Başvuru Bilgileri

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuruda İstenen Belgeler

1- Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi:

 Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının veya çıkış belgesinin noterden ya da alındıkları kurumlardan onaylı fotokopisi (Türkiye dışından alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir). Halen öğrenci olan adayların mezuniyet durumunda olduğunu gösterir, üniversitelerinden alacakları belge.

2- Not döküm belgesi (Transkript):

Lisans ve/veya yüksek lisans not dökümlerini ve akademik ortalamaları gösteren belgenin aslı ya da onaylı fotokopisi.

3- ALES sonuç belgesi:

İnternet çıktısı yeterlidir. Belge, geçerlilik süresi içerisinde olmalıdır. (ALES: 5 yıl geçerlidir.)

4- Yabancı dil belgesi:

TOEFL iBT, YDS(eYDS), YÖKDİL sınav sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi. TOBB ETÜ İngilizce Yeterlik Sınavına girerek yabancı dil belgesi almak isteyen adayların ilan edilen tarihte Yeterlik Sınavına girmeleri gerekmektedir. (YDS, E-YDS, YÖKDİL: 5 yıl geçerlidir) (TOEFL-IBT: 2 yıl geçerlidir.)

5- Bir (1) adet fotoğraf ve kimlik belgesi:

T.C. Kimlik numarası ve nüfus cüzdanının bir fotokopisi (A4 kağıda her iki yüzü de aynı tarafa gelecek şekilde çekilmeli ve T.C. Kimlik Numarası da aynı yüze yazılmalıdır).

6- Referans mektupları:

TOBB ETÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Referans Mektubu Formu'na yazılmış en az iki adet ayrı kişilerden (tercihen üniversite öğretim üyelerinden) alınmış mektup. Mektup kapağı yapıştırılmış ve imzalanmış zarf içerisinde teslim edilecektir.

7- Niyet mektubu:

Neden Yüksek Lisans veya Doktora yapacağını belirten mektup. Bu mektubun adayın hangi araştırma konularına ilgi duyduğunu, TOBB ETÜ' de hangi öğretim üyeleriyle birlikte çalışmayı istediğini, yüksek lisans veya doktoradan ne beklediği ve dereceyi alınca ne yapmayı planladığını içermesi gerekir.

8- Başvuru ücreti:

Garanti Bankası Mustafa Kemal Mahallesi Şubesi, Şube Kodu 1332, Hesap Numarası 6298460 (IBAN: TR28 0006 2001 3320 0006 2984 60) nolu hesaba 60,00 TL başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren belge (dekont). (Başvuru ücretinin iadesi hiçbir biçimde mümkün değildir!) Açıklama olarak lütfen adı, soyadı ve başvuru ücreti ibarelerini yazdırmayı unutmayınız.

9- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu

Ayrıca;

- TÜBİTAK BİDEB burslusu olarak başvuranların burs kazandıklarını gösterir belge.

- Teknokentlerde yer alan firmalarda veya AR-GE kuruluşlarında çalışıp Araştırma Bursu kapsamında tezli yüksek lisans başvurusunda bulunanlar için, çalışma belgesi ve çalıştıkları firmaların bu kapsamda olduğunu gösterir belge. 

Yabancı Uyruklu Adaylar

Başvuru belgelerine ek olarak, yabancı uyruklu adayların pasaportlarının fotokopisini başvuruyla birlikte vermesi gerekir. Ögrenim vizesi ve oturma izni kesin kabulden sonra istenir. ALES koşulunu yerine getiremeyen yabancı uyruklu adayların;

  • Doktora başvurusu için: GRE "Quantitative Reasoning" bölümünden 170 üzerinden en az 160 puan, "Analytical Writing" bölümünden 6 üzerinden en az 3,0 puan alması,
  • Burslu yüksek lisans başvurusu için: GRE "Quantitative Reasoning" bölümünden 170 üzerinden en az 160 puan, "Analytical Writing " bölümünden 6 üzerinden en az 3,0 puan alması,
  • Ücretli yüksek lisans başvurusu için: GRE "Quantitative Reasoning" bölümünden 170 üzerinden en az 156 puan, "Analytical Writing " bölümünden 6 üzerinden en az 3,0 puan alması gerekir.

Kayıt için gerekli evraklar

- ALES Sonuç Belgesinin onaylı fotokopisi.

- Yabancı Dil Belgesinin onaylı fotokopisi.

- Lisans Diplomasının onaylı örneği.

- Yüksek Lisans Diplomasının onaylı örneği (Doktora için)

- Yeni tarihli nüfus cüzdanının onaylı örneği ve nüfus cüzdanı aslının bir fotokopisi.

- Yeni tarihli ikametgâh belgesi.

- Erkek öğrenciler için bağlı oldukları askerlik şubelerinden alınacak askerlik müsaade belgesi.

- Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf.

- Burssuz öğrenciler için,

- KDV dâhil yüksek lisans eğitim ücreti senelik bedelinin 3 eşit taksitinin ilkinin, Garanti Bankası Mustafa Kemal Mahallesi Şubesi'ndeki 6298460 numaralı hesaba (IBAN: TR28 0006 2001 3320 0006 2984 60) yatırıldığını gösteren belge (dekont).

Tam Burs  (2023 - 2024 Öğrenim Yılı)

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak bölümdeki araştırma ve eğitim faaliyetlerine destek olan başarılı öğrencilere sağlanan burs olanağı:

Yüksek Lisans 

11.700 ₺

Doktora

12.600 ₺

Doktora Yeterlilik Sınavını Geçenler

13.500 ₺

 

 

 

 

 

 

 

Proje Bursu

Üniversite dışındaki kurumların desteklediği projelerde bölüm öğretim üyesine bağlı olarak araştırma yapan öğrencilere sağlanan burs olanağı

Personel Bursu

TOBB ETÜ çalışanlarına sağlanan burs olanağı

TÜBİTAK BİDEB Bursu

TÜBİTAK tarafından BİDEB bursuna layık görülen öğrencilere sağlanan burs olanağı

Not: Yalnızca tam burslu öğrencilere yaşam katkı payı ödenmekte olup, diğer burs çeşitlerinde yalnızca eğitim ücretinden muafiyet sağlanır.

 

2023 - 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜ ÜCRETİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

Yıllık

Dönemlik

Tüm Programlar

 

126.000 ₺

42.000 ₺

Not: Yaz dönemi öğrenim ücretleri enflasyon oranları göz önünde bulundurularak Mütevelli Heyet tarafından yeniden belirlenecektir. Öğrenim ücretinin tamamını akademik yıl başında ödemek isteyenler için üç dönem ücreti aynı tutar olarak yıllık ücret tahsil edilir .

- Dönemlik ücret öğrencinin kayıt yaptırmasına bakılmaksızın talep edilir.

- Lisansüstü program ücretleri Lisans Program ücretinin %30 u olarak oranlanmıştır.

- Dönemlik ücret yıllık ücretin 1/3’ü olarak hesaplanır.

 Başvuru Koşulları

Program

ALES

Dil

Lisans Not Ortalaması

Yüksek Lisans Not Ortalaması

Yüksek Lisans (Ücretli)

55

50

-

-

Yüksek Lisans (Burslu)

85

75

2,5 / 4,0

-

Doktora (Ücretli)

55

55

-

3,0 / 4,0

Doktora (Burslu)

85

75

2,5 / 4,0

3,2 / 4,0

 

* Yukarıdaki şartların tamamını sağlayamayan burslu öğrenci adayları TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ’ nin 7. Maddesinde yer alan şartlara göre başvuru yapabilirler:

MADDE 7 - (1) Bu yönergeye göre lisansüstü programlara burslu olarak kayıt olanların tamamı eğitim-öğretim ücretinden muaftır.

                    (2) Bursluluk statüleri aşağıdaki gibidir:

a) Tam Burs: Aylık yaşam katkı payı ödemesi veya kısmi yaşam katkı payı ile birlikte barınma yardımı seçeneklerinden birini kapsar.

b) Özel Başarı Bursu: Bu yönergenin 7’nci maddesinin ikinci paragrafındaki şartları sağlayan ve Rektörlükçe ilan edilen sayıdaki öğrencinin yararlandığı bursluluk statüsüdür. Aylık yaşam katkı payı ödemesi veya kısmi yaşam katkı payı ile birlikte barınma yardımı seçeneklerinden birini kapsar. Her iki seçenekteki yaşam katkı payı tutarı, tam burslu öğrenciler için belirlenen tutarın yüzde 50 fazlası olarak hesaplanır.

c) Bilimsel Başarı Bursu: TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları (BİDEB)  vb. programlardan burs kazanmış öğrencilerin yararlandığı bursluluk statüsüdür. Tam burslu öğrencilere ödenmekte olan yaşam katkı payının yüzde 40’ı oranında ödeme veya barınma yardımı seçeneklerinden birini kapsar. Bu statüdeki öğrencilerin ilgili programlardan aldığı bursun eğitim süresi içinde kesilmesi durumunda (öğrenciden kaynaklanan olumsuz nedenlerle kesilme durumu hariç) destek bursu kesilir; ancak öğrencinin eğitim ücreti muafiyetinin devam etmesi talebi, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

ç) Araştırma Bursu: Öğrenim ücreti muafiyetinden oluşur.

d) Proje Bursu: Üniversitede yürütülen dış kaynaklı projelerde ücret karşılığı görev yapanların yararlandığı bursluluk statüsüdür. Proje bursunun dayanağı olan projenin eğitim süresi içinde tamamlanması halinde öğrencinin eğitim ücreti muafiyetinin devam etmesi talebi, proje yürütücüsünün önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

e) Personel Bursu: Üniversitede görevli personelin yararlandığı burstur.