Tıp Fakültesi Hastanesi Ek Bina Yapım İşi

Başlangıç Tarihi: 10.10.2022, 12:00 
Bitiş Tarihi: 09.11.2022, 10:00 
İhale Usulü: Açık İhale 
İhalenin Yapılacağı Yer: TOBB İkiz Kuleler Dumlupınar Bulvarı No:252 Çankaya / ANKARA 
İhalenin Yapılacağı Tarih: 09.11.2022, 14:00 
Geçici Teminat Miktarı:
İlgili Kişi: İsmail AYYILDIZ, 0553 638 38 54, Koray YAVAŞ, 0 532 657 26 86 
İlgili Kişi E-posta: insaat@etu.edu.tr , korayyavas@gmail.com,  

İhale Bilgileri:

a) İhale usulü                                                           : Açık İhale (Anahtar teslim götürü bedel)

b) İhale Konusu                                                       :TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Ek Bina Yapımı İşi

                                                                                  (Subasman Kotu Altı Kaba İnşaat İşleri daha öncesinde  ayrı olarak ihale edilmiş ve tamamlanmıştır.)

c) Tekliflerin sunulacağı adres                             : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Söğütözü Caddesi No:43, Söğütözü, Ankara, 06560 Türkiye

d) İhalenin yapılacağı adres                                  : TOBB İkiz Kuleler Dumlupınar Bulvarı No:252 Çankaya / ANKARA

e) İhaleye son teklif verme tarihi ve saati           : 09.11.2022, saat 10:00

f) İhale Tarih ve saati                                              : 09.11.2022, saat 14:00

g) İç zarfların açılacağı tarih ve saat                    : 09.11.2022, saat 14:00

h) İhale komisyonu toplantı yeri                          : TOBB İkiz Kuleler Dumlupınar Bulvarı No:252 Çankaya / ANKARA

İhale dokümanının görülmesi ve temini

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İşverence onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görüleceği yer                  : TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ

                                                                                     İsmail AYYILDIZ      0 553 638 38 54

                                                                                    (Randevu alınarak)

b) İhale dokümanının alınabileceği yer              : TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİ,

c) İhale dokumanı son satın alma tarihi             : 03.11.2022

d) İhale dokümanı satış bedeli                             : 10.000,00 TL (OnBin TL)

e) İhale dokümanı bedelinin yatırılacağı yer      : TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI                                                                                                                            

                                                                                     IBAN TR34 0001 5001 5800 7295 8860 49

İhale Dosyaları:

hale-isi.docx