DUYURUYU PAYLAŞIN

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde açılacak olan İkinci Yabancı Dil Derslerinin Muafiyet sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin 3 Ocak 2020 Cuma  günü saat 12:30’a kadar İkinci Yabancı Dil Programları Koordinatörü Dr. Elif Kalemci’ye (Y423) dilekçe vermesi gerekmektedir.

7-8 Ocak 2020  tarihlerinde yapılması planlanan muafiyet sınavlarının kesin tarih ve saatleri daha sonra duyurulacaktır.

"Lisans Programları İngilizce ve İkinci Yabancı Dil Öğretimi ve Uyulacak Esaslara İlişkin Yönerge"sinin MADDE 10/A- Ek: 08.02.2018 tarih 03/1 sayılı Senato Kararı’na göre

(2) Öğrenciler daha önce başarmış veya muaf olmuş oldukları bir İYD dersinin muafiyet sınavına giremezler.

(3) Ortak eğitim döneminde bulunan öğrenciler muafiyet sınavlarına giremezler.

 (4) Yabancı Diller Bölümü tarafından döneminde açılan derslerin muafiyet sınavında alınan puanlar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 27. maddesine göre verilir.

 (5) Muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler elde ettikleri harf notunu yükseltmek amacıyla söz konusu dersi ister aynı dönem isterse takip eden dönemlerde alabilirler. Dersin muafiyet sınavı ile aynı dönem alınması durumunda muafiyet sınav puanı dikkate alınmaksızın öğrencilerin not döküm belgelerine elde edilen ders başarı puanı işlenir ve genel not ortalaması hesabına dâhil edilir. Muafiyet sınavından sonraki dönemlerde ilgili dersin alınması durumunda elde edilen ders başarı puanı genel not ortalaması hesabına dâhil edilir ancak muafiyet sınavı ile önceden alınan harf notunun not dökümünde gösterilmesine devam edilir.