrencilerimizin minimum değerleri sağlaması koşuluğuyla  Koordinatörlüğe bilgi vererek vize de gerçekleşen güncel durumları göz önünce bulundurarak ilgili büyükelçilikten değerlendirme sonrasına denk gelecek şekilde bireysel randevu almaları tavsiye olunur.

Not: Öğrencilerimiz sistem ile ilgili sorularını erasmus@etu.edu.tr adresi üzerinden bize iletirlerse, bu sorular genel bir sıkça sorulan sorular başlığı altında toplanarak yazılı veya sözlü olarak genel olarak sizlerle paylaşılacaktır.