DUYURUYU PAYLAŞIN

TOBB ETÜ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ’NDEN DUYURULUR

 

2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca fakültemize alınacak İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğreti Görevlisi ilanına başvuran adaylara ait Başvuru Ön Değerlendirme Sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yönetmelik uyarınca 22.12.2022 tarihli ve 32051 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 1 kadro için ön değerlendirme sonucu başarılı bulunan adayların 20.01.2023 Cuma günü saat: 13.30’da yazılı sınav için TOBB ETÜ Ana Bina 1.Kat toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

 

TOBB ETÜ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SINAV BAŞVURU VE ÖN DEĞERLENDİRME LİSTESİ

BÖLÜM: İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI  (Kadro Sayısı: 1)

AD-SOYAD

MEZUN OLDUĞU LİSANS PROGRAMI

ALES

ALES %60

(A)

Y. DİL

Y. DİL %40

(B)

LİSANS NOT ORTALAMASI

SIRALAMA

(A+B)

ÖN DEĞERLENDİRME

SONUCU

 

Eren YÜNÜR

 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

 

74,48459

 

44,690754

 

68,75

 

27,5

 

76,66

 

1

 

72,190754

 

Sınava girmeye hak kazandı.

                   

 

*Ön değerlendirme MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.