HABERİ PAYLAŞIN

12 Eylül 2021 Pazar günü Demokrasi ve Özgürlükler adasında TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “1924 Anayasasında Yönetim Sistemi ve Bu Dönemde İzlenen Kamu Politikaları Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf SARINAY ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem KIRCA’nın açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Çiğdem KIRCA oturum başkanlığını yürüttü.

 

İlk oturumda Doç. Dr. Fahri BAKIRCI, 1924 Anayasasının yapımında etkili olan tarihsel sürece, Anayasanın genel çerçevesine ve ruhuna ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Doç. Dr. Şeref İBA, 1924 Anayasasının hazırlık sürecini ve kanunlaşmasını, “İstasyon Toplantıları” ile başlayan tarihsel ve hukuksal süreç içinde ele aldı. Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU ise 1924 Anayasasında düzenlenen hükümet sistemini, dönemin ve bugünün tartışmaları ışığında teorik ve pratik yönleriyle irdeledi.

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ başkanlığında yürütülen ikinci oturumda, Doç. Dr. Ozan ERGÜL, 1924 Anayasasında yasama ve yürütme ilişkilerini, milletlerarası antlaşmalar ve dış politika ekseninde, günümüzle karşılaştırmalı olarak ele aldı. Prof. Dr. Tevfik GÜLSOY, 1924 Anayasasının yürürlükte bulunduğu tek parti döneminde ve çok partili dönemde demokratik yaşamı ve seçim sistemlerini değerlendirdi. Dr. Abbas KILIÇ ise 1924 Anayasası döneminde yasama işlemleri teorisi ekseninde TBMM kararlarını ve özel bir parlamento kararı olan yasama yorumunu irdeledi.

Sempozyumun tamamlanmasından sonra, panelistlere ve katılımcılara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf SARINAY ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem KIRCA tarafından, katılım belgeleri ve plaketleri sunuldu.