DUYURUYU PAYLAŞIN

21.09.2020 Tarihli 12 kişilik İngilizce Öğretim Görevlisi Kadrosu için Başvuru Ön Değerlendirme Sonuçları

Aşağıda isimleri yazılı adaylar için GİRİŞ SINAVI (31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 4 Mart 2014 gün ve 28931 Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri uyarınca yapılması gereken sözlü sınav) 12.10.2020-15.10.2020 tarihleri arasında ZOOM uygulaması üzerinden online platformda yapılacaktır. Giriş sınavlarının tümü 617 597 8746 nolu Zoom ID üzerinden gerçekleştirilecektir. Adayların belirtilen gün ve saatte 50 dklık bir ders planıyla hazır bulunmaları gerekmektedir. Ders planı dinleme, konuşma, yazma, okuma ve/veya gramer öğretimine odaklı olabilir.

  TC Kimlik No ALES ALES*0,40 Dil Puanı Dil Puanı *0,60 Toplam Lisans Mezuniyet Notu Durum Giriş Sınavı
1 51***12 91,78 36,71 96,25 57,75 94,46 73,16 Öndeğerlendirme Başarılı  12.10.2020 Saat 09:30
2 20***60 91,24 36,50 96,25 57,75 94,25 68,96 Öndeğerlendirme Başarılı  12.10.2020 Saat 13:30
3 29***92 85,31 34,12 100 60 94,12 93,93 Öndeğerlendirme Başarılı  12.10.2020 Saat 10:30
4 12***06 86,86 34,74 97,5 58,5 93,24 70,13 Öndeğerlendirme Başarılı  12.10.2020 Saat 14:30
5 18***30 84,98 33,99 97,5 58,5 92,49 76,66 Öndeğerlendirme Başarılı  12.10.2020 Saat 11:30
6 52***86 87,16 34,86 95 57 91,86 87,40 Öndeğerlendirme Başarılı  13.10.2020 Saat 13:30
7 21***50 86,97 34,79 95 57 91,79 87,16 Öndeğerlendirme Başarılı  13.10.2020 Saat 10:30
8 30***78 88,05 35,22 90 54 89,22 70,36 Öndeğerlendirme Başarılı  13.10.2020 Saat 14:30
9 12***06 77,30 30,92 96,25 57,75 88,67 92,06 Öndeğerlendirme Başarılı  13.10.2020 Saat 15:30
10 34***12 80,58 32,23 92,5 55,50 87,73 89,96 Öndeğerlendirme Başarılı  13.10.2020 Saat 11:30
11 11***54 70,00 28,00 98,75 59,25 87,25 59,16 Öndeğerlendirme Başarılı  12.10.2020 Saat 15:30
12 15***56 70,00 28,00 96,25 57,75 85,75 90,00 Öndeğerlendirme Başarılı  13.10.2020 Saat 09:30
13 29***66 71,47 28,59 95 57 85,59 75,73 Öndeğerlendirme Başarılı  14.10.2020 Saat 09:30
14 46***02 77,73 31,09 90 54 85,09 92,80 Öndeğerlendirme Başarılı  14.10.2020 Saat 10:30
15 62***10 70,00 28,00 95 57 85,00 68,09 Öndeğerlendirme Başarılı  14.10.2020 Saat 11:30
16 28***96 85,11 34,04 85 51 85,04 96,50 Öndeğerlendirme Başarısız (Eksik Belge)  
17 33***68 70,00 28,00 95 57 85,00 84,60 Öndeğerlendirme Başarısız (Eksik Belge)  
18 42***28 67,15 26,86 88,75 53,25 80,11 75,73 Öndeğerlendirme Başarısız (Eksik Belge)