Kalp Akciğer Makinesi ve İntraaortik Balon Pompası Alımı

Başlangıç Tarihi: 06.08.2021, 08:30 
Bitiş Tarihi: 13.08.2021, 14:00 
İhale Usulü: Açık İhale 
İhalenin Yapılacağı Yer: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi) Yaşam cad. No:5 Söğütözü /ANKARA 
İhalenin Yapılacağı Tarih: 13.08.2021, 14:00 
Geçici Teminat Miktarı: Teklif bedelinin en az %3’ü oranında
İlgili Kişi: Berk EREN 
İlgili Kişi E-posta: beren@tobbetuhastanesi.com.tr  

İhale Bilgileri:

İhale No                                              : 2021/02

Satın Alınacak Mal/Hizmet              : Kalp Akciğer Makinesi ve İntraaortic Balon Pompası

İhale Başlangıç Tarih ve Saati         : 06/08/2021 – 08:30

İhale Bitiş Tarih ve Saati                  : 13/08/2021 – 14:00

İhale Usulü                                        : Açık İhale Usulü

İhalenin Yapılacağı Yer                    : TOBB EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK   EĞİTİMİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat   : 13/08/2021 – 14:00

Geçici Teminat Miktarı                    : Teklif bedelinin en az %3’ü oranında

İlgili Kişi                                             : Berk EREN

İlgili Kişi E-posta                               : beren@tobbetuhastanesi.com.tr 

İhale Dokümanının Temini            : TOBB EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİMİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ Satınalma Müdürlüğü’nden şartname ve ekleri TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi İş Bankası IBAN: TR63 0006 4000 0014 2011 1809 17 hesabına veya muhasebe departmanına nakit olarak 250,-TL İhale Dokümanları bedel ücreti yatırılarak dekont karşılığı temin edilebilir.

  • Teklif KDV hariç ve Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır..
  • Hastanenin ödeme vadesi fatura kesim tarihinden itibaren azami 24 aydır.
  • Herhangi bir avans veya ön ödeme yapılmayacaktır.
  • Üniversite Yükseköğretim Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde damga vergisi ödemekten muaftır.

Tekliflerin Teslimi                            :Teklifler ihale bitiş tarih ve saatine kadar TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yaşam Cad. No:5 06510 Yenimahalle /Ankara adresinde Satınalma Müdürlüğü’nde ilgili kişiye elden teslim edilmelidir.