DUYURUYU PAYLAŞIN

 

 1. Tüm öğrenciler İYD dersi almak zorunda mı?

Üniversitede lisans programları için İYD001/001Y, İYD002/002Y, İYD003/003Y ve İYD004/004Y ikinci yabancı dil dersleri zorunlu derslerdir.

 1. İYD kapsamında hangi diller bulunmaktadır?

İYD dersleri kapsamında Almanca, Arapça, Fransızca, Çince, İtalyanca, Rusça, Japonca ve İspanyolca dilleri bulunmaktadır.

 1. İYD dersleri Avrupa Dil Portfolyosu denkliği nedir?

İkinci Yabancı Dil Programlarındaki İYD001/001Y, İYD002/002Y kodlu derslerin içeriği Avrupa Dil Portfolyosu A1 dil düzeyini, İYD003/003Y, İYD004/004Y kodlu derslerin içeriği Avrupa Dil Portfolyosu A2 dil düzeyini kapsamaktadır.

 1. İYD dersini almadan önce dil tercih sistemi nasıl işlemektedir?

Öğrenciler, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından duyurulan sürede ikinci yabancı dil tercihini lisans öğreniminin birinci ders dönemi içinde yapmak zorundadır. Dil tercihini süresi içinde yapmayan öğrencilerin dil atamaları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yapılır.

 1. İYD derslerine ne zaman başlarım?

Öğrenciler 001 kodlu İYD derslerini dönem dersi olarak lisans öğreniminin beşinci döneminde almaya başlar; ancak bu dersler öğrencilerin isteğine ve bölüm müfredatlarının uygunluğuna bağlı olarak dil tercihinin yapıldığı dönemden sonra erken olarak da alınmaya başlanabilir.

 1. Dersler ön koşullu mu?

Evet, dersler ön koşulludur. 002 kodlu İYD dersinin ön koşulu 001, 003 kodlu İYD dersinin ön koşulu 002, 004 kodlu İYD dersinin ön koşulu 003 kodlu derstir.

 1. Dersi aldıktan sonra dil tercihimi değiştirebilir miyim?

Öğrenciler, tercih ettikleri ikinci yabancı dil derslerini bir defaya mahsus olmak üzere değiştirme talebinde bulunabilirler. Bunun için aşağıda belirtilen dönemlerden sadece biri içerisinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. a) Öğrenciler 001 kodlu İkinci Yabancı Dil dersini ilk defa aldıkları dönemin ekle sil tarihinin en az 5 iş gün öncesine kadar Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına 3 farklı dil tercihini belirterek başvuruda bulunabilirler. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı kontenjanların uygunluğu çerçevesinde öğrencilere yeni ikinci yabancı dil dersini yükler ve aynı dönem içerisinde bu derse devam etme olanağı sağlar. b) Öğrenciler 001 kodlu ilk İkinci Yabancı Dil dersini ilk defa aldıkları dönemin sonunda bütünleme sınavları sonrası başarı notlarının bildirim tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına 3 farklı dil tercihini belirterek başvuruda bulunabilirler. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı kontenjanların uygunluğu çerçevesinde öğrencilerin yeni ikinci yabancı dil dersini ilk açıldığı dönem almasını sağlar.

 1. İYD dersinden muaf olmak istiyorum, muafiyet sistemi nasıl işlemektedir?

Muafiyet sınavları iki farklı şekilde uygulanmaktadır.

 1. Üniversite tarafından uygulanan ders muafiyeti ile dersten muafiyet verilebilir. Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı, öğrencilerin talepte bulunmaları halinde, dönem başlarında, o dönem dersi olarak açmış olduğu her bir İYD dersi için ayrı ayrı muafiyet sınavı düzenler. Muafiyet sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ders kayıt dönemi içerisinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
 2. Uluslararası yabancı dil sınavları ile muafiyet verilebilir. Öğrenciler tercih etmiş oldukları ikinci yabancı dile ait aşağıdaki tabloda yer alan İYD derslerinden yine aynı tabloda belirtilen uluslararası sınavlarla muafiyet elde edebilirler.
 1. Ortak Eğitim döneminde Üniversite tarafından yapılan muafiyet sınavına girebilir miyim?

Ortak eğitim döneminde bulunan öğrenciler dönem başında Üniversite tarafından yapılan muafiyet sınavlarına giremezler. Ancak Uluslararası muafiyet sınavına girebilirler.

 1. Muafiyet sınav not sistemi nedir?

Yabancı Diller Bölümü tarafından döneminde açılan derslerin muafiyet sınavında alınan puanlar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 27. maddesine göre verilir. Öğrencilerin Tablo 2’de belirtilen uluslararası yabancı dil sınavlarından elde ettikleri muafiyet not döküm belgesine “M” notu olarak işlenir.   

 1. Dönem başında Üniversite tarafından yapılan ders için muafiyet sınavına girdim ancak notumdan memnun değilim dersi alabilir miyim?

Muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler elde ettikleri harf notunu yükseltmek amacıyla söz konusu dersi ister aynı dönem isterse takip eden dönemlerde alabilirler. Dersin muafiyet sınavı ile aynı dönem alınması durumunda muafiyet sınav puanı dikkate alınmaksızın öğrencilerin not döküm belgelerine elde edilen ders başarı puanı işlenir ve genel not ortalaması hesabına dâhil edilir. Muafiyet sınavından sonraki dönemlerde ilgili dersin alınması durumunda elde edilen ders başarı puanı genel not ortalaması hesabına dâhil edilir ancak muafiyet sınavı ile önceden alınan harf notunun not dökümünde gösterilmesine devam edilir.

 1. Dersler hangi günlerde yapılıyor?

İYD dersleri Çarşamba ve Cumartesi günlerindedir. Bir dönemde haftada 5 saat toplamda bir dönemde 60 saat ders işlenmektedir.

 1. YİP programı nedir? Her dil için YİP programı var mı?

Hazırlıktan bölüme düzensiz statüde geçen öğrencilerin ve kontenjan dahilinde üst sınıf öğrencilerinin İYD kodlu dersleri alternatif olarak alabilecekleri bir programdır. Almanca, İspanyolca ve Rusça dilleri için YİP programı vardır. Öğrenciler YİP programında bir dönemde İYD 001Y ve İYD 002Y (YİP 1) veya İYD 003Y ve İYD 004Y (YİP 2)  kodlu dersleri bir arada alabilirler. İYD 001-002-003-004 kodlu dönemlik İYD dersleri ile İYD 001Y-002Y-003Y-004Y kodlu YİP dersleri kredi ve içerik bakımından eşdeğer derslerdir. Bu sebeple öğrenciler diledikleri takdirde İYD kodlu derslerin bir kısmını YİP programı ile diğer kısmını ise dönemlik İYD kodlu dersler ile tamamlayabilirler.

 1. YİP programına hangi ders kodu ile kayıt olabilirim?

 Öğrencilerin İYD kodlu dersleri YİP çerçevesinde almaları için ders kayıt döneminde YİP 1 için İYD 001Y ve İYD 002Y kodlu derslere, YİP 2 içinse İYD 003Y ve İYD 004Y kodlu derslere aynı anda kayıt olmaları gerekmektedir.

 1. YİP dersleri kaç kredidir?

  YİP dersleri 6 kredilik derslerdir.

 1. YİP programı başarı puanları nasıl olur?

   YİP programları çerçevesinde dönem içi değerlendirme sınavlarının ve dönem sonu sınavının ders başarı notu içindeki ağırlığını Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı belirler ve her dönem başında öğrencilere duyurur. YİP programları sonunda elde edilen ders başarı puanları TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 27. maddesine göre değerlendirilir. YİP 1’in sonunda elde edilen harf notu İYD 001Y ve İYD 002Y için, YİP 2’nin sonunda elde edilen harf notu ise İYD 003Y ve İYD 004Y için aynı olacak şekilde işlenir.

 1. YİP programına ekle-sil’de kayıt yaptırabilir miyim?

HAYIR. YİP kapsamında alınan dersler ders kayıt süresi bitiminden sonra değiştirilemez, bu dersler için ders ekle sil uygulaması geçerli değildir. YİP’e geç kayıt yaptırılamaz.

 1. YİP derslerinden dersten vazgeçme haftasında vazgeçebilir miyim?

    HAYIR. YİP bağımsız bir program olduğundan dersten vazgeçme haftasında YİP derslerinden vazgeçilemez.

 1. YİP derslerine devam zorunluluğu var mı?

   EVET. YİP derslerini not yükseltmek için alan öğrenciler de dahil, tüm öğrencilerin derslere devam zorunluluğu vardır.

 1. Ortak eğitim uygulaması sırasında YİP derslerini alabilir miyim?

      HAYIR. Ortak eğitim uygulaması sırasında YİP derslerine kayıt yaptırılamaz.

 1. YİP programına ücret ödeyecek miyim?

     Hayır. YİP programına dönem ücreti dışında ayrıca bir ücret ödenmeyecektir

 1. YİP programının derslerini not yükseltmek için tekrar alabilir miyim?

    EVET. Öğrenciler not yükseltmek için YİP derslerini tekrar alabilirler.

 1. YİP dersleri için dönem başında muafiyet sınavlarına girebilir miyim?

     Hayır, YİP dersleri için muafiyet sınav uygulaması yoktur.

 1. YİP dersini not yükseltmek için alabilir miyim?

     Evet, YİP dersleri not yükseltmek için alınabilir.

 1. YİP dersinden başarısız olursam sonraki dönemlerde açılan İYD dersi alabilir miyim?

    Evet. YİP dersinden başarısız olan öğrenciler sonraki dönemlerde ister tekrar YİP programını isterse tek açılan İYD derslerini alabilirler.

 1. 27. YİP dersine devam ettim ama FF ile kaldım, sonraki dönemlerde alırsam devam zorunluluğum olacak mı?

           Evet, YİP derslerinde derslere devam zorunluluğu vardır.

 1. YİP dersini dinleyici olarak alabilir miyim?

    Sistem izin verdiği sürece ders dinleyici olarak alınabilir.

 1. YİP dersini dinleyici olarak alırsam sınavlarına girecek miyim?

     Hayır, dinleyici olarak alınan derslerin sınav sorumluluğu yoktur.

 1. Derslere gelmediğim günlerde sağlık raporu sunmam durumunda devamsızlığa işlenir mi?

     Hayır, sağlık raporu devamsızlık ve kısa sınavlar için geçerli değildir.

 1. Ders saatiyle çakışan ve katılımı zorunlu bir etkinlik veya toplantı olması durumunda derse devam durumum nasıl etkilenir?

     Üniversite veya Bölüm ile ilgili bir toplantı/etkinlik olması durumunda ilgili etkinliği gerçekleştiren Bölümden resmi yazı/mail gelmesi durumunda öğrenci dersten söz konusu saatler için muaf sayılabilir.

 1. 32. Ders saatiyle çakışan başka bir dersimin sınavı olursa derse devam durumum nasıl etkilenir?

     Öğrencinin ders sınav çakışması olursa Bölümünden yazı gelmesi durumunda devamsızlıktan muaf tutulabilir.

 1. Bütünleme sınavına isteğe bağlı olarak her öğrenci girebilir mi?

     Bütünleme sınavı Final sınavı yerine geçmektedir, bu nedenle devamsızlıktan kalmamış olan ve  FF veya E harf notu alan tüm öğrenciler bu sınava katılabilirler.