TOBB ETÜ Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 46 Kalem Serum Alımı

Başlangıç Tarihi: 06.01.2020, 11:00 
Bitiş Tarihi: 15.01.2020, 11:00 
İhale Usulü: Açık İhale 
İhalenin Yapılacağı Yer: : TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi TOBB ETÜ Hast. 
İhalenin Yapılacağı Tarih: 15.01.2020, 11:00 
Geçici Teminat Miktarı: Bu ihalede geçici teminat alınmayacaktır
İlgili Kişi: Arzu ERSOY-Berk EREN 
İlgili Kişi E-posta: aersoy@tobbetuhastanesi.com.tr beren@tobbetuhastanesi.com.tr 

İhale Bilgileri:

İhale No: 2020/01

Satın Alınacak Mal/Hizmet: 46 Kalem Serum

İhale Başlangıç Tarihi ve Saati: 06.01.2020-11:00

İhale Bitiş Tarihi ve Saati:  15.01.2020-11.00

İhale Usulü: Açık İhale Usulü

İhalenin Yapılacağı Yer: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi)  Yaşam cad. No:5 Söğütözü /ANKARA

İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat: 15.01.2020- 11:00

Numune Teslim İçin Son Tarih ve Saat ve Adres:  13.01.2020- 17:00 - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi)  Satınalma MüdürlüğüYaşam cad. No:5 Söğütözü /ANKARA  (Numuneler bedelsiz olacaktır.)

Geçici Teminat Miktarı:  Bu ihalede geçici teminat alınmayacaktır.

İlgili Kişi: Arzu ERSOY-Berk EREN

İlgili Kişi E-posta: aersoy@tobbetuhastanesi.com.tr  beren@tobbetuhastanesi.com.tr

Bilgiler: Hastanenin yıllık serum ihtiyacının karşılanması

  • Teklif KDV hariç ve Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır.
  • Ödeme vadesi fatura kesim tarihinden itibaren 120 gündür.
  • Herhangi bir avans veya ön ödeme yapılmayacaktır.
  • TOBB ETÜ Hastanesi; Üniversite Yükseköğretim Kanunu ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu çerçevesinde damga vergisi ödemekten muaftır.
  • Teklif dosyası içine “Birim Teklif Cetveli” CD olarak ayrıca koyulacaktır.

İhale Dokümanının Temini: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi)  Yaşam cad. No:5 Söğütözü /ANKARA adresinde Satınalma Müdürlüğü’nden şartname ve ekleri ücretsiz olarak temin edilebilir.

Tekliflerin Teslimi: Teklifler ihale bitiş tarih ve saatine kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık

Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ Hastanesi)  Yaşam cad. No:5 Söğütözü /ANKARA adresinde

Satınalma Müdürlüğü’nde ilgili kişiye elden teslim edilmelidir.