900 adet Oksijenatör ve 900 adet Tüpset alımı

Başlangıç Tarihi: 11.03.2022, 11:00 
Bitiş Tarihi: 22.03.2022, 14:00 
İhale Usulü: Açık İhale 
İhalenin Yapılacağı Yer: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi) Yaşam Cad. No:5 Söğütözü /ANKARA 
İhalenin Yapılacağı Tarih: 22.03.2022, 14:00 
Geçici Teminat Miktarı: Teklif bedelinin en az %3’ü oranında
İlgili Kişi: Cansel GÜVEN 
İlgili Kişi E-posta: cguven@tobbetuhastanesi.com.tr 

İhale Bilgileri:

İhale No                                              : 2022/01

Satın Alınacak Mal/Hizmet              : 900 adet Oksijenatör ve 900 adet Tüpset

İhale Başlangıç Tarihi ve Saati        : 11.03.2022-11:00

İhale Bitiş Tarihi ve Saati                 : 22.03.2022-14.00

İhale Usulü                                        : Açıkİhale Usulü

İhalenin Yapılacağı Yer                    : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi) Yaşam cad. No:5 Söğütözü /ANKARA

İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat   : 22.03.2022-14.00

Numune Teslim İçin Son Tarih ve Saat ve Adres : 15.03.2022- 17:00 - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi) Satmalına Müdürlüğü Yaşam cad. No:5 Söğütözü /ANKARA (Numuneler bedelsiz olacaktır.)

Geçici Teminat Miktarı                   : Bu ihalede teklif verilen toplam tutarın en az %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

İlgili Kişi                                             : Cansel GÜVEN

İlgili Kişi E-posta                              : cguven@tobbetuhastanesi.com.tr

İhale ile İlgili Bilgiler                       : Hastanenin yıllık oksijenatör ve tüpset ihtiyacının karşılanması

  • Teklif KDV hariç ve Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.
  • Ödeme vadesi fatura kesim tarihinden itibaren 120 gündür.
  • Herhangi bir avans veya ön ödeme yapılmayacaktır.
  • TOBB ETÜ Hastanesi; Üniversite Yükseköğretim Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde damga vergisi ödemekten muaftır.

İhale Dokümanının Temini: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi) Yaşam cad. No:5 Söğütözü /ANKARA adresinde Satınalma Müdürlüğü'nden şartname ve ekleri 500 TL karşılığında temin edilebilir.

Tekliflerin Teslimi: Teklifler ihale bitiş tarih ve saatine kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi) Yaşam Cad. No:5 Söğütözü /ANKARA adresindeki Satın Alma Müdürlüğünde ilgili kişiye elden teslim edilmelidir.