TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2020 yılı için Oksijenatör ve Tüpset Alımı

Başlangıç Tarihi: 01.07.2020, 08:30 
Bitiş Tarihi: 17.07.2020, 14:00 
İhale Usulü: Açık İhale 
İhalenin Yapılacağı Yer: : TOBB EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİMİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ 
İhalenin Yapılacağı Tarih: 17.07.2020, 14:00 
Geçici Teminat Miktarı: Teklif bedelinin en az %3’ü oranında
İlgili Kişi: Arzu ERSOY 
İlgili Kişi E-posta: aersoy@tobbetuhastanesi.com.tr 

İhale Bilgileri:

İhale No                                                 : 2020/04

Satın Alınacak Mal/Hizmet                 :Oksijenatör ve Tüpset.              

İhale Başlangıç Tarih ve Saati            : 01.07.2020 – 08:30

İhale Bitiş Tarih ve Saati                     : 17.07.2020 – 14:00

İhale Usulü                                            : Açık İhale Usulü

İhalenin Yapılacağı Yer                       : TOBB EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK   EĞİTİMİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat      : 17.07.2020 – 14:00

Geçici Teminat Miktarı                       : Teklif bedelinin en az %3’ü oranında

İlgili Kişi                                                : Arzu ERSOY

İlgili Kişi E-posta                                  : aersoy@tobbetuhastanesi.com.tr 

Bilgiler                                                   : Yıllık Oksijenatör ve Tüpset Alımı

 

İhale Dokümanının Temini             : TOBB EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK   EĞİTİMİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ  Satınalma Müdürlüğü ve ekleri TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık   Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi  İşBankası IBAN: TR63 0006 4000 0014 2011 1809 17 hesabına 250 TL İhale Dokümanları bedel ücreti yatırılarak dekont karşılığı temin edilebilir.

Geçici Teminat miktarı                   :Verilecek teklifin en az %3’ü oranında olacaktır.

  • Teklif KDV hariç ve Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.
  • Malzemeler Hastanenin Merkez Ambar Deposuna partiler haline teslim edilecektir.
  • Hastanenin ödeme vadesi fatura kesim tarihinden itibaren azami 120 gündür.
  • Herhangi bir avans veya ön ödeme yapılmayacaktır.
  • Üniversite Yükseköğretim Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde damga vergisi ödemekten muaftır.

Tekliflerin Teslimi                                 :Teklifler ihale bitiş tarih ve saatine kadar TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yaşam Cad. No:5 06510 Yenimahalle /Ankara adresinde Satınalma Müdürlüğü’nde ilgili kişiye elden teslim edilmelidir.