Özel Güvenlik Hizmet Alımı

Başlangıç Tarihi: 07.02.2023, 10:00 
Bitiş Tarihi: 14.02.2023, 10:30 
İhale Usulü: Açık İhale 
İhalenin Yapılacağı Yer: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi) Yaşam cad. No:5 Söğütözü /ANKARA  
İhalenin Yapılacağı Tarih: 14.02.2023, 10:30 
Geçici Teminat Miktarı: Teklif bedelinin en az %3’ü oranında
İlgili Kişi: Koray KELEŞ - 0 312 292 9818 
İlgili Kişi E-posta: kkeles@tobbetuhastanesi.com.tr 

İhale Bilgileri:

İhale No: 2023/01

Satın Alınacak Mal/Hizmet: Özel Güvenlik Hizmeti

İhale Başlangıç Tarihi ve Saati: 07.02.2023-10:00

İhale Bitiş Tarihi ve Saati: 14.02.2023-10.30

İhale Usulü: Açık İhale Usulü

İhalenin Yapılacağı Yer: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi) Yaşam cad. No:5 Söğütözü /ANKARA

İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat: 14.02.2023-10.30

Geçici Teminat Miktarı: Bu ihalede teklif verilen KDV dahil toplam tutarın en az %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

İlgili Kişi: Koray KELEŞ - 0 312 292 9818

İlgili Kişi E-posta: kkeles@tobbetuhastanesi.com.tr

Bilgiler: Hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarının güvenliğinin sağlanması.

  • Teklif KDV hariç ve Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.
  • Ödeme vadesi fatura kesim tarihinden itibaren 30 gündür.
  • Herhangi bir avans veya ön ödeme yapılmayacaktır.
  • TOBB ETÜ Hastanesi; Üniversite Yükseköğretim Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde damga vergisi ödemekten muaftır.

İhale Dokümanının Temini: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi) Yaşam cad. No:5 Söğütözü /ANKARA adresinde Satın Almaa Müdürlüğünden şartname ve ekleri 2.500 TL(İkibinBeşyüzTL) karşılığında temin edilebilir.

Tekliflerin Teslimi: Teklifler ihale bitiş tarih ve saatine kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi) Yaşam cad. No:5 Söğütözü /ANKARA adresinde Satın Alma Müdürlüğünde ilgili kişiye elden teslim edilmelidir.