DUYURUYU PAYLAŞIN
2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca, 17-31 Ocak 2022 tarihleri arasında ilana çıkılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların nihai değerlendirme sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Başarılı olan asil adayın sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 (on beş) gün içerisinde pozisyonu kabul ettiğine dair bir dilekçe ile Dekanlığımıza başvurması gerekmektedir. 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi Alımıyla ilgili Nihai Değerlendirme Sonuç Tablosu
Sıra TC Kimlik Numarası Adı Soyadı Başvuru Yaptığı Bölüm Kadro ALES (Eşit Ağırlık) Puanı ALES (Eşit Ağırlık) Puanı (%30) Lisans Mezuniyet Not Ortalaması Lisans Mezuniyet Not Ortalaması (YÖK'ün dönüşüm tablosu 100 sistem) Lisans Mezuniyet Not Ortalaması (%30) Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanı (%10) Giriş Sınav Puanı Giriş Sınav Puanı (%30) Değerlendirme Puanı (65/100 ve üzeri başarılı) Sonuç
1 4********** Ay** Se*** Ge*** İktisat Bölümü Araştırma Gör. 89,56 26,868 3,81 95,56 28,668 85 8,5 47,75 14,325 78,361 Asil (Kabul)
2 4********** İh*** Çe*** İktisat Bölümü Araştırma Gör. 89,11 26,733 3,3 83,66 25,098 77,5 7,75 43,75 13,125 72,706 Yedek(Kabul)
3 1********** Vo**** Ah****** İktisat Bölümü Araştırma Gör. 88,8 26,64 3,21 81,56 24,468 91,25 9,125 30,5 9,15 69,383 Kontenjana dahil edilememiştir.
4 2********** Ra***  Ta*** İktisat Bölümü Araştırma Gör. 83,51 25,053 3,79 95,1 28,53 82,5 8,25 18 5,4 67,233 Kontenjana dahil edilememiştir.
5 1********** Ay**** Du*** İktisat Bölümü Araştırma Gör. 81,79 24,537 3,67 92,3 27,69 90 9 Sınava Girmedi   61,227 Başarısız(Ret)
6 1********** Se***** Öz**** İktisat Bölümü Araştırma Gör. 85,65 25,695 3,34 84,6 25,38 75 7,5 5 1,5 60,075 Başarısız(Ret)
7 4********** Ab****** Ko** İktisat Bölümü Araştırma Gör. 78,06 23,418 3,42 86,46 25,938 86,25 8,625 4 1,2 59,181 Başarısız(Ret)
8 1********** Ha**** Ka****** İktisat Bölümü Araştırma Gör. 81,83 24,549 3,2 81,33 24,399 83,75 8,375 4 1,2 58,523 Başarısız(Ret)
9 1********** N** Be*** Tu**** İktisat Bölümü Araştırma Gör. 83,66 25,098 3,02 77,13 23,139 80 8 Sınava Girmedi   56,237 Başarısız(Ret)
10 5********** Ay*** İn**** İktisat Bölümü Araştırma Gör. 80,46 24,138 3,14 79,93 23,979 75 7,5 Sınava Girmedi   55,617 Başarısız(Ret)