DUYURUYU PAYLAŞIN

2023-2024 Güz ve Bahar dönemi Erasmus+ Yükseköğretimde Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvuruları 20.03.2023 tarihi saat 15:00'a  kadar erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinden e-devlet şifresi girilerek yapılacaktır. TOEFL sonucunun Yabancı Diller Bölümü Başkanlığından onaylatılmış halinin Dış İlişkiler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Beyanı ile TOEFL sonucu arasında farklılık bulunan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılacaktır.   

İlana çıkılan kontenjanlar web sayfasında yer alan anlaşma kontenjanlarından farklı olup yerleştirilme yapılmayacak veya kontenjanları müsait olmayan bazı üniversiteler listeden çıkarılmıştır.

Lütfen başvuru formlarınızı bilgisayar ortamında doldurunuz. El yazısı ile doldurulan formlar kabul edilmeyecektir. Doldurduktan sonra çıktı alıp imzalanarak taratılıp sisteme yüklenecektir. Orijinal ıslak imzalı formların saklanması önem arz etmektedir. Süreç içerisinde gerek duyulduğunda ulaştırılması istenecektir. 

2023-2024 Öğrenim Hareketliliği İlan

2023-2024 Üniversite Anlaşmaları

Öğrenim Hareketliliği Ön Başvuru Formu

2023-2024 Koordinatörler