TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sınıflarda Elektronik Yoklama Sisteminin Kurulması Hk.

Başlangıç Tarihi: 28.01.2019, 08:30 
Bitiş Tarihi: 05.02.2019, 10:00 
İhale Usulü: Açık İhale 
İhalenin Yapılacağı Yer: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İdari İşler Müdürlüğü 
İhalenin Yapılacağı Tarih: 05.02.2019, 11:00 
Geçici Teminat Miktarı: Teklif bedelinin en az %3’ü oranında
İlgili Kişi: Aydın YILMAZ 
İlgili Kişi E-posta: aydinyilmaz@etu.edu.tr  

İhale Bilgileri:

İhale No                                                 : 201902

Satın Alınacak Mal/Hizmet                 : Elektronik Yoklama Sistemi Kurulması Hk.              

İhale Başlangıç Tarih ve Saati            : 28.01.2019 – 08:30

İhale Bitiş Tarih ve Saati                     : 05.02.2019 – 10:00

İhale Usulü                                            : Açık İhale Usulü

İhalenin Yapılacağı Yer                       : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İdari İşler Müdürlüğü

İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat      : 05.02.2019 – 11:00

Geçici Teminat Miktarı                       : Teklif bedelinin en az %3’ü oranında

İlgili Kişi                                                : Aydın YILMAZ

İlgili Kişi E-posta                                  : aydinyilmaz@etu.edu.tr 

Bilgiler                                                   : Üniversitemizde bulunan Sınıflarda Elektronik Yoklama Sisteminin Kurulması,

 

İhale Dokümanının Temini                : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Söğütözü Cad. No:43 06520 Yenimahalle /Ankara adresinde, İdari İşler Müdürlüğü B58 ofisinden şartname ve ekleri TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Garanti IBAN: TR66 0006 2001 3320 0006 2999 10 hesabına 100.TL İhale Dokümanları bedel ücreti yatırılarak dekont karşılığı temin edilebilir.

Geçici Teminat miktarı                         : Verilecek teklifin en az %3’ü oranında olacaktır.

  • Teklif KDV hariç ve Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.
  • Hizmet Üniversitenin Kampüsünde verilecektir.
  • Üniversitenin ödeme vadesi fatura kesim tarihinden itibaren azami 30 gündür.
  • Herhangi bir avans veya ön ödeme yapılmayacaktır.
  • Üniversite Yükseköğretim Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde damga vergisi ödemekten muaftır.

Tekliflerin Teslimi                                 : Teklifler ihale bitiş tarih ve saatine kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Söğütözü Cad. No:43 06520 Yenimahalle /Ankara adresinde İdari İşler Müdürlüğü B58 ofisinde ilgili kişiye elden teslim edilmelidir.