1.000 adet Oksijenatör ve 1.000 adet Tüpset alımı

Başlangıç Tarihi: 28.09.2023, 16:06 
Bitiş Tarihi: 10.10.2023, 14:00 
İhale Usulü: Açık İhale 
İhalenin Yapılacağı Yer: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi) Yaşam cad. No:5 Söğütözü /ANKARA (Numuneler bedelsiz olacaktır.) 
İhalenin Yapılacağı Tarih: 10.10.2023, 14:00 
Geçici Teminat Miktarı: Teklif bedelinin en az %3’ü oranında
İlgili Kişi: Cansel GÜVEN 
İlgili Kişi E-posta: cguven@tobbetuhastanesi.com.tr  

İhale Bilgileri:

İhale No: 2023/02

Satın Alınacak Mal/Hizmet: 1.000 adet Oksijenatör ve 1.000 adet Tüpset

İhale Başlangıç Tarihi ve Saati: 28.09.2023-11:00

İhale Bitiş Tarihi ve Saati:   10.10.2023-14.00

İhale Usulü: Açık İhale Usulü

İhalenin Yapılacağı Yer: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi)  Yaşam cad. No:5 Söğütözü /ANKARA

İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat: 10.10.2023-14.00

Numune Teslim İçin Son Tarih ve Saat ve Adres:  02.10.2023- 17:00 - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi)  Satınalma Müdürlüğü Yaşam cad. No:5 Söğütözü /ANKARA  (Numuneler bedelsiz olacaktır.)

Geçici Teminat Miktarı:  Bu ihalede teklif verilen toplam tutarın en az %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

İlgili Kişi: Cansel GÜVEN

İlgili Kişi E-posta: cguven@tobbetuhastanesi.com.tr

Bilgiler: Hastanenin yıllık oksijenatör ve tüpset ihtiyacının karşılanması

  • Teklif KDV hariç ve Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.
  • Ödeme vadesi fatura kesim tarihinden itibaren 120 gündür.
  • Herhangi bir avans veya ön ödeme yapılmayacaktır.
  • TOBB ETÜ Hastanesi; Üniversite Yükseköğretim Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde damga vergisi ödemekten muaftır.

İhale Dokümanının Temini: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi)  Yaşam cad. No:5 Söğütözü /ANKARA adresinde Satınalma Müdürlüğü’nden şartname ve ekleri 2.500 TL karşılığında temin edilebilir.

Tekliflerin Teslimi: Teklifler ihale bitiş tarih ve saatine kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi)  Yaşam cad. No:5 Söğütözü /ANKARA adresinde Satınalma Müdürlüğü’nde ilgili kişiye elden teslim edilmelidir.