TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun amacı, araştırmanın bilimsel yönü ve toplumun endişelerini göz önünde bulundurarak, klinik araştırmalarda yer alan gönüllülerin haklarını, güvenliğini ve esenliğini korumaktır. Etik Kurul; güncel Helsinki Bildirgesi’ne uygun şekilde, iyi klinik uygulamalarına ilişkin standartları, Kurumun 13/04/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmi Gazete’de ilan ettiği Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik esas olmak üzere ilgili mevzuatı ve Yükseköğretim Kurumu’nun Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ni takip ederek, sunulan araştırmaların etik ve bilimsel özelliklerine ilişkin tam zamanında, kapsamlı ve bağımsız inceleme sağlar. Etik Kurul; insan üzerinde yapılması planlanan Faz I, Faz II, Faz III, Faz IV klinik araştırmalar, gözlemsel ilaç araştırmaları, ilaç dışı tıbbi ürünler gibi insanlarda denenmesi söz konusu olabilecek tüm maddelerle yapılacak klinik araştırmalar ile girişimsel olan veya olmayan ilaç dışı klinik araştırmaları değerlendirir.

Hakkı Gökhan Tulunay, Hakkı Gökhan Tulunay Prof. Dr.
Meriç Çolak, Meriç Çolak Prof. Dr.
Osman Eroğul, Bölüm Başkanı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Osman Eroğul Prof. Dr. Bölüm Başkanı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Sezai  Demirbaş, Sezai Demirbaş Prof. Dr.
Müberra Devrim Güner, Dekan Yardımcısı Müberra Devrim Güner Doç. Dr. Dekan Yardımcısı
Olgun Değirmenci, Dekan Yardımcısı Olgun Değirmenci Doç. Dr. Dekan Yardımcısı
Aksüyek Savaş Çelebi, Aksüyek Savaş Çelebi Dr. Öğr. Üyesi
Perihan Elif Ekmekci, Perihan Elif Ekmekci Dr. Öğr. Üyesi
Banu Gökçay, Banu Gökçay Dr.
Nur Baykan, Nur Baykan
Radyo ETÜ
ŞİMDİ ÇALIYOR